United States Visa Applications
Ние предлагаме безплатна оценка за VISA, за да помогнем на пътуващите с дестинация САЩ да разберат дали имат правото да влязат в САЩ по Програмата за безвизово пътуване или е нужно да кандидатстват за виза.

ПРОГРАМА ESTA

ESTA е Електронна система за издаване на разрешение за пътуване. Това разрешение се изисква от правителството на Съединените щати от всички пътуващи от държави, част от Програмата за безвизово пътуване (VWP), които участват в VWP. С въвеждането в сила на Препоръките на Закона на Комисията за 11 септември от 2007г. , изискването за ESTA става задължително. ESTA използва автоматизирана система, за да определи дали пътуващите имат правото да бъдат допуснати да посетят САЩ по силата на VWP. Програмата ESTA, обаче, не решава дали даден посетител ще бъде допуснат в САЩ. Това се решава от служителите на Митническите власти и гранична охрана на САЩ (CBP) по времето, когато посетителят пристигне в Съединените щати.

Може да подадете заявление чрез ESTA (което иска информация за Вас и включва въпроси относно факти, които биха повлияли на Вашата допустимост) по всяко едно време преди да предприемете пътуване до САЩ. Можете дори да се сдобиете с ESTA на летището, от което заминавате. Като правило е най-добре да кандидатствате на по-ранен етап от подготовката за Вашето пътуване и преди да закупите билети за полета си до САЩ.

Важно е да получите ESTA. Ако не притежавате такова разрешително, може да не бъдете допуснати да се чекирате; това правило важи както за пълнолетни, така и за деца. Изискването за ESTA важи само при пристигане по въздух или круизен кораб; въздушният или морски превозвач трябва да бъде одобрен. Ако пътувате до Съединените щати от Мексико или Канада през сухоземна граница, Вие не се нуждаете от ESTA. Също така не се нуждаете от ESTA, ако пътувате до щата Вашингтон от Виктория или Ванкувър в Британска Колумбия, Канада, с ферибот.

VWP Ви позволява да посетите Съединените щати за период до 90 дни. Ако пътувате до Мексико, Канада, Карибски острови или Бермудски острови от САЩ, времето, което прекарате в тези държави, ще бъде включено в 90-дневния период.

Допустими държави по ESTA

Секретарят по вътрешната сигурност на САЩ и Държавния секретар на САЩ определят заедно кои държави се включват в VWP. Вие трябва да бъдете гражданин на една от тези държави, част от програмата, за да имате право на безвизово пътуване. Ако не сте гражданин на нито една от страните по VWP, но сте постоянен жител на някоя от тях, вие не отговаряте на изискванията.

Законът за имиграцията и националността (Title 8 U.S.C. § 1187) постановява основните изисквания, на които държавите трябва да отговарят, за да бъдат включени в програмата VWP. По-конкретно Раздел 217 (c)(2)(A) посочва, че процентът на отказани визи за неимигрантски посетители трябва да бъде равен или по-нисък от 3%. Фактори като например спазване на законодателството на САЩ по отношение на имиграцията и високата степен на защита на паспортите са също важни.

През януари 2016 г. бяха отменени разрешителните ESTA за лицата с двойно гражданство към следните държави: Ирак, Иран, Сирия и Судан. Лицата с двойно гражданство към тези страни трябва да кандидатстват в мисията на САЩ за обикновена туристическа виза, за да посетят САЩ.

Ако имате разрешително ESTA и при пристигането Ви в САЩ CPB определи, че Вие сте пътували до Ирак, Иран, Йемен, Либия, Сирия, Сомалия или Судан на или след 1-ви март 2011 г., Вие няма да бъдете допуснати да влезете в страната, освен ако не отговаряте на изискванията за безвизово пътуване. Вашето разрешително ESTA, обаче, няма да бъде отменено.

Този тип отмяна на изискването за виза може да се допусне за посетители, които са посетили някоя от изброените страни в изпълнение на служебните си задължения от името на международна или местна организация, хуманитарна неправителствена организация или местно управление. Тази отмяна се предоставя също на журналисти, които са посетили една от посочените държави, за да отразят репортаж.

