United States Visa Applications
Vi tilbyr gratis VISUM-vurdering for å hjelpe reisende med destinasjonen USA, Vi tilbyr gratis VISUM-vurdering for å hjelpe reisende med destinasjonen USA, for å vurdere om de er kvalifisert til å reise til USA under Visa Waiver-programmet eller om de er nødt til å søke om et VISUM. Nettsiden drives at et privat selskap, som ikke er tilknyttet den amerikanske regjeringen. Vi utsteder ikke ESTA visum eller VISUM.

ESTA-PROGRAMMET

ESTA er det elektroniske systemet for reiseautorisasjon. Det er påkrevd av den amerikanske regjeringen for reisende fra Visa Wavier Program(VWP) land, som deltar i Visa Waiver programmet. De implementerende anbefalingene til 9/11 kommisjonen fra 2007 fikk mandat til ESTA-kravene.
ESTA bruker et automatisert system for å fastslå om reisende er kvalifiserte til å reise til USA under VWP. ESTA-programmet avgjør allikvel ikke om en besøkende vil få innreisetillatelse tl USA. Det vil bli bestemt av den amerikanske toll og grensekontrollen CBP (U.S. Customs and Border Protection) når den reisende ankommer USA.

Du kan sende inn en ESTA-søknad (som ber om personlige opplysninger, og inkluderer spørsmål som kan påvirke din kvalifikasjon) når som helst før du reiser til USA. Det er også mulig å skaffe ESTA på flyplassen ved avreise. Men som en generell regel er det best å søke på et tidlig tidspunkt under reiseforberedelsene, og før du kjøper flybilletten til USA.

Det er viktig å få ordnet et ESTA. Hvis du ikke har det, så får du ikke sjekket inn; denne regelen gjelder for både voksne og barn.
Kravene til et ESTA gjelder kun ved ankomst via luft, eller med cruiseskip; fly eller cruiseselskapet må være godkjent. Dersom du reiser til USA fra Mexico eller Canada via land, så trenger du ikke et ESTA. Du trenger heller ikke et ESTA hvis du reiser tl staten Washington fra Victoria eller Vancouver i British Columbia, Canada med ferge.

VWP gir innreisetillatelse og opphold i USA i inntil 90 dager. Hvis du reiser til Mexico, Canada, de karibiske øyene, eller Bermuda fra USA.,så vil tiden du tilbringer i de landene bli inkludert I 90 dagers perioden.


Land som er kvalifisert for ESTA

Det amerikanske sikkerhetsdepartementet (The United States Secretary of Homeland Security) og det amerikanske utenriksdepartementet (the U.S. Secretary of State) har sammen bestemt hvilke land som er inkludert i VWP. Du må være statsborger i et av disse landene for å bli kvalifisert til et visa waiver. Dersom du ikke er statsborger i noen av VWP-landene, men har oppholdstillatelse i et av dem, så vil du ikke kvalifiseres.
Innvandrings- og nasjonalitetsloven (Title 8 U.S.C. § 1187) setter de grunnleggene kravene for at et land skal kvalifiseres. Det er spesielt seksjon 217 (c)(2)(A) som spesifiserer at avslagsprosenten for visum for reisende på besøksvisum må være 3% eller mindre. Faktorer som samsvarer med den amerikanske innvandringsloven og et høyt nivå av pass-sikkerhet er også viktig.

I Januar 2016, ble ESTA tilbakekalt for dobbelt statsborgerskap for følgende land: Irak, Syria, Iran, og Sudan. Dobbelt statborgerskap fra disse landene må søke om et vanlig turistvisum for å reise til USA.

Hvis du har et ESTA, og CBP mener at du har reist til Irak, Syria, Iran, Suadan, Somalia Libia eller Yemen på datoen eller etter 1 Mars 2011 på det tidspunktet du ankommer USA, så vil du ikke få innreisetillatelse til landet hvis du ikke er kvalifisert til et fritak. Men ditt ESTA vil ikke bli inndratt.
Fritak av denne typen kan bli gitt dersom man har reist til et av landene på listen på offentlig plikt eller på vegne av internasjonale eller regionale organisasjoner, humanitære, frivillige organisasjoner, eller subnasjonale myndigheter. Slike fritak kan også bli gitt til journalister som har reist til et av landene på listen for å skrive en reportasje.
Disse fritakene vurderes individuellt fra sak til sak av sikkerhetsdepartementet, som kan velge å gi slike fritak basert på den nasjonale sikkerheten eller amerikansk lov.

