United States Visa Applications
Vi erbjuder gratis visumrådgivning för att hjälpa resenärer med destinationen satt mot USAatt ta reda på om de är behöriga att besöka USA under Visa Waiver Programmet eller om de måste ansöka om ett visum. Webbsidan styrs av ett privat företag och samverkar inte med den amerikanska regeringen. Vi utfärdar inte ESTA eller VISUM.

ESTAPROGRAMMET

ESTA är det elektroniska systemet för resebehörighet. Det krävs av den amerikanska regeringen för resenärer från länder som deltar i Visa Waiver Programmet (VWP). De verkställande rekommendationerna i 9/11 Commission Act of 2007 lade grunden för ESTA-kraven.
ESTA använder ett automatiserat system för att avgöra om resenärer är behöriga att besöka USA under VWP. ESTA-programmet avgör däremot inte om en besökare ska tillåtas in i USA. Det bestäms av tull- och gränskontrollen (CBP) när resenären anländer till USA.

Du kan skicka in en ESTA-ansökan (som ber dig uppge information om dig själv, samt svara på frågor som avgör din behörighet) när som helst innan avresa till USA. Du kan även skaffa ett ESTA på flygplatsen du reser ifrån. Generellt är det bäst att ansöka tidigt i reseplaneringen och innan du köper resDet är viktigt att skaffa ett ESTA. Om du inte har ett kan du inte checka in: den här regeln gäller barn såväl som vuxna. Kravet om ett ESTA gäller alla som anländer via luften, eller via ett kryssningsfartyg: flygplanet eller fartyget måste vara godkänt. Om du reser till USA från Mexiko eller Kanada via land behöver du inte ett ESTA. Du behöver heller inte ett ESTA om du reser till staten Washington från Victoria eller Vancouver i British Columbia, Kanada, via färja.

VWP tillåter dig att besöka USA i upp till 90 dagar. Om du reser till Mexiko, Kanada eller Karibien, eller Bermuda från USA inkluderas tiden i dessa länder i 90 dagarsperioden.


Länder som är behöriga för ESTA

USA:s Secretary of Homeland Security och U.S. Secretary of State bestämmer tillsammans vilka länder som får delta i VWP. Du måste vara medborgare i ett av dessa länder för att vara behörig för Visa Waiver. Om du inte är medborgare i ett VWP-land, men bor i ett, är du inte behörig. Immigration and Nationality Act (Title 8 U.S.C. § 1187) beskriver grundkraven för att ett land ska kvalificera sig i VWP. Det är särskilt avsnittet Section 217 (c)(2)(A) som specificerar att antalet nekande av icke immigrantvisum måste vara 3% eller mindre. Faktorer som samarbete med amerikanska migrationslagar, följsamhet och en hög passäkerhetsnivå är också viktiga.
I januari 2016 avskaffades ESTA för personer med dubbelt medborgarskap i följande länder: Irak, Syrien, Iran och Sudan. Personer med dubbelt medborgarskap i dessa länder måste ansöka om ett vanligt turistvisum på en amerikansk enhet för att få besöka USA. Om du har ett ESTA och det upptäckts vid ankomst att du har rest till Irak, Syrien, Iran, Sudan, Somalia, Libyen eller Yemen efter, eller den, 1 mars 2011 kommer du enligt CPB nekas inträde i landet om du inte kvalificeras för avsägelse. Ditt ESTA kommer däremot inte återkallas.

Avsägelser av den här typen kan ges till resenärer som har besökt ett av de listade länderna i officiell kapacitet åt internationella eller regionala organisationer, humanitära och ej regeringsledda organisationer eller subnationella regeringar. Sådana avsägelser kan även ges till journalister som har besökt ett av de listade länderna för ett reportage.

Dessa avsägelser hanteras däremot enskilt och avgörs av Secretary of Homeland Security, som även kan välja att göra sådana avsägelser baserade på USA:s nationella säkerhet eller polisiära intressen.


