United States Visa Applications
Как може да определите дали се нуждаете от разрешително за пътуване ESTA или от виза, за да посетите САЩ? Просто направете нашия тест за допустимост и ще разберете за минути.Тестът е 100% безплатен! Тази интернет страница не е свързана с Правителството на Съединените щати и се управлява от частно дружество. Ние не издаваме разрешителни за пътуване ESTA или визи. Ние единствено предоставяме информация за ESTA и визите.Изпробвайте нашия тест за допустимост сега и открийте какви пътни документи са Ви необходими, за да влезете в САЩ.

ESTA ИЛИ ВИЗА? ОПРЕДЕЛЕТЕ КАКВИ ПЪТНИ ДОКУМЕНТИ СА ВИ НУЖНИ, ЗА ДА ПОСЕТИТЕ САЩ

מНаправете теста по-долу и разберете дали се нуждаете от виза или имате правото да посетите САЩ по Програмата за безвизово пътуване с пътни документи ESTA. Тестът е 100% безплатен, надежден и поверителен.

ПЪТУВАЩИЯТ

ПЛАНОВЕ ЗА ПЪТУВАНЕТОesta visa

ESTA (ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПЪТУВАНЕ)

Програмата за безвизово пътуване на САЩ позволява на пътници от определени държави да влизат в САЩ без виза. Вместо това пътуващите от тези държави могат да кандидатстват за разрешително за пътуване през ESTA с помощта на онлайн формуляр за кандидатстване. Разрешителното за пътуване ESTA може да бъде отпечатано и да се носи от пътуващия при влизане в САЩ по въздух или вода. Кандидатстването е възможно единствено онлайн и одобреният ESTA документ се изпраща на кандидатстващия по електронната му поща в рамките на 72 часа. Документът е валиден за период от 2 години и може да бъде използван за многократно влизане. Ако, обаче, настъпят промени в данните от паспорта на кандидата или във всяка друга лична информация, разрешителното ESTA трябва да бъде подновено.

 • Могат да кандидатстват само граждани на страни, част от безвизовата програма
 • Онлайн кандидатстване
 • Валидно само за престой за не повече от 90 дни
 • Не се разрешават промени на статута в САЩ
 • Може да се използва за туризъм, бизнес или медицински цели и обикновено има валидност от 2 години. Изисква се за влизане по въздух или вода (не за сухоземни граници)
 • Изисква се електронен паспорт или такъв с възможност за машинно разчитане
 • Изисква се при чекиране на летища и морски превозвачи
b2-visa

ТУРИСТИЧЕСКА ВИЗА B-2

Виза B-2 се определя като виза за пътници, които са граждани на чуждестранна страна и желаят да посетят САЩ за почивка. Кандидатът за виза B-2 не може да кандидатства за обучение или работа. Странични образователни програми, обаче, които се считат за част от отдиха и не предлагат кредити, са разрешени. В обичайния случай гражданин на чужда държава, който желае да влезе в САЩ, трябва първо да кандидатства и придобие виза. Това може да бъде неимигрантска виза за временен престой или имигрантска виза за постоянно жителство. Визите B1/B2 са неимигрантски визи за пътници, които желаят да влязат в САЩ само за кратък период за бизнес цели (B-1), удоволствие, туризъм или посещение (B-2), както и в някои случаи, комбинация от горните

 • Всеки може да кандидатства за туристическа виза B-2
 • Формулярът за кандидатстване трябва да се попълни онлайн
 • Изисква се интервю на живо (в повечето случаи)
 • Процесът на кандидатстване може да отнеме седмици или месеци
 • Позволява се промяна на статута в САЩ
 • Може да се използва за туризъм, бизнес или медицински цели
 • Обикновено има валидност от 1-10 години
 • Необходима за влизане по въздух, море или сухоземна граница
 • Изисква се за чек ин на летища и с морски превозвачи