                                                       

ESTA-søknadsprossesen

I følge den amerikanske regjeringens anbefalinger, er det best å søke om en forespørsel på nett minst 72 timer (tre dager) før datoen du reiser til USA. De fleste søknader blir raskt godkjent (I løpet av et minutt); 72-timers perioden er kun en anbefaling, og ikke et krav.
Vær oppmerksom på at dersom du ikke er kvalifisert til et ESTA, så er du nødt til å gå igjennom en mye lenger prosess for å søke om et visum ved den amerikanske ambassaden eller konsulatet, og sannsynligvis et intervju med en amerikansk konsulatmedarbeider. Dette kan føre til noen forsinkelser på forretningsreiser til USA i siste øyeblikk, så man bør derfor planlegge deretter.

En ESTA-reiseautorisasjon er gyldig I to år. Men du må søke om et nytt ESTA dersom du endrer navn, kjønn, eller bostedsland hvor du er statsborger, eller hvis det er en endring i noen av svarene til kvalifikasjonsspørsmålene på ESTA-søknaden, eller når du får et nytt pass.

ESTA tillatter at du oppholder deg i USA og nærliggende land inntil 90 dager, uten forlengelse. For å oppholde seg i en lenger tidsperiode, så bør du søke om et visum.

Amerikanske toll og grensekontrollører (CBP) tar den endelige avgjørelsen vedrørende om du får innreisetillatelse til USA. De kan nekte eller kansellere ditt ESTA når som helst I løpet av oppholdet, så besittelse av et ESTA gir ingen adgangsgaranti til USA.

Visa Wavier Programmet (VWP)

VWP, eller Visa Wavier-programmet er den amerikanske regjeringens reiseautorisasjonsprogram som gjelder for personer fra spesifiserte land. Det gir tillatelse for reisende fra disse landene til å komme til USA uten et visum inntil 90 dager for forretningsreiser eller turisme. Reisende under VWP kan reise til alle de 50 statene, samt til de amerikanske jomfruøyene og Puerto Rico. Det er begrenset reise til andre andre amerikanske territorier under VWP.

VWP Land utvalg og status.

Utvalgte land til VWP har en utviklet økonomi og høye inntekter, med høy indeks for menneskelig velferd. Når et land blir nominert til VWP, så begynner sikkerhetsdepartementet (the U.S. Department of Homeland Security) å etterforske personvernreglene vedrørende innnvandring og nasjonal sikkerhet. Nominasjonsprosessen avsluttes med godkjenning eller avslag, men det kan fortsette på ubestemt tid.

Nominasjoner kan bli innledet av "veikart" status. Veikart-land er vanligvis i samarbeid med USA om opptak til VWP. Slike veikartdiskusjoner har pågått siden 2005. Det var opprinnelig 19 land involvert. Ni av disse landene (Argentina, Brasil, Uruguay, Polen, Romania, Bulgaria, Kypros, Israel, og Tyrkia) er fortsatt involvert i slike diskusjoner. De andre 10 er nå en del av VWP.

Spesifikke saker som påvirker VWP-kvalifikasjon

Kvalifikasjon kan påvirkes av en rekke omstendigheter, og et land kan bli fjernet fra VWP når som helst. Den vanligste årsaken til tap av kvalifikasjon er en endring av omstendigheter som, i oppfatning av den amerikanske regjeringen, øker sannsynligheten for at innbyggerne i det berørte landet vil oppholde seg lenger enn tillatt, jobbe ulovlig, eller på annen måte krenke VWP-restriksjoner.

Dette betyr at økonomisk og politisk ustabilitet kan ha en indirekte effekt på kvalifikasjon (selv om det ikke anses å være direkte faktorer). Statsborgere i land som gjennomgår en slik ustabilitet kan, fra USA synspunkt, ha større grunn til å bryte vilkårene, deres visum eller arbeide i USA uten tillatelse enn statsborgere fra land som er politisk og økonomisk stabilt og utviklet. Vanligvis vil et amerikansk konsul ta slike faktorer i betraktning når de vurderer en søknad om visum.

Argentina (2002) og Uruguay (2003) mistet sin VWP-kvalifikasjon på grunn av økonomisk ustabilitet som følge av en finanskrise; USA var bekymret for at innbyggerne i begge land kunne ha emigrert i stort antall og overskredet sitt opphold.

