United States Visa Applications
Ponúkame posúdenie víza úplne zadarmo ako pomoc cestujúcim do USA, aby zistili, či sú spôsobilí na vstup do USAv rámci Programu bezvízového styku, alebo či je nutné požiadať o vízum. Webové stránky sú prevádzkované súkromnou spoločnosťou a nie sú spojené s vládou Spojených štátov. Nevydávame ESTA cestovné povolenie ani víza.

PROGRAM ESTA

ESTA je Elektronický systém cestovných povolení. Povolenie je vyžadované vládou Spojených štátov pre cestujúcich z krajín Programu bezvízového styku (VWP). Vykonávacia vyhláška zákona 9/11 z roku 2007 stanovila ESTA povolenie ako povinné. ESTA používa automatizovaný systém na určenie, či je cestujúci spôsobilý na návšteve USA v rámci bezvízového programu. ESTA program však nerozhoduje, či cestujúcemu bude umožnený vstup do USA, to je plne v kompetencii colnej a pohraničnej stráže v okamihu, keď návštevník dorazí do Spojených štátov.

Môžete podať žiadosť ESTA (vyžadované sú informácie o vás, a zahŕňa otázky týkajúce sa vecí, ktoré môžu ovplyvniť vašu spôsobilosť) kedykoľvek pred cestou do Spojených štátov. Dokonca môžete získať ESTA na letisku, z ktorého odlietate. Všeobecne je ale lepšie požiadať o povolenie v rámci cestovných príprav ešte pred zakúpením letenky do USA

Získať povolenie ESTA je dôležité. Ak ho nemáte, nebude vám dovolené nastúpiť do lietadla; toto pravidlo platí aj pre deti i dospelých. Požiadavka na ESTA sa týka len cesty letecky alebo po mori; letecký alebo námorný dopravca musí byť schválený. Ak cestujete do Spojených štátov z Mexika alebo Kanady po zemi, nepotrebujete ESTA. Tiež nepotrebujete ESTA, ak budete cestovať do štátu Washington z Victorie či Vancouveru v Britskej Kolumbii v Kanade trajektom.

Program bezvízového styku umožňuje navštíviť Spojené štáty na dobu až 90 dní. Ak budete cestovať do Mexika, Kanady, na Karibské ostrovy alebo Bermudy z USA, bude čas strávený v týchto krajinách zaradený do 90-dňovej lehoty.

Krajiny oprávnené na získanie ESTA

Ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť a ministerstvo zahraničia USA spoločne určili krajiny, ktoré sú zahrnuté do Programu bezvízového styku. Aby ste mali nárok na vstup bez víz, musíte byť občanmi jednej z týchto krajín. Ak nie ste občanom danej krajiny a máte v nej iba trvalý pobyt, na bezvízový styk nemáte nárok. Imigračný zákon a (č. 8 U.S.C. § 1187) stanovuje základné požiadavky pre krajiny bezvízového styku. Najmä § 217 (c) (2) (A) určuje, že miera odmietnutie nepřistěhovaleckých víz pre návštevníkov musí byť nižší ako 3%. Faktory, ako je dodržiavanie US imigračného zákona a vysoká úroveň zabezpečenia cestovných dokladov sú tiež dôležité. V januári 2016 bola zrušenamožnost získať cestovné povolenia pre občanov s dvojitým občianstvom nasledujúcich krajín: Irak, Sýria, Irán a Sudán. Občania týchto krajín musia požiadať na americkom veľvyslanectve o štandardné turistické vízum na účely návštevy Spojených štátov.

Ak máte cestovné povolenie ESTA, a v čase príletu do USA bude zistené, že ste po 1. marci 2011 cestovali do Iraku, Sýrie, Iránu, Sudánu, Somálska, Líbye alebo Jemene, nebude vám umožnený vstup do krajiny, ak nemáte výnimku. Vaše povolenie ESTA však nebude zrušené.