Тези решения за отмяна, обаче, се вземат индивидуално за всеки случай по усмотрение на Секретаря по вътрешната сигурност, който избира дали да се издаде такава заповед за отмяна в зависимост от националната сигурност на САЩ и интересите по прилагане на закона.Процес по кандидатстване чрез ESTA

Съгласно препоръките на правителството на САЩ е най-добре да подадете електронно заявление за разрешение онлайн поне 72 часа (три дни) преди датата, на която Вие ще пътувате до САЩ. Повечето молби получават одобрение много бързо (в рамките на минута); периодът от 72-часа е само препоръка, а не изискване.

Трябва да сте запознати с факта, обаче, че ако нямате право на ESTA, ще се наложи да преминете през един много по-дълъг процес на кандидатстване за виза към Посолството или Консулството на САЩ и вероятно през интервю със служител на Консулството на САЩ. Това може по наблюдения да доведе до известно забавяне при организиране на работни пътувания д САЩ в последната минута, затова е добре да се планира предварително.

Разрешително за пътуване ESTA е валидно за период от две години. Вие трябва да кандидатствате за ново разрешително ESTA, обаче, всеки път, когато промените Вашето име, пол или гражданство или когато има промяна в някой от Вашите отговори на въпросника за допустимост при кандидатстване чрез ESTA, както и при издаването на нов паспорт.

ESTA Ви позволява да пребивавате в САЩ и съседните им страни за период до 90 дни без право на удължаване. За да останете за по-дълъг период от време, Вие трябва да кандидатствате за виза.

Служителите на Митническите власти и гранична охрана (CBP) вземат окончателното решение за това дали Вие ще бъдете допуснати на територията на Съединените щати. Те имат правото да откажат да приемат или да отменят Вашето разрешително ESTA по всяко едно време по време на Вашия престой; следователно притежанието на разрешително ESTA не е гаранция за допускане на територията на САЩ.

Програма за безвизово пътуване (VWP)

VWP или Програмата за безвизово пътуване, е програма на Правителството на САЩ за издаване на разрешителни за пътуване , която се прилага за граждани на конкретни държави. Тя позволява на посетителите от тези държави да влизат в САЩ без виза за период до 90 дни за бизнес цели или туризъм. Посетителите по VWP могат да пътуват до всички петдесет щата, както и Американските Вирджински острови и Пуерто Рико. Пътуването до други територии на САЩ е ограничено по VWP.

Избор и статут на държавите по VWP

Държавите, избрани да бъдат част от VWP, имат развити икономики и високи доходи с висок индекс за Човешко развитие. Когато дадена държава е предложена за включване към VWP, Департаментът за вътрешна сигурност на САЩ започва проучване на политиките ѝ по отношение на имиграцията и вътрешната (национална) сигурност. Процесът по номинация приключва с приемане или отхвърляне, но може да продължи за неопределен период от време.

Номинацията може да бъде предшествана от статут на „пътна карта". Страните с „пътна карта“ обикновено са в процес на преговори със САЩ относно приемането им в VWP. Такива стратегически преговори текат от 2005 г. Първоначално включват 19 държави. Девет от тези държави (Аржентина, Бразилия, България, Израел, Кипър, Полша, Румъния, Турция и Уругвай) все още са в процес на преговори. Останалите 10 са вече част от VWP.

Конкретни въпроси, имащи отношение към допустимостта за VWP

Допустимостта може да бъде повлияна от много различни обстоятелства, като дадена държава може да бъде отстранена от VWP по всяко едно време. Най-честата причина за загуба на допустимост е промяна в обстоятелствата, която по мнението на правителството на САЩ увеличава вероятността граждани на засегнатата държава да просрочат своя престой, да работят нелегално или по друг начин да нарушат ограниченията на VWP

Това означава, че икономическата и политическата нестабилност могат да имат косвено въздействие върху допустимостта (въпреки, че не се считат за директни фактори). Гражданите от нации, засегнати от такава нестабилност, биха могли, от гледна точка на САЩ, да имат повече основния да нарушат условията на тяхната виза или да работят в САЩ без разрешително в сравнение с граждани на страни, които са политически и икономически стабилни и развити. В обичайния случай консулът на САЩ ще вземе под внимание тези фактори, когато се обсъжда кандидатстване за виза.