Andre forhold kan også påvirke VWP-kvalifikasjon, inkludert behandling av amerikanske statsborgere som reiser til de aktuelle landene. Dette synes å være grunnen til at Israel ikke har vært inkludert i VWP; de har vært kjent for å plassere palestinsk-amerikanske besøkende under så streng granskning at det bryter kravet om gjensidighet.
Andre nasjoner kan også legge press for å bli inkludert i VWP. Fem EU-land (Bulgaria, Kypros, Kroatia, Polen og Romania) er foreløpig ikke i VWP. Av disse er bare Kroatia, som ble medlem av EU nylig, ikke et veikart-land. EU har lagt press på USA for å inkludere alle disse landene, og i november 2014 tok Bulgaria et ytterligere steg og uttalte at med mindre de ble gitt VWP status, ville de ikke ratifisere handels- og investeringsavtalen (TTIP).

The VWP: Historie

Visa Wavier programmet begynte med et kongressmøte i 1986. Formålet var å gjøre kortvarige forretnings og turismebesøk til USA enklere og dermed la utenriksdepartementet konsentrere seg om høyere risikoer. Det første VWP-landet var Storbritannia (Juli, 1988); det andre var Japan (16 Desember, 1988). Nederland, Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Sverige og Sveits kom etter i Oktober 1989.
I 1991 ble Spania, Danmark, Finland, Island, Norge, Østerrike, Belgia, Luxemburg, Andorra, Liechtenstein, Monaco, og San Marino en del av programmet. New Zealand var det første landet fra Oceania som ble med,også i 1991. Brunei var det andre asiatiske landet som ble med i 1993.
Irland ble med i VWP 1 April, 1995. Australia og Argentina (det første latinamerikanske landet, som senere gikk ut av programmet i 2002) ble med i 1996. Slovenia ble med 30 September, 1997. Singapore, Portugal, og Uruguay (som gikk ut i 2003) ble med 9 August , 1999.

George W. Bush administrasjonen innførte mer begrensede krav etter 11 September angrepene. Disse inkluderer et lov som krever at VWP-reisende som ankommer USA fremviser et maskinlesbart pass med start fra 1 Oktober, 2003. Flere VWP-land utstedte fremdeles pass som ikke møtte kravene om et maskinlesbart pass, men; over 33% av spanske og franske reisende hadde fortsatt pass som ikke var maskinlesbare. Som et resultat av dette ble kravene som maskinlesbart pass utsatt til 26 Oktober, 2004. Denne utsettelsen gjaldt ikke for Belgia, fordi USA var i seriøs tvil vedrørende integriteten og sikkerheten til pass fra dette landet.
USA hadde også tidligere satt 26 Oktober, 2004 som dato for krav om at alle pass for VWP-reisende måtte være biometriske skulle begynne. Da kravet om maskinlesbarheten ble tilbakestilt til den datoen, så flyttet USA kravet om biometrisk pass til å starte 26 Oktober, 2005. Denne datoen ble senere flyttet til 26 Oktober, 2006, fordi EU mente at flere land ikke ville være I stand til å overholde 2005 datoen.

De biometriske kravene tredde endelig i kraft 26 Oktober 2006; alle VWP-pass som er utstedt på den datoen eller i ettertid må være biometriske. Men på det tidspunktet hadde Brunei, Liechtenstein og Andorra fortsatt ikke utstedt biometriske pass.

ESTA (Elekronisk system for reiseautorisasjon) ble lansert i November 2006. Det var basert på Australias langvarige elektroniske reiseautoritets-program, med et formål om å tillate VWP-reisende å gi reiseinformasjon til den amerikanske regjeringen på forhånd. USA ville da gi en elektronisk reiseautorisasjon for innreise til landet (men, uten adgangsgaranti).