Výnimka môže byť udelená cestujúcim, ktorí navštívili niektorú z uvedených štátov menom medzinárodnej alebo regionálnej organizácie alebo humanitárne mimovládne organizácie. Výnimku majú aj novinári, ktorí navštívili niektorou z uvedených krajín s cieľom natočiť reportáž alebo napísať článok. Tieto výnimky sú však riešené prípad od prípadu, a sú v kompetencii ministra vnútornej bezpečnosti, ktorý sa môže rozhodnúť vydať takúto výnimku s ohľadom na záujmy národnej bezpečnosti USA


Proces žiadosti ESTA

Podľa amerických vládnych odporúčaní je najlepšie podať on-line žiadosť o povolenie ESTA najmenej 72 hodín (tri dni) pred dátumom cesty do USA. Väčšina žiadostí je schválená veľmi rýchlo (v priebehu jednej minúty); 72 hodín je iba odporúčaniae a nie je to podmienka. Mali by ste si však byť vedomí, že ak povolenie ESTA nezískate, budete musieť prejsť oveľa dlhším procesom podania žiadosti o víza na americkom veľvyslanectve alebo konzuláte a absolvovať pohovor s americkým konzulárnym úradníkom. To môže na poslednú chvíľu zhatiť vašu cestu do USA, takže by ste mali plánovať viac dopredu.

Povolenie ESTA platí dva roky. Počas tejto doby musíte požiadať o nové povolenie ESTA iba ak zmeníte svoje meno, pohlavie, alebo štát, ktorého ste občanom, alebo ak dôjde k zmene niektorej z vašich odpovedí na otázky oprávnenosti týkajúce sa žiadosti ESTA, alebo keď dostanete nový pas.

ESTA vám umožní zostať v Spojených štátoch a okolitých krajinách po dobu až 90 dní, bez možnosti predĺženia. Ak chcete zostať v USA dlhšiu dobu, musíte požiadať o vízum.

Úradníci colnej a pohraničnej správy (CBP) majú v kompetencii konečné rozhodnutie o tom, či vám bude povolené vstúpiť do Spojených štátov. Môžu odmietnuť alebo zrušiť ESTA kedykoľvek počas vašej návštevy, takže samotné vlastníctvo povolenie ESTA nie je zárukou vstupu do USA.

Program bezvízového styku(VWP)

VWP, čiže Program bezvízového styku, je americký vládny program cestovných povolení, ktorý sa vzťahuje na občanov uvedených krajín. To umožňuje návštevníkom z týchto krajín prísť do Spojených štátov bez víz na dobu až 90 dní za účelom podnikania alebo cestovného ruchu. Návštevníci v rámci bezvízového programu môžu cestovať do všetkých päťdesiatich štátov, a tiež na Americké Panenské ostrovy a do Portorika. Cestovanie do iných oblastí v USA v rámci bezvízového programu je obmedzené.

Výber a status krajín bezvízového styku

Krajina vybrané pre VWP majú rozvinutú ekonomiku a vysoké príjmy, s vysokým ratingom indexu ľudského rozvoja. Ak je krajina nominovaná na program bezvízového styku, americké ministerstvo vnútornej bezpečnosti preskúma jej politiku v oblasti prisťahovalectva a vnútornej bezpečnosti. Proces nominácie končí prijatím alebo odmietnutím, ale môže pokračovať po neurčitú dobu.

Nomináciu môže predchádzať status "čakateľ". Krajina "čakatelia" sú obvykle v rokovaní s USA o prijatí do programu bezvízového styku. Tieto diskusie prebiehajú už od roku 2005. Pôvodne bolo 19 "čekatelských" krajín. Deväť z týchto krajín (Argentína, Brazília, Uruguaj, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Cyprus, Izrael a Turecko) je stále zapojených do týchto diskusií. Ďalších 10 je teraz súčasťou programu bezvízového styku.

Špecifické podmienky ovplyvňujúce spôsobilosť krajín

Spôsobilosť môže byť ovplyvnená celou radou okolností, a krajina môže byť kedykoľvek odstránená z programu bezvízového styku. Najčastejším dôvodom pre stratu spôsobilosti zmena okolností, ktoré podľa názoru vlády USA zvyšujú pravdepodobnosť, že občania krajiny neoprávnene predĺži svoju návštevu, budú v USA nelegálne pracovať či inak porušovať VWP obmedzenia.