Аржентина (2002) и Уругвай (2003) загубиха правото си да бъдат включени в VWP поради икономическата си нестабилност в следствие на финансова криза; САЩ имаха притеснения, че гражданите на тези две страни биха емигрирали в голям брой и биха просрочили своя престой.

Други обстоятелства, които влияят на допустимостта до VWP, включват също така отношението към американските граждани, пътуващи към въпросните страни. Това, изглежда, е причината Израел да не бъде включена в VWP; известно е, че тя поставя посетителите с Палестино-американски произход под толкова стриктен надзор, че това представлява нарушение на изискването за взаимност.

Други нации също оказват натиск да бъдат включени в VWP. Пет страни-членки на Европейския съюз (България, Кипър, Румъния и Хърватия) към настоящия момент не са в VWP. От тях само Хърватия, която се присъедини към ЕС наскоро, не е страна с „пътна карта“. ЕС оказва натиск върху САЩ да включи всички тези страни и през ноември 2014 г. България предприе допълнителната стъпка да заяви, че освен ако не ѝ бъде даден VWP статут, тя няма да ратифицира споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции.

VWP: История

Програмата за безвизово пътуване започва с акт на Конгреса, приет през 1986 г. Неговата цел е да направи кратките посещения в САЩ с цел бизнес и туризъм по-лесни и да позволи на Държавния департамент да се концентрира върху по-големите рискове. Първата държава в VWP е Великобритания (юли 1988 г.); втората е Япония (16 декември 1988 г.). Холандия, Франция, Западна Германия, Италия, Швеция и Швейцария ги последват заедно през октомври 1989 г.

През 1991 г. Испания, Дания, Финландия, Исландия, Норвегия, Австрия, Белгия, Люксембург, Андора, Лихтенщайн, Монако и Сан Марино са добавени към програмата. Нова Зеландия е първата държава от Океания, която се присъединява, също през 1991 г. Бруней е втората азиатска държава, която се включва през 1993 г.

Ирландия е приета в VWP на 1 април 1995 г. Австралия и Аржентина (първата Латиноамериканска държава, която впоследствие отпада от програмата през 2002 г.) се присъединяват през 1996 г. Словения се включва на 30 септември 1997 г. Сингапур, Португалия и Уругвай (отпаднала през 2003 г.) се присъединяват на 9 август 1999 г.

Администрацията на Джордж Буш- младши въвежда по-ограничителни изисквания след атаките от 11 септември. Те включват закон, който изисква посетителите по VWP, пристигащи в САЩ, да представят паспорт с възможност за машинно четене, считано от 1 октомври 2003 г. Някои от VWP страните, обаче, все още издават паспорти, които не отговарят на изискването за машинно четене; над 33% от пътниците от Испания и Франция все още притежават паспорти, които не могат да бъдат разчетени машинно. В резултат на това изискванията за машинно четене са отложени до 26 октомври 2004 г. Това отлагане, обаче, не важи за Белгия, защото САЩ имат сериозни съмнения относно интегритета и защитата на паспортите от тази страна.

Също така, преди това САЩ определят датата 26 октомври 2004 г. като деня, на който да започне да се прилага изискването всички паспорти на посетители по VWP да съдържат биометрични данни. Когато изискването за машинно четене е отложено до тази дата, обаче, САЩ променят датата на въвеждане на изискването за биометрични данни на 26 октомври 2005 г. Впоследствие тази дата е преместена за 26 октомври 2006 г., защото ЕС вярва, че няколко държави няма да успеят да се съобразят с изискването към 2005 г.

