United States Visa Applications
Ние предлагаме безплатна оценка за VISA, за да помогнем на пътуващите с дестинация САЩ да разберат дали имат правото да влязат в САЩ по Програмата за безвизово пътуване или е нужно да кандидатстват за виза.

Кандидатстването за американска виза включва:

  • Подробни инструкции за това как да попълните формуляра за кандидатстване
  • Информация за допустимост за американска виза
  • Информация за визите за туризъм, бизнес и медицински цели
  • Как да се подготвите за интервюто за виза в Консулството или Посолството на САЩ
  • Списък на най-честите въпроси, задавани на интервюто за виза
  • Как да удължите Вашия престой с Съединените щати след пристигането си
  • Как да промените статута си в Съединените щати след пристигането си
  • Информация за безвизово пътуване, включително списък на страните по програмата

Процесът по кандидатстване за американска виза може да отнеме няколко седмици или дори месеци, в зависимост от това колко бързо можете да получите час за среща в Посолството или Консулството на САЩ. Препоръчително е да започнете процеса по кандидатстване възможно най-рано. Можете да кандидатствате за американска виза, дори и ако Вие не планирате да пътувате до Съединените щати в близко бъдеще. От Вас не се изисква да предоставите конкретни дати за пътуване при кандидатстването за американска виза. Американските визи са обикновено валидни за период от 1 до 10 години.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДНОВЯВАНЕТО НА АМЕРИКАНСКА ВИЗА

Право на американска туристическа виза

Съединените щати не предоставят официален процес за подновяване на визи B-1 или B-2 в посолствата или консулствата. Вместо това, всяко удължаване или подновяване на виза се разглежда като кандидатстване за нова виза, като се преминават същите процедури по кандидатстване и важат същите изисквания, както при първата виза. Подаването на молба за нова виза B-1 или B-2 се счита за подновяване.

Отделни Посолства и Консулства на Съединените щати, обаче, имат Процедури за повторно ползване и повторно издаване на визи, които съкращават процеса по кандидатстване за посетителска виза, когато приносителят е притежавал такава преди. Инструкциите за тези процедури може да намерите в Инструкциите за кандидатстване за подновяване на виза.

Допустимост и изисквания за подновяване н виза

Не съществуват ограничения при подновяването на американска посетителска виза. Тъй като не съществува отделен процес по подновяване, всеки посетител, който притежава или е притежавал посетителска виза за Съединените щати, може да кандидатства за нова виза.

Кандидатите за последващи визи могат, обаче, да преминат ускорен процес с по-малко изисквания, особено в случаите на посетители, които са изградили положителна предишна история, като са притежавали американска посетителска виза в продължение на няколко години и са пътували до и от Съединените щати много пъти без просрочване на срока на тяхната виза. Интервюто за виза може да отпадне и да се приложат специални ускорени процедури в определени посолства и консулства съгласно Процедурите за повторна употреба и повторно издаване на визи.

Мога ли да пътувам, ако моята виза е валидна, но паспортът ми е изтекъл?

Всяка виза е валидна до датата си на изтичане, освен в случаите, когато е била отменена. Валидните американски визи в изтекъл паспорт могат да се комбинират с Вашия нов валиден паспорт и да продължават да могат да се използват за допускане в Съединените щати. За конкретни инструкции за пътуване с валидна виза и изтекъл паспорт, моля консултирайте се с Инструкциите за кандидатстване за подновяване на виза.