To znamená, že ekonomická a politická nestabilita môže mať nepriamy vplyv na spôsobilosť (aj keď nie sú považované za priame faktory). Občania takto nestabilných krajín môžu mať z hľadiska USA väčší dôvod konať v rozpore s podmienkami ich víza alebo pracovať v USA bez povolenia, ako občania krajín, ktoré sú politicky a ekonomicky stabilná a rozvíjajú sa. Obvykle veľvyslanectvo USA berie tieto faktory do úvahy pri posudzovaní žiadosti o vízum.

Argentína (2002) a Uruguaj (2003) prišli o zaradenie do programu vzhľadom k ekonomickej nestabilite v dôsledku finančnej krízy; USA boli znepokojené tým, že občania oboch krajín môžu v hojnom počte emigrovať a nedodržiavať platnosť svojich návštev.

Aj ďalšie okolnosti môžu mať vplyv na zaradenie do programu, vrátane správanie k americkým občanom, ktorí cestujú do daných krajín. To sa zdá byť dôvodom, prečo Izrael nebol zahrnutý medzi krajiny programu bezvízového styku; palestínsko-americkí návštevníci boli počas pobytu pod prísnou kontrolou, čo porušuje požiadavky.

Ďalšie krajiny môžu tiež vyvíjať tlak na zahrnutie do programu bezvízového styku. Päť štátov Európskej únie (Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Poľsko a Rumunsko), nie sú v súčasnej dobe v programe bezvízového styku. Z nich iba Chorvátsko, ktoré pristúpilo k EÚ len nedávno, nie je "čakateľskou" krajinou. EÚ vyvíja tlak na USA, aby do programu zahrnula všetky tieto krajiny a v novembri 2014 Bulharsko urobilo ďalší krok a uviedlo, že ak nebude súčasťou programu, neratifikuje dohodu o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve.

História Programu bezvízového styku

Program bezvízového styku bol schválený Kongresom v roku 1986. Jeho zmyslom bolo uľahčiť krátkodobé obchodné a turistické návštevy USA, aby sa ministerstvo mohlo sústrediť na rizikovejšie osoby. Prvá VWP krajín bola Veľká Británia (júl 1988); druhé bolo Japonsko (16. decembra 1988). V októbri 1989 nasledovalo Holandsko, Francúzsko, Západné Nemecko, Taliansko, Švédsko a Švajčiarsko.

V roku 1991 sa do tohto programu pripojilo Španielsko, Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Rakúsko, Belgicko, Luxembursko, Andorra, Lichtenštajnsko, Monako a San Marino. Nový Zéland bol prvou krajinou z Oceánie, tiež v 1991. Brunej bola druhá ázijská krajina v roku 1993.

Írsko bolo prijaté do programu 1. apríla 1995. Austrália a Argentína (prvá latinskoamerická krajina, neskôr vylúčená v roku 2002) vstúpili v roku 1996. Slovinsko vstúpilo 30. septembra 1997. Singapur, Portugalsko a Uruguaj (vylúčená v roku 2003) vstúpili dňa 9. augusta 1999.

Administratíva Georgea W. Busha zaviedla prísnejšie požiadavky po útokoch z 11. septembra. Jednalo sa o zákon, ktorý vyžaduje od cestujúcich z krajín bezvízového programu predloženie strojovo čitateľného pása počnúc dňom 1. októbra 2003. Niekoľko krajín však stále vydávalo pasy, ktoré neboli strojovo čitateľné; viac ako 33% španielskych a francúzskych cestujúcich malo stále staré pasy. V dôsledku toho bola požiadavka na strojovú čitateľnosť odložená až do 26. októbra 2004. Toto oneskorenie sa však netýkalo Belgicka, pretože USA mala vážne pochybnosti o zachovanie integrity a bezpečnosti cestovných pasov z tejto krajiny.

Američania nastavili 26. októbra 2004 ako dátum, ku ktorému musia byť všetky pasy cestujúcich z krajín VWP biometrické. Potom bol ale požiadavka na strojovú čitateľnosť opäť odložená na 26. októbra 2005. Tento dátum sa neskôr opäť odložil na 26. októbra 2006, pretože EÚ bola presvedčená, že mnoho krajín nebude schopná vyhovieť ani v roku 2005.

