United States Visa Applications
Ние предлагаме безплатна оценка за VISA, за да помогнем на пътуващите с дестинация САЩ да разберат дали имат правото да влязат в САЩ по Програмата за безвизово пътуване или е нужно да кандидатстват за виза.

Кандидатстването за американска виза включва:

  • Подробни инструкции за това как да попълните формуляра за кандидатстване
  • Информация за допустимост за американска виза
  • Информация за визите за туризъм, бизнес и медицински цели
  • Как да се подготвите за интервюто за виза в Консулството или Посолството на САЩ
  • Списък на най-честите въпроси, задавани на интервюто за виза
  • Как да удължите Вашия престой с Съединените щати след пристигането си
  • Как да промените статута си в Съединените щати след пристигането си
  • Информация за безвизово пътуване, включително списък на страните по програмата

Процесът по кандидатстване за американска виза може да отнеме няколко седмици или дори месеци, в зависимост от това колко бързо можете да получите час за среща в Посолството или Консулството на САЩ. Препоръчително е да започнете процеса по кандидатстване възможно най-рано. Можете да кандидатствате за американска виза, дори и ако Вие не планирате да пътувате до Съединените щати в близко бъдеще. От Вас не се изисква да предоставите конкретни дати за пътуване при кандидатстването за американска виза. Американските визи са обикновено валидни за период от 1 до 10 години.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АМЕРИКАНСКИТЕ ВИЗИ

Допустимост за кандидатстване за американска туристическа виза

Чуждестранни посетители, които влизат в САЩ с цел туризъм или отдих, могат да кандидатстват в общия случай за туристическа виза B-2. Тази туристическа виза се изисква от посетители, които живеят или са родени в държава, която все още не участва в Програмата за безвизово пътуване, но за посетители от страни, които са част от Програмата за безвизово пътуване, също съществува изискване да притежават валидна туристическа виза B-2 при посещението си в Съединените щати за период по-дълъг от 90 дни или ако планират да променят своя статут до друга неимигрантска виза или до постоянно жителство (Зелена карта) по време на своя престой в Съединените щати.

Виза за медицинско лечение

Виза B-2 също се използва и от лица, които влизат в Съединените щати с изричната цел да получат медицинско лечение.Въпреки че техният процес за кандидатстване е сходен на този за пътуване с цел туризъм или отдих, се изискват допълнителни документи, с които да се удостоверят медицинските основания за пътуването и допустимостта на кандидата за виза. Ръководството за кандидатстване за туристическа виза B-2 описва необходимата документация за медицинска виза и процеса на кандидатстване.

Продължителност на престоя

Максималната продължителност на престоя на притежател на туристическа виза B-2 е шест месеца, като обикновената посетителска виза се издава за пълния шестмесечен период. Имиграционните власти на всяко американско пристанище или граничен пункт имат правото, обаче, да определят по свое усмотрение допустимия период на престой за всеки отделен посетител при всяко отделно посещение. При влизане в Съединените щати посетителите могат да получат одобрение за по-кратък престой от служител на имигрантските власти. В този случай, обаче, посетителят има правото да поиска удължаване на престоя.

Промени в статута на посетителска виза

След влизане в Съединените щати с виза B-2 посетителите имат правото да кандидатстват за промяна в техния статут до друг приложим вид виза, като това може да бъде временна работна виза, студентска виза или Зелена карта, ако имат правото на това. Правото да променят своя статут в Съединените Щати имат само посетителите, които влизат с туристическа виза B-2 и не са били допуснати по Програмата за безвизово пътуване.