Изискването за биометрични данни влиза окончателно в сила на 26 октомври 2006 г.; всички паспорти по VWP, издадени на или след тази дата, трябва да съдържат биометрични данни. По това време Бруней, Лихтенщайн и Андора все още не издават паспорти с биометрични данни.ESTA (Електронна система за издаване на разрешение за пътуване) е разкрита през ноември 2006 г. Тя е базирана на дългогодишната австралийска програма за електронни разрешителни за пътуване и е създадена с цел да позволи на посетителите по VWP да предоставят информация за пътуването си на правителството на САЩ преди своето посещение. По този начин САЩ може да им осигури електронно разрешение за посещение на страната (без, обаче, да се гарантира допускане).


Тъй като програмата произхожда от Австралия, е полезно да се разгледа начинът, по който в Австралия е приложена системата за електронно издаване на разрешителни за пътуване. Австралийската ETA (електронно разрешително за пътуване) представлява електронна виза, която се съхранява в компютърната система на DIAC (Департамент за имиграция и гражданство). Всички пътуващи до Австралия са задължени да кандидатстват за виза (независимо дали ETA или не), с изключение на жителите на Нова Зеландия, на които автоматично се издава виза, когато пристигнат в Австралия съгласно условията на Споразумението за транстасманско пътуване. С това единствено изключение що се отнася до жителите на Нова Зеландия, ETA ефективно замества безвизовите пътувания до Австралия. Въпреки че посетителите трябва да закупят ETA (онлайн от DIAC или от упълномощена авиолиния или туристическа агенция) и Австралия е единствената нация, която изисква такова заплащане от посещаващите страната американски граждани, процесът е достатъчно неформален, за да може САЩ да го приеме като споразумение, което отговаря на стандартите на споразумението за реципрочност (т.е. 90 дни безвизово пътуване за бизнес и туризъм). Много пътуващи от Европа (включително граждани на страни от ЕС) използват много сходна (но безплатна) програма, наречена eVisitor за издаване на електронно разрешение за пътуване. Като цяло съществува голяма прилика между системата eVisitor и изискването на американската VWP за кандидатстване за ESTA.

Изисквания на VWP

Всеки пътуващ трябва да отговаря на следните изисквания, за да има правото да бъде част от Програмата за безвизово пътуване:

 • Към 1 април 2016 г. всички посетители са длъжни да имат електронен паспорт.
 • В допълнение, съгласно VWP, всеки пътник трябва да притежава индивидуален паспорт. Това означава, че Вашите деца трябва да притежават собствени паспорти, ако пътуват с Вас; те не могат да бъдат включени във Вашия паспорт.
 • Преди тази дата изискванията към паспортите са както следва:
 • Всички паспорти трябва да съдържат биометрични данни и да имат възможност за машинно разчитане.
 • Гражданите на страни, които са част от VWP преди 2008 г., трябва да отговарят на следните изисквания в зависимост от датата на издаване:
 • Ако паспортът е издаден преди 26 октомври 2005 г., той трябва да може да бъде разчитан машинно.
 • Ако паспортът е издаден между 26 октомври 2005 г. и 26 октомври 2006 г., той трябва да включва дигитализирана снимка в допълнение към изискването за машинно разчитане.
 • Ако паспортът е издаден след 26 октомври 2006 г., той трябва да бъде биометричен електронен паспорт. Това означава, че той трябва да съдържа електронен чип с биометрични и лични (биографични) данни за пътуващия. Това изискване за електронен паспорт се прилага за всички наскоро добавени към VWP страни (Чили, Република Чехия, Унгария, Република Словакия, Естония, Латвия, Литва, Малта, Гърция и Южна Корея).

ESTA

В повечето случаи САЩ изискват паспортът на пътуващия да бъде валиден за период от шест месеца след датата, на която пътуващият напуска САЩ. Съществуват, обаче, споразумения между Съединените щати и някои страни, съгласно които това изискване отпада.