Požiadavka na biometrické pasy však nakoniec nadobudla platnosť 26. októbra 2006; všetky pasy krajín bezvízového programu vydané k tomuto dňu alebo neskôr musí byť biometrické. Avšak Brunej, Lichtenštajnsko a Andorra stále nevydávajú biometrické pasy.

ESTA (Elektronický systém cestovných povolení) vstúpil do platnosti novembra 2006. Bol založený na dlhoročnom austrálskom programe Electronic Travel Authority, a cieľom bolo umožniť návštevníkom z krajín Programu bezvízového styku poskytnúť osobné informácie ešte pred cestou do USA. Vláda USA im potom poskytne elektronické povolenie na návšteve krajiny (bez záruky povolenia vstupu).

Pretože program vznikol v Austrálii, stojí za to sa pozrieť na tamojšie zavádzania systému elektronického cestovného povolenia. Austrálske ETA (Electronic Travel Authority) je elektronické vízum uložené v počítačovom systéme DIAC (oddelenie pre imigráciu a občianstvo). Všetci cestujúci do Austrálie sú povinní požiadať o vízum (či už ETA alebo iné), s výnimkou občanov Nového Zélandu, ktorým je automaticky udelené vízum, keď dorazí do Austrálie, v súlade s podmienkami dohody Trans-Tasman Travel. S výnimkou občanov Nového Zélandu ETA účinne nahradilo bezvízové ​​návštevy Austrálie. Hoci si cestujúci musí kúpiť ETA (online od DIAC, alebo od autorizovaného leteckého prepravcu alebo cestovnej kancelárie), a Austrália je jediný národ, ktorý zaviedol požiadavku takéhoto nákupu aj pre amerických občanov, proces je dostatočne neformálne a USA ho prijíma ako opatrenia, ktoré spĺňajú (deväťdesiat dní bezvízového styku za účelom podnikania alebo turistiky) požiadavku vzájomnosti. Mnoho európskych cestujúcich (vrátane občanov krajín EÚ) používajú veľmi podobné (ale zadarmo) elektronické programy a elektronické cestovné povolenie. Celkovo možno povedať, že existuje silná podobnosť medzi systémom eVisitor a požiadavkou USA na ESTA pre cestujúcich.

Požiadavky Programu bezvízového styku

Pre účasť v Programe bezvízového styku musia cestujúci splniť nasledujúce podmienky :

 • Od 1. apríla 2016 musia mať všetci cestujúci elektronický pas.
 • Okrem toho musí mať v rámci bezvízového programu každý cestujúci vlastný cestovný pas. To znamená, že aj vaše deti musia mať vlastné pasy, ak cestujú s vami; nestačí je mať zapísané vo vašom pase.
 • Pred týmto dátumom boli požiadavky na pasy nasledujúce:
 • Všetky pasy musia byť biometrické a strojovo čitateľné.
 • Občania krajín, ktoré boli súčasťou programu bezvízového styku pred rokom 2008, museli vyhovieť týmto požiadavkám:
 • Ak bol pas vydaný pred 26. októbrom 2005, musel byť strojovo čitateľný.
 • Ak bol pas vydaný medzi 26. októbrom 2005 a 26. októbrom 2006, musel mať digitalizovanú fotografiu, a navyše byť strojovo čitateľný.
 • Ak bol pas vydaný po 26. októbra 2006, musel to byť biometrický e-pas. To znamenalo, že musí obsahovať elektronický čip s biometrickými a osobnými (biografickými) údajmi o cestujúcim. Požiadavka mať elektronický pas sa vzťahuje na všetky novo pridané krajiny bezvízového programu (Čile, Česko, Maďarsko, Slovenská republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Grécko a Južná Kórea).