Siden programmet oppsto i Australia, så er det verdt å se på den Australske gjennomføringen av det elektroniske reiseautoritetsystemet. Det australske ETA (Elektronisk reiseautoritet) er et elektronisk visum som er lagret på datasystemet til DIAC (Department of Immigration and Citizenship). Alle reisende til Australia er pålagt å søke om et visum (enten et ETA eller annet), med unntak av statborgere fra New Zealand, som automatisk får visum ved ankomst til Australia, under betingelsene til den trans-tasmanske reiseordningen. Med det eneste unntaket av NZ statsborgere, har ETA effektivt erstattet visumfrie besøk til Australia. Selv om reisende må kjøpe ETA (på nett fra DIAC, eller fra et autorisert fly- eller reiseselskap), og selv om Australia er den eneste nasjonen som krever et slikt kjøp for reisende fra USA, så er prosessen uformell nok til at USA aksepterer det som en ordning som møter standard (f.eks, nitti dager visumfritt for turisme eller forretningsreiser) gjensidig krav. Mange europeiske reisende (inkludert statsborgere fra EU-land) bruker den samme (men gratis) eVisitor programmet for elektronisk reiseautorisasjon. Alt i alt er det en sterk likhet mellom eVisitor systemet og de amerikanske VWP kravene for reisende for å søke om et ESTA.

VWP Krav

Reisende må møte følgende krav for å kvalifiseres til Visa Wavier-programmet:

 • Fra og med 1 April 2016, må alle reisende ha et elektronisk pass.
 • I tillegg må alle reisende under VWP ha et eget pass. Dette betyr at dine barn må ha sitt eget pass hvis de skal reise sammen med deg; de kan ikke bli inkludert i ditt pass.
 • Før den datoen , så var krav til pass følgende:
 • Alle pass må være biometriske og maskinlesbare.
 • Statsborgere i land som var en del av VWP før 2008 måtte følge disse kravene:
 • Hvis et pass var utstedt før 26 Oktober, 2005, så måtte det være maskinlesbart.
 • Hvis et pass ble utstedt mellom 26 Oktober 2005 og 26 Oktober 2006, så måtte det ha et digitalt foto, i tillegg til å være maskinlesbart.
 • Hvis et pass ble utstedt etter 26 Oktober 2006, så måtte det være et biometrisk e-pass. Det betyr at det måtte inneholde et elektronisk chip med både biometriske og personlige (biografisk) informasjon om den reisende. Dette e-passkravet gjaldt alle de nylige VWP-landene (Chile, Tsjekkia, Ungarn, Sloviakia, Estland, Latvia, Litauen, Malta, Hellas og Sør-Korea ).

ESTA

Fra og med 3 Juni 2008, må du søke om et ESTA ( Elektronisk system for reiseautorisasjon) før du reiser hvis du skal til USA under VWP. Søknadsprosessen er på nett, og det er anbefalt, men ikke et krav, at du søker tre dager (72 timer) før avreise til USA. Et ESTA er gyldig i to år fra den datoen det blir utstedt. ESTA-programmet er basert på det ektroniske reiseautorisasjonsystemet som brukes i Australia.

Formålet med dette kravet er å tillate at VWP-reisende blir sjekket opp mot lister og databaser av terroristmistenkte og personer med innreiseforbud; det er hovedsakelig et sikkerhetstiltak. ESTA autorisasjon er påkrevd for VWP-reisende, men det er ikke en garanti for at du får innreisetillatelse til USA. Avgjørelsen blir gjort av passkontrollører på det tidspunktet du skal inn til USA.

Noen fakta fra sikkerhetsdepartementet (United States Department of Homeland Security):

 • Et ESTA som har blitt godkjent gir deg innreisetillatelse til USA flere ganger.
 • Et godkjent ESTA er gyldig i to år, eller til passet ditt utløper.
 • Et godkjent ESTA gir deg kun tillatelse til å reise til USA med godkjent transport under VWP. Det garanterer ikke at du får inngangstillatelse til USA. Passkontrollører avgjør om du får adgang.
 • Alle reisene som skal til USA fra VWP-land må ha et godkjent ESTA før avreise til USA med et godkjent cruise eller flyselskap under VWP.
 • Transportører og videre/retur-billetter
 • Når du ankommer USA via sjø eller luft, må du:
 • Ha hjemreisebillett, eller en billett for å reise videre til et annet land, og
 • Reise med et fly- eller cruiseselskap som deltar i det autoriserte programmet.

Gyldige pass

Under de fleste omstendigheter krever USA at den reisendes pass må være gyldig i 6 måneder etter den datoen den reisende forlater USA. Men det finnes avtaler mellom USA og flere land hvor dette kravet er fritatt.

