United States Visa Applications
Nabízíme posouzení víza zcela zdarma jako pomoc cestujícím do USA, aby zjistili, zda jsou způsobilí ke vstupu do USA v rámci Programu bezvízového styku, nebo zda je nutné zažádat o vízumWebové stránky jsou provozovány soukromou společností a nejsou spojeny s vládou Spojených států. Nevydáváme ESTA cestovní povolení ani víza

PROGRAM ESTA

ESTA je Elektronický systém cestovních povolení.Povolení je vyžadováno vládou Spojených států pro cestující ze zemí Programu bezvízového styku (VWP). Prováděcí vyhláška zákona 9/11 z roku 2007 stanovila ESTA povolení jako povinné. ESTA používá automatizovaný systém k určení, zda je cestující způsobilý k návštěvě USA v rámci bezvízového programu. ESTA program však nerozhoduje, zda cestujícímu bude umožněn vstup do USA, to je plně v kompetenci celní a pohraniční stráže v okamžiku, kdy návštěvník dorazí do Spojených států.
Můžete podat žádost ESTA (vyžadovány jsou informace o vás, a zahrnuje otázky týkající se věci, které mohou ovlivnit vaši způsobilost) kdykoli před cestou do Spojených států. Dokonce můžete získat ESTA na letišti, ze kterého odlétáte. Obecně je ale lepší požádat o povolení v rámci cestovních příprav ještě před zakoupením letenky do USA

Získat povolení ESTA je důležité. Pokud ho nemáte, nebude vám povoleno nastoupit do letadla; toto pravidlo platí i pro děti i dospělé. Požadavek na ESTA se týká pouze cesty letecky nebo po moři; letecký nebo námořní dopravce musí být schválen. Pokud cestujete do Spojených států z Mexika nebo Kanady po zemi, nepotřebujete ESTA. Také nepotřebujete ESTA, pokud budete cestovat do státu Washington z Victorie či Vancouveru v Britské Kolumbii v Kanadě trajektem.

Program bezvízového styku umožňuje navštívit Spojené státy na dobu až 90 dnů. Pokud budete cestovat do Mexika, Kanady, na Karibské ostrovy nebo Bermudy z USA, bude čas strávený v těchto zemích zařazen do 90-ti denní lhůty.

Země způsobilé pro získání ESTA

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost a ministerstvo zahraničí USA společně určili země, které jsou zahrnuty do Programu bezvízového styku. Abyste měli nárok na vstup bez víza, musíte být občany jedné z těchto zemí. Pokud nejste občanem dané země a máte v ní pouze trvalý pobyt, na bezvízový styk nemáte nárok. Imigrační zákon a (č. 8 U.S.C. § 1187) stanoví základní požadavky pro země bezvízového styku. Zejména § 217 (c) (2) (A) určuje, že míra odmítnutí nepřistěhovaleckých víz pro návštěvníky musí být nižší než 3%. Faktory, jako je dodržování US imigračního zákona a vysoká úroveň zabezpečení cestovních dokladů jsou také důležité. V lednu 2016 byla zrušena možnost získání cestovních povolení pro občany s dvojím občanstvím následujících zemí: Irák, Sýrie, Írán a Súdán. Občané těchto zemí musí požádat na americkém velvyslanectví o standardní turistické vízum za účelem návštěvy Spojených států.

Máte-li cestovní povolení ESTA, a v době příletu do USA bude zjištěno, že jste po 1. březnu 2011 cestovali do Iráku, Sýrie, Íránu, Súdánu, Somálska, Libye nebo Jemenu, nebude vám umožněn vstup do země, pokud nemáte výjimku. Vaše povolení ESTA však nebude zrušeno.

Výjimka může být udělena cestujícím, kteří navštívili některou z uvedených zemí jménem mezinárodní nebo regionální organizace nebo humanitární nevládní organizace. Výjimku mají i novináři, kteří navštívili některou z uvedených zemí s cílem natočit reportáž nebo napsat článek. Tyto výjimky jsou však řešeny případ od případu, a jsou v kompetenci ministra vnitřní bezpečnosti, který se může rozhodnout vydat takovou výjimku s ohledem na zájmy národní bezpečnosti USA.


Proces žádosti ESTA

Podle amerických vládních doporučení je nejlepší podat on-line žádost o povolení ESTA nejméně 72 hodin (tři dny) před datem cesty do USA. Většina žádostí je schválena velmi rychle (během jedné minuty); 72 hodin je pouze doporučení a není to podmínkoa. Měli byste si být nicméně vědomi, že pokud povolení ESTA nezískáte, budete muset projít mnohem delším procesem podání žádosti o vízum na americkém velvyslanectví nebo konzulátě a absolvovat pohovor s americkým konzulárním úředníkem. To může na poslední chvíli zhatit vaši cestu do USA, takže byste měli plánovat více dopředu.