                     

ANSÖKNINGSPROCESSEN FÖR ESTA

Enligt den amerikanska regeringens rekommendationer är det bäst att skicka in en online ansökan minst 72 timmar (tre dagar) innan datumet för avresa till USA. De flesta ansökningar godkänns snabbt (inom 1 minut). 72-timmarsperioden är enbart en rekommendation och inte ett krav.
Du borde vara medveten om att om du inte är behörig för ett ESTA, måste du gå igenom en mycket längre process för att ansöka om ett visum på en amerikansk ambassad eller konsulat och eventuellt delta i en intervju med en tjänsteman. De här kan försena en sista-minuten-resa till USA för arbete, så du borde planera efter det.

En ESTA-resebehörighet är som längst giltig i två år. Du måste däremot ansöka om ett nytt ESTA varje gång du ändrar ditt namn, kön, medborgarland eller om det har skett några ändringar i svaren till behörighetsfrågorna i ESTA-ansökan, eller om du har fått ett nytt pass.

ESTA tillåter dig att stanna i USA och de närliggande länderna i upp till 90 dagar utan förlängning. För att stanna längre måste du ansöka om ett visum.

Kontrollanterna vid den amerikanska tull- och gränskontrollen (CBP) tar det slutgiltiga beslutet om du ska tillåtas inträde till USA. De kan neka eller avsluta ditt ESTA när som helst under ditt besök, så innehavet av ett ESTA är inte en garanti för inträde till USA.

Visa Wavier Programmet (VWP)

VWP, eller Visa Waiver Programmet, är ett amerikanskt resebehörighetsprogram som gäller medborgare i specifika länder. Det tillåter besökare från dessa länder att resa till USA utan visum i upp till 90 dagar för arbete eller turism. Besökare under VWP kan resa till alla femtio stater, samt Virgin Islands och Puerto Rico. Det är begränsad inresa till andra amerikanska territorier under VWP.

Val av och Statusen för VWP Länder

Länderna som valts in i VWP har utvecklade ekonomier och höga inkomster samt höga utvecklingsindex. När ett land nomineras för VWP börjar U.S. Department of Homeland Security undersöka sina policys för immigration och inre säkerhet. Nomineringsprocessen avslutas med ett godkännande eller nekande, men kan fortsätta under obestämd tid.

Nomineringen kan föregås av ”roadmap” status. Roadmap länder är ofta i diskussion med USA om inträde i VWP. Sådana roadmap-diskussioner har pågått sedan 2005. Från början rörde det sig om 19 länder. Nio av dessa (Argentina, Brasilien, Uruguay, Polen, Rumänien, Bulgarien, Cypern, Israel och Turkiet) är fortfarande involverade i sådan diskussioner. De övriga 10 är nu en del av VWP.

Specifika problem som påverkar VWP behörigheten

Behörigheten kan påverkas av olika anledningar och ett land kan plockas bort från VWP när som helst. De vanligaste anledningarna till att behörigheten går förlorad är ändringar som, enligt den amerikanska regeringen, ökar chansen för att medborgarna i landet kommer stanna längre än vad som är tillåtet, arbeta illegalt eller på något annat sätt kränka VWP-restriktionerna.

Detta betyder att ekonomisk och politisk instabilitet kan ha en indirekt påverkan på behörigheten (även om det inte ses som direkta faktorer). Medborgare i länder som upplever sådan instabilitet kan, enligt USA, ha fler anledningar att kränka visumvillkoren eller arbeta i USA utan tillåtelse än medborgare i länder som är ekonomiskt stabila och utvecklade. En amerikansk konsul kommer ha sådana faktorer i åtanke när de överväger en visumansökan. Argentina (2002) och Uruguay (2003) har båda förlorat sina VWP-behörigheter på grund av ekonomisk instabilitet i form av finanskriser: USA vara oroliga för att medborgare i länderna kunde ha immigrerat i stort antal och stannat i längre perioder än tillåtet.