Различни изисквания

За да пътувате до САЩ по VWP, Вие трябва:

 • Да възнамерявате д посетите САЩ за целите на туризъм, кратко работно посещение или транзитно. Ако сте журналист или член на журналистически екип, който възнамерява да посети САЩ, за да работи по репортаж, Вие не можете да пътувате по VWP и трябва да използвате виза вместо това.
 • Ако преди това сте посещавали САЩ, да сте спазвали всички изисквания към тези посещения.
 • Да не сте били арестувани в миналото или осъждани за а) две или повече престъпления, които общо имат максимална присъда от лишаване от свобода от пет години или повече, б) престъпление, в което има замесени контролирани субстанции или в) престъпление, което включва нравствено престъпление. Законите, които отстраняват криминалните досиета след известен период от време, не влияят върху това изискване (включително законът от 1974 г. за рехабилитация на нарушителите във Великобритания). Въпросът, включен в молбата за кандидатстване за ESTA ,е много конкретен и Вие трябва да отговорите вярно. При определени обстоятелства Вие може да имате право на отмяна на това ограничение, въпреки, че решението за освобождаването зависи от САЩ. Обстоятелствата, които могат да позволят отмяна на това ограничение включват следното: а) извършването на едно нарушение, за което максималната присъда в САЩ би била една година или по-малко и Вие сте излежали по-малко от шест месец или б) ако сте извършили единично нарушение преди навършване на 18 години и сте били освободени от затвора за това престъпление повече от пет години преди кандидатстването за виза.
 • Да не бъдете без право да бъдете допуснати на територията на САЩ по други причини, включително национална сигурност и здраве.
 • Ако не отговаряте на тези изисквания, Вие трябва да кандидатствате в Консулството или Посолството на САЩ за обикновена туристическа виза.

Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства някои посолства и консулства на САЩ съветват посетителите да кандидатстват за стандартна туристическа виза (вместо VWP), дори когато посетителят има правото на VWP. Това може да се случи, ако в миналото Ви е бил отказван достъп до САЩ. Вие може да продължавате да имате право на VWP, но ако не сте отстранили първоначалния проблем, може да получите повторен отказ. Също може да бъдете посъветвани да кандидатствате за стандартна туристическа виза, ако сте били арестувани или осъдени за престъпление, въпреки че може да бъдат приложени описаните по-горе изключения. Вие сте недопустим кандидат, единствено ако не отговаряте на изискванията, посочени за VWP.

Ако имиграционен служител реши да Ви откаже достъп в САЩ, обаче, Вие нямате правото да обжалвате, освен ако не притежавате виза, която ви позволява да обжалвате пред имиграционен съдия.

Ограничения съгласно VWP

Съгласно Програмата за безвизово пътуване:

 • Не можете да пожелаете удължаване на престоя си. Вие можете, обаче, да направите това, ако имате стандартна виза. Също може да поискате промяна на статута, ако пътувате по VWP, ако кандидатствате за убежище или сключвате брак с американски гражданин.
 • Вие не можете да обжалвате отказ за достъп. Когато пътувате по VWP и пристигнете в пункт за влизане на територията на САЩ, Служителите на CPB (Митнически власти и гранична охрана) решават дали ще бъдете допуснати да влезете. Тяхното решение е окончателно, дори и ако имате одобрение ESTA, и не съществува канал за подаване на възражения и молба за преразглеждане.
 • Не можете да удължите престоя си като посетите някоя от съседните държави (Мексико, Канада или Карибските острови), след което влезете повторно в САЩ. Вашето посещение ще продължи да се определя на база 90 дни от първото Ви влизане на територията на Съединените щати.
 • Трябва да докажете, че сте обвързани с икономически или социални връзки с Вашата родна страна.
 • По време на Вашия престой в САЩ, Вие не можете да работите повечето видове работа. Изключенията обикновено включват професионални/бизнес срещи във връзка с Вашата работа в родната Ви страна и може (но не задължително) да включват професионални услуги от името на работодател извън пределите на САЩ, както и инсталация, обслужване или ремонт на промишлено оборудване като част от сделка за покупко-продажба. Ако сте изпълнител, като музикант или актьор, и Вие планирате да изнесете представление на живо или да запишете представление за продукция в родната си страна, както и ако сте атлет, който пристига в САЩ, за да бъде част от спортно събитие, Вие трябва да използвате виза O или P, а да не пътувате по VWP. Ако Вие сте журналист, който идва в САЩ, за да работи по репортаж, Вие трябва да имате виза I.