ESTA

Od 3. júna 2008, ak cestujete do USA v rámci bezvízového programu, je potrebné požiadať o ESTA (Elektronický systém cestovných povolení), ešte pred odchodom. Proces podania žiadostí prebieha on-line, a odporúča sa zažiadať najmenej tri dni (72 hodín) pred odchodom. Povolenie ESTA je platné po dobu dvoch rokov od dátumu, kedy bolo vydané. ESTA program je založený na systéme elektronického cestovného povolenia používaného v Austrálii.

Účelom tejto požiadavky je umožniť oslobodenie od vízovej povinnosti cestujúcim a skontrolovať, či nie sú uvedení v zoznamoch a databázach osôb podozrivých z terorizmu a osôb so zákazom lietania; jedná sa predovšetkým o bezpečnostné opatrenia. ESTA povolenie je vyžadované od cestujúcich z krajín Programu bezvízového styku, ale samo o sebe nie je zárukou, že im bude umožnený vstup do Spojených štátov Toto rozhodnutie patrí pracovníkom colnej a pohraničnej správy v mieste, kde vstupujete do Spojených štátov.

Niektoré fakty z Oddelenia pre vnútornú bezpečnosť USA:

 • Schválené povolenie ESTA umožňuje cestovať do USA viackrát.
 • Schválené povolenie ESTA je platné po dobu dvoch rokov, alebo do skončenia platnosti vášho pasu - podľa toho, čo nastane skôr.
 • Schválené povolenie ESTA iba umožňuje cestovať do USA so schváleným dopravcom v rámci programu bezvízového styku. Nezaručuje, že vám bude umožnený vstup - to je plne v kompetencii colnej a pohraničnej správy.
 • V tomto okamihu musí mať všetci návštevníci USA z krajín bezvízového programu schválené povolenie ESTA a cestovať do USA prostredníctvom schváleného leteckého či námorného prepravcu.
 • Dopravcovia a jednosmerné / spiatočné lístky
 • Keď prídete v USA po mori alebo vzduchom, musíte:
 • Mať spiatočnú letenku / lístok do svojej domovskej krajiny, alebo cestovať ďalej do inej krajiny, a
 • Cestovať s komerčným prepravcom, ktorý sa zúčastňuje programu.

Platný pas

Vo väčšine prípadov USA požaduje, aby bol cestovný pas platný šesť mesiacov po dátume, kedy cestujúci opúšťa USA. Existujú však dohody medzi Spojenými štátmi a niekoľkými krajinami, ktorých sa táto požiadavka netýka.

Ostatné požiadavky

Pre cestu do USA v rámci Programu bezvízového styku musíte :

 • Mať v úmysle navštíviť USA za účelom turistiky, krátkodobého podnikania alebo tranzitu. Ak ste novinár alebo máte v úmysle navštíviť USA a pracovať na príbehu, nie je možné cestovať v rámci programu bezvízového styku, namiesto toho musíte použiť štandardné vízum.
 • Ak ste navštívili USA skôr, dodržať všetky podmienky týchto návštev.
 • Nesmiete byť kedykoľvek v minulosti zatknutí pre alebo odsúdení za a) dva alebo viac trestných činov, za ktoré bol dohromady uložený maximálny trest odňatia slobody päť a viac rokov, b) trestný čin zahŕňajúci regulované látky, alebo c) mravnostná delikt. Zákony, ktoré po určitej dobe mažú trestný register, nemajú vplyv na túto požiadavku (vrátane rehabilitácie páchateľov vo Veľkej Británii podľa zákona z roku 1974). Otázka ohľadom žiadosti ESTA v súvislosti s týmto bodom je veľmi špecifická a treba na ňu odpovedať presne. Za určitých okolností môžete mať nárok na výnimku, o ktorej rozhodne USA. Okolnosti, ktoré môžu umožniť výnimku, zahŕňajú nasledovné: a) ak ste sa dopustili jedného trestného činu čin, pre ktorý je maximálny trest v USA rok alebo menej, a odsedeli ste si menej ako šesť mesiacov, alebo b) ak ste spáchali jediný čin, keď ste boli mladší ako 18 rokov, a boli ste prepustení z väzenia viac ako päť rokov pred podaním žiadosti o vízum.
 • Nesmie existovať iný dôvod pre zákaz vstupu do Spojených štátov, vrátane otázok národnej bezpečnosti a zdravia.
 • Ak nespĺňate tieto požiadavky, je potrebné požiadať na americkom konzuláte alebo veľvyslanectve o štandardné turistické vízum.