Andra omständigheter kan påverka VWP-behörigheten, bland annat behandlingen av amerikanska medborgare som reser till motsvarande landet. Det här verkar vara anledningen till varför Israel inte har inkluderats i VWP. Landet är känt för att ha granskat palestinsk-amerikanska besökare så strikt att det bryter mot gemensamhetskraven.

Andra nationer kan även öka pressen för att inkluderas i VWP. Fem EU-länder (Bulgarien, Cypern, Polen, Kroatien och Rumänien) är för närvarande inte delaktiga i VWP. Av dess är det endast Kroatien, som nyligen gick med i EU, som inte är ett roadmap land. EU har ökat pressen på USA att inkludera dessa länder och i november 2014 vidtog Bulgarien ytterligare steg och meddelade att de inte tänkte godta det transatlantiska handels- och investeringssamarbetet om de inte fick VWP-status.

Historien bakom VWP

Visa Waiver Programmet började som ett kongressförslag 1986. Dess syfte var att göra kortsiktiga företags- och turistbesök i USA enklare och låta utrikesdepartementet koncentrera sig på högre risker. Det första VWP landet var Storbritannien (juli 1988), det andra var Japan (den 16 december 1988). Nederländerna, Frankrike, Västtyskland, Italien, Sverige och Schweiz följde efter i oktober 1989.
1991 lades Spanien, Danmark, Finland, Island, Norge, Österrike, Belgien, Luxembourg, Andorra, Liechtenstein, Monaco och San Marino till i programmet. Nya Zeeland var det första landet från Oceanien, även dem 1991. Brunei var det andra asiatiska landet och anslöts 1993.
Irland gick med i VWP den 1 april 1995. Australien och Argentina (det första latinamerikanska landet, som senare togs bort från programmet 2002) gick med 1996. Slovenien gick med den 30:e september 1997. Singapore, Portugal och Uruguay (nekades 2003) anslöt sig den 9:e augusti 1999.

George W. Bush administrationen införde mer restriktiva krav efter attackerna den 11:e september. Dessa inkluderade en lag som krävde att VWP-besökarna som anlände till USA skulle ha ett maskinläsligt pass från och med den 1 oktober 2003. Flera VWP-länderna utfärdade fortfarande pass som inte mötte kravet och över 33% av spanska och franska resenärer hade fortfarande pass som inte var maskinläsliga. Kraven om maskinläsliga pass sköts upp till den 26 oktober 2004. Uppskjutningen gällde däremot inte Belgien, som USA var tveksamma till gällande integritet och passäkerhet.
USA hade tidigare satt den 26 oktober 2004 som startdatum för kravet om att samtliga pass tillhörande VWP-besökare måste var biometriska. När det maskinläsliga kravet sköts upp, fick USA skjuta upp det biometriska kravet till den 26 oktober 2005. Det här datumet flyttade senare till den 26 oktober, 2006, för att EU trodde att flera länder inte skulle lyckas följa kravet till datumet 2005.

Det biometriska kravet började tillslut gälla den 26 oktober 2006. Alla VWP-pass utfärdade det datumet eller senare måste vara biometriskt. Vid den tidpunkten ESTA (elektroniskt system för resebehörighet) började gälla i november 2006. Det baserades på Australiens länge använda elektroniska resebehörighetsprogram och tillät VWP-besökare att uppge reseinformation till den amerikanska regeringen innan deras besök. USA skulle sedan ge dem en elektronisk behörighet för att kunna besöka landet (men utan en garanti om inträde).

