United States Visa Applications

Електронната система за издаване на разрешение за пътуване, известна също като „ESTA", е система за кандидатстване, разработена от правителството на САЩ за целите на предварителен скрининг на пътниците, преди те да бъдат допуснати да пътуват до Съединените щати по въздух или вода. Одобрено разрешително за пътуване ESTA може да се използва както за посещения, така и за транзитни преминавания през Съединените щати.

Моля, попълнете формуляра, за да кандидатстване през ESTA (Електронна система за издаване на разрешение за пътуване). В рамките на 24 часа ще получите електронна поща от нас с потвърждение и Вашия Номер за потвърждение на разрешение ESTA, което обикновено е валидно за период от 2 години (освен ако валидността на Вашия паспорт не изтече по-рано).

Право да кандидатстват имат притежателите на паспорти от следните държави: Андора, Австралия, Австрия, Белгия, Бруней, Великобритания, Германия , Гърция , Дания , Естония , Ирландия, Исландия, Испания Италия, Латвия , Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Република Малта, Монако, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан Марино, Сингапур, Словакия, Словения, Тайван, Унгария, Финландия , Франция , Холандия, Чехия, Швеция, Швейцария, Южна Корея и Япония.

Ако НЕ притежавате паспорт от една от изброените по-горе страни: Вие трябва да кандидатствате за обикновена Американска туристическа виза .

Факти за Програмата за безвизово пътуване:

 • Трябва да притежавате валиден паспорт, издаден от държава, част от Програмата за безвизово пътуване
 • Самият паспорт трябва да може да бъде разчетен машинно или да се счита за електронен паспорт
 • ESTA е задължително изискване за влизане в САЩ по въздух или вода съгласно Програмата за безвизово пътуване
 • Разрешителното за пътуване в валидно за период от 2 години, освен ако валидността на паспорта не изтече по-рано
 • Можете да използвате същото разрешително за пътуване за много влизания или транзитни преминавания през САЩ
 • Одобрено разрешително ESTA е задължително за всички пътуващи по Програмата за безвизово пътуване , които навлизат в страната по въздух или вода

תПРОЦЕС ПО КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ESTA   

Стъпки 1 и 2

לОтидете на „Кандидатствайте през ESTA сега“, за да получите достъп до формуляра за кандидатстване чрез ESTA, и попълнете вярно цялата задължителна информация. Задължителната информация включва:

 • Вашето име и дата на раждане;
 • Номера на Вашия паспорт, държава, която го е издала, и дата на изтичане на валидността;
 • Адреса, където ще пребивавате в Съединените щати, към датата на кандидатстване;
 • Прекарани заразни заболявания, ако има такива;
 • Предишни арестувания или присъди за определени престъпления, ако има такива;
 • Предишна депортация или отмяна на виза, ако има такива.

Стъпка 3

Въведете Вашите данни за извършване на плащане и информация за Вашата кредитна карта, за да преведете безопасно Вашата такса за кандидатстване чрез ESTA.

Стъпка 4

След извършено плащане, Вие сте завършили успешно Вашето кандидатстване и ще получите своето ESTA одобрение на предоставената електронна поща.

ОТГОВАРЯТЕ ЛИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ДА ПЪТУВАТЕ ДО САЩ БЕЗ ВИЗА?

Гражданите на 39 страни по Програмата за безвизово пътуване имат правото да пътуват до Съединените щати без виза. Съществуват известни ограничения в Програмата за безвизово пътуване, но основното предимство е, че не е необходима виза, за да пътувате до Съединените щати. Ако сте гражданин на държава, част от Програмата за безвизово пътуване, Вие можете да кандидатствате само за "Разрешително за пътуване" през Eелектронната система за издаване на разрешение за пътуване, по-известна като "ESTA". Тази програма позволява посещения до Съединените щати с продължителност до 90 дни за туризъм, бизнес или медицински причини, без да е необходимо да се кандидатства за американска виза.

Следните държави са включени в Програмата за безвизово пътуване: Андора, Австралия, Австрия, Белгия, Бруней, Великобритания, Германия , Гърция , Дания , Естония , Ирландия, Исландия, Испания Италия, Латвия , Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Република Малта, Монако, Нова Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан Марино, Сингапур, Словакия, Словения, Тайван, Унгария, Финландия , Франция , Холандия, Чехия, Швеция, Швейцария, Южна Корея и Япония.


КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА ВИЗА ДНЕС!

Забележка: Ако Вие не сте гражданин на една от изброените по-горе държави, Вие трябва да кандидатствате за обикновена американска виза. За да кандидатствате за американска виза, вие трябва да свалите инструкциите за кандидатстване от тази страница.