Diverse krav

For å reise til USA under VWP, må du:

 • Ha som hensikt å reise til USA for turisme, kortvarig forretningsreise, eller gjennomreise. Hvis du er journalist eller en del av journalistpersonale med hensikt å reise til USA for å skrive en reportasje, så kan du ikke reise under VWP, men bruke et I-visum.
 • Hvis du har reist til USA før, at du har samsvart med alle betingelsene ved tidligere besøk.
 • Ikke tidligere ha blitt blitt arrestert eller dømt for a) to eller flere forbrytelser som til sammen hadde en maksimum fengselsstraff på fem år eller mer, b) en forbrytelse som involverer et ulovlig stoff, eller c) en forbrytelse som involverer umoralsk oppførsel. Lover som fjerner kriminelt rulleblad etter en viss periode påvirker ikke dette kravet (inkludert den britiske loven fra 1974 om rehabilitering av lovbrytere). Spørsmålet på ESTA-søknaden vedrørende dette punktet er veldig spesifikt, og må besvares nøyaktig. Under noen omstendigheter kan du kvalifiseres for et unntak, selv om bestemmelsene vedrørende et unntak avgjøres av USA. Omstendigheter som kan tillate et unntak inkluderer følgende: a) hvis du har begått ett eneste lovbrudd hvor maksimum straff I USA ville vært ett år eller mindre, og du sonet mindre enn seks måneder, eller b) hvis du begikk et eneste lovbrudd da du var under 18 år gammel, og ble løslatt mer enn fem år før du søkte om visum.
 • Ikke avvises av USA på andre grunnlag, inkludert nasjonal sikkerhet og helse.
 • Dersom du ikke møter disse kravene, må du søke den amerikanske ambassaden eller konsulatet om et vanlig turistvisum.

Merk at under noen omstendigheter så råder noen amerikanske ambassader og konsulater reisende til å søke om et vanlig turistvisum (istedenfor VWP) selv om den reisende er kvalifisert til VWP. Dette kan skje hvis du tidligere har blitt nektet adgang til USA. Du kan fortsatt være kvalifisert til VWP, men dersom du ikke har løst dette problemet, så kan du bli nektet adgang igjen. Du kan også bli rådet til å søke om et vanlig turistvisum hvis du har blitt arrestert eller dømt for en forbrytelse, selv om, som beskrevet over, unntak kan skje. Du er kun ikke kvalifisert dersom du ikke møter kravene som er spesifisert for VWP.

Dersom en passkontrollør bestemmer seg for å nekte deg innreise til USA, så vil du ikke ha noen klagerettigheter med mindre du har et visum, som gir de rett til å anke til en innvandringsdommer.

Restriksjoner under VWP

Under Visa Waiver Programmet:

 • Kan du ikke be om en forlengelse av oppholdet. Men, det kan du gjøre dersom du har et vanlig visum. Du kan også be om endring av status dersom du reiser under VWP hvis du søker om asyl eller skal gifte deg med en amerikansk statsborger .
 • Du kan ikke klage på et innreiseforbud. Når du reiser under VWP og ankommmer USA, så vil toll og grensekontrollører (CBP) avgjøre om du vil få innreisetillatelse. Bestemmelsen er endelig, selv om du har en ESTA-godkjennings og det er ingen mulighet for å klage eller en ny vurdering.
 • Du kan ikke forlenge oppholdet ved å reise til et av de nærliggende landene (Mexico, Canada, eller de karibiske øyene), for så å reise inn igjen til USA. Besøket vil bli basert på 90 dager fra da du først reiste inn til USA.
 • Du må vise at du har økonomiske og sosiale tilknytninger til hjemlandet.
 • Du kan ikke arbeide mens du er i USA. Unntak inkluderer som regel profesjonelle/forretningsmøter i tilknytning tli ditt arbeid i hjemlandet, og kan (men ikke garantert) inkludere profesjonelle tjenester på vegne av arbeidsgiver utenfor USA, en innstallasjonstjeneste eller reparasjon av industrielt utstyr som en del av et salg. Hvis du er underholdningsartist , slik som musiker eller skuespiller, og du har planer om å underholde for et publikum eller utføre en innspilling for en produksjon i hjemlandet, eller hvis du er en idrettsutøver som skal til USA for å ta del I et idrettsarrangement, så må du ha et O eller P visum, istedenfor å reise under VWP. Hvis du er journalist og reiser til USA for å skrive en reportasje, så må du ha et I-visum.