Eftersom programmet härstammar från Australien är det värt att ta en titt på den australiensiska användningen av det elektroniska resebehörighetssystemet. Det australiensiska ETA (elektronisk resebehörighet) är ett elektroniskt visum i DIAC:s (Department of Immigration and Citizenship) datorsystem. Alla som reser till Australien måste ansöka om ett visum (vare sig det är ett ETA eller annat), förutom nyzeeländare som automatiskt garanteras ett visum när de kommer till Australien under villkoren i Trans-Tasman överenskommelsen. Med undantag för nyzeeländare, har ETA effektivt tagit över visumkravet i Australien. Även om besökare måste köpa ett ETA (online från DIAC, eller från ett auktoriserat flygbolag eller resebyrå) och Australien är den enda nationen som kräver ett sådan köp av besökande amerikaner, accepterar USA detta som en överenskommelse som möter standarden (90 dagar visumfri resa för arbete eller turism). Många europeiska resenärer (inklusive medborgare i EU-länder) använder ett liknande (men gratis) eBesöksprogram för elektronisk resebehörighet. Det finns en tydlig liknelse mellan eBesökssystemen och USA:s VWP-krav att ansöka om ett ESTA.

VWP-kraven

En resenär måste möta följande krav för att kvalificera sig för Visa Waiver Programmet:

 • Från och med den 1 april, 2016, måste alla besökare ha ett elektroniskt pass.
 • I enlighet med VWP måste besökare ha ett individuellt pass. Det innebär att dina barn måste ha ett eget pass om de reser med dig, de kan inte inkluderas i ditt pass.
 • Innan det datumet var passkraven följande:
 • Alla pass måste vara biometriska och maskinläsliga.
 • Medborgare i länder som deltog i VWP innan 2008 möttes med följande utgångsdatum:
 • Om passet utfärdades före den 26 oktober 2005 var det tvunget att vara maskinläsligt.
 • Om passet utfärdades mellan den 26 oktober 2005 och 2006 var det tvunget, förutom att vara maskinläsligt, att ha ett digitaliserat fotografi.
 • Om ett pass var utfärdat efter den 26 oktober 2006 var det tvunget att vara ett biometriskt e-pass. Det innebar att det innehöll ett gömt elektroniskt chip med både biometrisk och personlig (biografisk) information om resenären. Det här e-passkraven gällde alla nya VWP-länder (Chile, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Grekland och Sydkorea).
    

ESTA

Från och med den 3 juni 2008, om du reser till USA under VWP måste du ansöka om ett ESTA (elektroniskt system för resebehörighet) innan du reser till USA. Ansökningsprocessen är online och det rekommenderas, även om det inte krävs, att du ansöker tre dagar (72 timmar) innan avresa till USA. Ett ESTA är giltigt i två år från datumet det utfärdades. ESTA-programmet baseras på det elektroniska resebehörighetssystemet i Australien.

Syftet med det här kravet är att kontrollera VWP-resenärer mot listor och databaser över misstänkta terrorister och individer förbjudna att flyga. Det är först och främst en säkerhetsåtgärd. ESTA-behörigheten krävs för VWP-resenärer, men är i sig inte en garanti för att du ska beviljas inträde i USA. Beslutet vilar på CBP-kontrollanterna i USA.

Några fakta av United States Department of Homeland Security:

 • Ett ESTA som har godkänts tillåter dig att resa till USA flera gånger.
 • Ett godkänt ESTA är giltigt i två år eller till utgångsdatumet på ditt pass passerar – vilket av dem som än kommer först.
 • Ett godkänt ESTA tillåter dig bara att resa till USA på ett godkänt fordon under VWP. Det garanterar dig inte inträde till USA. CBP-kontrollanterna i ankomsthamnen kommer avgöra om du får komma in.
 • Från och med nu måste alla besökare från VWP-länder ha ett godkänt ESTA innan de reser till USA på ett godkänd luft- eller havsfartyg under VWP.
 • Flygbiljetter och biljetter för vidareresa/retur.
 • När du anländer till USA via hav eller luft måste du:
 • Ha en returbiljett till ditt hemland eller för vidareresa till ett annat land och,
 • Resa på ett fartyg som deltar i behörighetsprogrammet.
           

Giltiga Pass

Under de flesta omständigheter kräver USA att resenärernas pass måste vara giltigt i 6 månader efter datumet då resenären lämnar USA. Det finns däremot överenskommelse mellan USA och flera länder där det här kravet inte gäller.