Povolení ESTA platí dva roky. Během této doby musíte požádat o nové povolení ESTA pouze pokud změníte své jméno, pohlaví, nebo stát, jehož jste občanem, nebo pokud dojde ke změně některé z vašich odpovědí na otázky způsobilosti týkající se žádosti ESTA, nebo když obdržíte nový pas.

ESTA vám umožní zůstat ve Spojených státech a okolních zemích po dobu až 90 dnů, bez možnosti prodloužení. Chcete-li zůstat v USA delší dobu, musíte požádat o vízum.

Úředníci celní a pohraniční správy (CBP) mají v kompetenci konečné rozhodnutí o tom, zda vám bude povoleno vstoupit do Spojených států. Mohou odmítnout nebo zrušit ESTA kdykoli během vaší návštěvy, takže pouhé vlastnictví povolení ESTA není zárukou vstupu do USA.

Program bezvízového styku(VWP)

VWP, neboli Program bezvízového styku, je americký vládní program cestovních povolení, který se vztahuje na občany uvedených zemí. To umožňuje návštěvníkům z těchto zemí přijet do Spojených států bez víza na dobu až 90 dnů za účelem podnikání nebo cestovního ruchu. Návštěvníci v rámci bezvízového programu mohou cestovat do všech padesáti států, a také na Americké Panenské ostrovy a do Portorika. Cestování do jiných oblastí v USA v rámci bezvízového programu je omezeno.

Výběr a status zemí bezvízového styku

Země vybrané pro VWP mají rozvinutou ekonomiku a vysoké příjmy, s vysokým ratingem indexu lidského rozvoje. Je-li země nominována na program bezvízového styku, americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti prozkoumá její politiku týkající se přistěhovalectví a vnitřní bezpečnosti. Proces nominace končí přijetím nebo odmítnutím, ale může pokračovat po neurčitou dobu.

Nominaci může předcházet status "čekatel". Země "čekatelé" jsou obvykle v jednání s USA o přijetí do programu bezvízového styku. Tyto diskuse probíhají již od roku 2005. Původně bylo 19 "čekatelských" zemí. Devět z těchto zemí (Argentina, Brazílie, Uruguay, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Kypr, Izrael a Turecko) je stále zapojeno do těchto diskusí. Dalších 10 je nyní součástí programu bezvízového styku.

Specifické podmínky ovlivňující způsobilost zemí

Způsobilost může být ovlivněna celou řadou okolností, a země může být kdykoliv odstraněna z programu bezvízového styku. Nejčastějším důvodem pro ztrátu způsobilosti je změna okolností, které podle názoru vlády USA zvyšují pravděpodobnost, že občané země neodůvodněně prodlouží svou návštěvu, budou v USA nelegálně pracovat či jinak porušovat VWP omezení.

To znamená, že ekonomická a politická nestabilita může mít nepřímý vliv na způsobilost (i když nejsou považovány za přímé faktory). Občané takto nestabilních zemí mohou mít z hlediska USA větší důvod jednat v rozporu s podmínkami jejich víza nebo pracovat v USA bez povolení, než občané zemí, které jsou politicky a ekonomicky stabilní a rozvíjejí se. Obvykle velvyslanectví USA bere tyto faktory v úvahu při posuzování žádosti o vízum.
Argentina (2002) a Uruguay (2003) přišly o zařazení do programu vzhledem k ekonomické nestabilitě v důsledku finanční krize; USA byly znepokojeny tím, že občané obou zemí mohou v hojném počtu emigrovat a nedodržovat platnost svých návštěv.

Také další okolnosti mohou mít vliv na zařazení do programu, včetně chování k americkým občanům, kteří cestují do daných zemí. To se zdá být důvodem, proč Izrael nebyl zahrnut mezi země programu bezvízového styku; palestinsko-američtí návštěvníci byli během pobytu pod přísnou kontrolou, což porušuje požadavky.

Další země mohou také vyvíjet tlak na zahrnutí do programu bezvízového styku. Pět zemí Evropské unie (Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Polsko a Rumunsko), nejsou v současné době v programu bezvízového styku. Z nich pouze Chorvatsko, které k EU přistoupily teprve nedávno, není „čekatelská“ země. EU vyvíjí tlak na USA, aby do programu zahrnula všechny tyto země a v listopadu 2014 Bulharsko učinilo další krok a uvedlo, že pokud nebude součástí programu, neratifikuje dohodu o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství.