Upozorňujeme, že za určitých okolností, niektoré veľvyslanectvá a konzuláty USA odporúčajú návštevníkom požiadať o štandardné turistické vízum (miesto VWP), aj keď môže návštevník aj naďalej mať nárok na program bezvízového styku. K tomu môže dôjsť, ak vám už predtým bol odmietnutý vstup do USA - stále môžete mať nárok na program bezvízového styku, ale ak ste nevyriešili počiatočnú problém, môže vám byť odmietnutý vstup. Môžete vám byť tiež odporúča, aby ste požiadali o štandardný turistické vízum, ak ste boli zatknutí alebo odsúdení pre trestný čin, aj keď, ako bolo popísané vyššie, sa na vás môže vzťahovať výnimka. Nespôsobilí ste len vtedy, ak nespĺňate požiadavky stanovené pre bezvízový styk.

Upozorňujeme, že za určitých okolností, niektoré veľvyslanectvá a konzuláty USA odporúčajú návštevníkom požiadať o štandardné turistické vízum (miesto VWP), aj keď môže návštevník aj naďalej mať nárok na program bezvízového styku. K tomu môže dôjsť, ak vám už predtým bol odmietnutý vstup do USA - stále môžete mať nárok na program bezvízového styku, ale ak ste nevyriešili počiatočnú problém, môže vám byť odmietnutý vstup. Môžete vám byť tiež odporúča, aby ste požiadali o štandardný turistické vízum, ak ste boli zatknutí alebo odsúdení pre trestný čin, aj keď, ako bolo popísané vyššie, sa na vás môže vzťahovať výnimka. Nespôsobilí ste len vtedy, ak nespĺňate požiadavky stanovené pre bezvízový styk.

Pokiaľ imigračný úradník rozhodne, že vám neumožní vstup do USA, budete mať právo na odvolanie, ak ste držiteľom víza, čo vám umožní obrátiť na imigračného sudcu.

Obmedzenia v rámci Programu bezvízového styku

V rámci programu bezvízového styku:

 • Nemôžete požiadať o predĺženie pobytu. Môžete to však urobiť, ak máte štandardné víza. Môžete tiež požiadať o zmenu statusu, ak ste na cestách v rámci bezvízového programu, ak žiadate o azyl alebo si beriete občana USA.
 • Nemôžete sa odvolať proti odmietnutiu vstupu. Keď ste na cestách v rámci bezvízového programu, úradníci colnej a pohraničnej správy rozhodnú, či vám bude umožnený vstup. Ich rozhodnutie je konečné, aj keď máte povolenie ESTA, a nie je žiadny prostriedok na odvolanie alebo preskúmanie.
 • Nemôžete predĺžiť svoj pobyt návštevou niektorej z blízkych krajín (Mexika, Kanady alebo Karibiku), a potom znovu vstúpiť do USA. Vaša návšteva sa stále bude počítať 90 dní od dátumu, kedy ste prvýkrát vstúpili na územie Spojených štátov.
 • Musíte preukázať, že ste viazaní ekonomickými a sociálnymi väzbami na krajinu pôvodu.
 • Počas vašej návštevy nemôžete pracovať vo väčšine druhov zamestnania v USA. Výnimkou sú profesionálne / obchodné stretnutia v súvislosti so zamestnaním vo vašej domovskej krajine, a môžu zahŕňať aj profesionálne služby v mene zamestnávateľa mimo USA, a montáž, servis, alebo opravy priemyselných zariadení ako súčasť predaja. Ak ste výkonný umelec, ako napríklad hudobník či herec, a máte v úmysle usporiadať živé vystúpenie alebo nahrať výkon pre použitie vo svojej domovskej krajine, alebo ak ste športovec prichádzajúce do USA v rámci atletickej udalosti, musíte použiť O alebo P vízum, skôr než cestovať v rámci bezvízového programu. Ak ste novinár, ktorý prichádza do USA pracovať na príbehu, musíte mať I vízum.