Diverse Krav

För att resa till USA under VWP måste:

 • Syftet med besöket till USA vara för turism, korta arbeten eller byte. Om du är journalist eller medlem i en journaliststab som tänker besöka USA för att arbeta på ett reportage kan du inte resa under VWP utan måste skaffa ett visum.
 • Om du har besökt USA tidigare och har följt kraven under de besöken.
 • Du får inte tidigare har arresterats eller dömts för a) två eller fler brott som tillsammans utgjorde ett fängelsestraff på fem år eller mer, b) ett brott som involverar droger, eller c) ett brott som involverade moralisk skändlighet. Lagar som tar bort brottsregister efter att en särskild tid påverkar inte detta krav (detta inkluderar även Storbritanniens 1974 Rehabilitation of Offenders Act). Frågorna på ESTA-ansökan är väldigt specifika och du måste svara korrekt. Under några omständligt är du behörig för ett undantag, även om beslutet om undantaget är upp till U.S. Circumstance som kan godkänna ett undantag om det gäller följande: a) du har begått ett brott där det amerikanska straffet är 1 år eller mindre, och du har suttit i fängelse i mindre än 6 månader, eller b) om du har begått ett brott när du var under 18 år och undgick dom för brottet mer än fem år innan du ansökte om visumet.
 • Inte vara otillåtlig för USA på grund av andra anledningar, inklusive nationell säker och hälsa.
 • Om du inte möter dessa krav måste du ansöka om ett vanligt turistvisum på en amerikansk ambassad eller konsulat.

Observera att amerikanska ambassader och konsulat ibland kan rekommendera besökare att ansöka om ett standardvisum (istället för VWP) även om besökaren fortfarande kan vara behörig för VWP. Detta kan hända om du tidigare har nekats inträde till USA. Du kan fortfarande vara behörig för VWP men om du inte har tagit tag i problemet kan du nekas igen. Du kan även rekommenderas att ansöka om ett standardvisum om du har arresterats eller dömts för ett brott, även om, som ovan beskrivet, ett undantag kan gälla. Du är endast obehörig om du inte möter kraven specificerade för VWP.

Om en kontrollant bestämmer sig för att neka dig inträde i USA har du inte rätt att överklaga om du inte har ett visum som tillåter dig att överklaga hos en migrationsdomare.

Begränsningar under VWP

Under Visa Waiver Programmet:

 • Kan du inte kräva att din vistelse förlängs. Du kan däremot göra detta om du har ett standardvisum. Du kan även begära att din status ändras om du reser under VWP om du ansöker om asyl eller gifter dig till medborgare i USA.
 • Du kan inte överklaga ett inträdesnekande. När du reser under VWP och anländer till USA kommer CPB (Customs and Border Protection) kontrollanterna bestämma om du tillåts inträde. Deras beslut är slutgiltigt även om du har ett godkänt ESTA och det går inte att överklaga eller granskas.
 • Du kan inte förlänga din vistelse genom att resa till ett av de närliggande länderna (Mexiko, Kanada eller Karibien) och sedan återvända till USA. Ditt besök baseras på 90 dagar från att du först anlände till USA.
 • Du måste visa att du är bunden till ekonomiska och sociala bandi ditt medborgsland.
 • Du får inte arbeta på de flesta jobb i USA under ditt besök. Undantag gäller för professionella/företagsmöten kopplade till ditt arbete i hemlandet och kan (men är inte garanterad) inkludera professionella tjänster åt en arbetsgivare utanför USA att installera, serva eller reparera industriell utrustning som en del i en försäljning. Om du är artist, som musiker eller skådespelare, och planerar att uppträda live eller spela in uppträdandet för en produktion i ditt hemland, eller om du är en atlet som kommer till USA för att delta i ett idrottsevenemang, måste du ha ett visum. Om du är journalist och kommer till USA för att arbeta på ett reportage måste du ha ett visum.