Historie Programu bezvízového styku

Program bezvízového styku byl schválen Kongresem v roce 1986. Jeho smyslem bylo usnadnit krátkodobé obchodní a turistické návštěvy USA, aby se ministerstvo mohlo soustředit na rizikovější osoby. První VWP zemí byla Velká Británie (červenec 1988); druhé Japonsko (16. prosince 1988). V říjnu 1989 následovalo Nizozemí, Francie, Západní Německo, Itálie, Švédsko a Švýcarsko.
V roce 1991 se do tohoto programu připojilo Španělsko, Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Rakousko, Belgie, Lucembursko, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako a San Marino. Nový Zéland byl první zemí z Oceánie, také v 1991. Brunej byla druhá asijská země v roce 1993.
Irsko bylo přijato do programu 1. dubna 1995. Austrálie a Argentina (první latinskoamerická země, později vyloučená v roce 2002) vstoupily v roce 1996. Slovinsko vstoupilo dne 30. září 1997. Singapur, Portugalsko a Uruguay (vyloučena v roce 2003) vstoupili dne 9. srpna 1999.

Administrativa George W. Bushe zavedla přísnější požadavky po útocích z 11. září. Jednalo se o zákon, který vyžaduje od cestujících ze zemí programu bezvízového styku předložení strojově čitelného pasu počínaje dnem 1. října 2003. Několik zemí však stále vydávalo pasy, které nebyly strojově čitelné; více než 33% španělských a francouzských cestujících mělo stále staré pasy. V důsledku toho byl požadavek na strojovou čitelnost odložen až do 26. října 2004. Toto zpoždění se však netýkalo Belgie, protože USA měla vážné pochybnosti o zachování integrity a bezpečnosti cestovních pasů z této země.
Američané nastavili 26. října 2004 jako datum, ke kterému musí být všechny pasy cestujících ze zemí VWP biometrické. Pak byl ale požadavek na strojovou čitelnost opět odložen na 26. října 2005. Toto datum se později opět odložilo na 26. října 2006, protože EU byla přesvědčena, že řada zemí nebude schopna vyhovět ani v roce 2005.

Požadavek na biometrické pasy však nakonec vstoupil v platnost dne 26. října 2006; všechny pasy zemí programu bezvízového styku vydané k tomuto dni nebo později musí být biometrické. Avšak Brunej, Lichtenštejnsko a Andorra stále nevydávají biometrické pasy.

ESTA (Elektronický systém cestovních povolení) vstoupil v platnost listopadu 2006. Byl založen na dlouholetém australském programu Electronic Travel Authority, a cílem bylo umožnit návštěvníkům ze zemí Programu bezvízového styku poskytnout osobní informace ještě před cestou do USA. Vláda USA jim pak poskytne elektronické povolení k návštěvě země (bez záruky povolení vstupu).

Protože program vznikl v Austrálii, stojí za to se podívat na tamější zavádění systému elektronických cestovních povolení. Australské ETA (Electronic Travel Authority) je elektronické vízum uložené v počítačovém systému DIAC (odbor pro imigraci a občanství). Všichni cestující do Austrálie jsou povinni požádat o udělení víza (ať už ETA nebo jiného), s výjimkou občanů Nového Zélandu, kterým je automaticky uděleno vízum, když dorazí do Austrálie, v souladu s podmínkami dohody Trans-Tasman Travel. S výjimkou občanů Nového Zélandu ETA účinně nahradil bezvízové návštěvy Austrálie. Ačkoli si cestující musí koupit ETA (online od DIAC, nebo od autorizovaného leteckého přepravce nebo cestovní kanceláře), a Austrálie je jediný národ, který zavedl požadavek takového nákupu i pro americké občany, proces je dostatečně neformální a USA ho přijímá jako uspořádání, které splňuje (devadesát dnů bezvízového styku za účelem podnikání nebo turistiky) požadavek vzájemnosti. Mnoho evropských cestujících (včetně občanů zemí EU) používají velmi podobné (ale zdarma) elektronické programy a elektronické cestovní povolení. Celkově lze říci, že existuje silná podobnost mezi systémem eVisitor a požadavkem USA na ESTA pro cestující.

Požadavky Programu bezvízového styku

Pro účast v Programu bezvízového styku musí cestující splnit následující podmínky:

 • Od 1. dubna 2016 musí mít všichni cestující elektronický pas.
 • Kromě toho musí mít v rámci bezvízového programu každý cestující vlastní cestovní pas. To znamená, že i vaše děti musí mít vlastní pasy, pokud cestují s vámi; nestačí je mít zapsané ve vašem pase.
 • Před tímto datem byly požadavky na pasy následující:
 • Všechny pasy musí být biometrické a strojově čitelné.
 • Občané zemí, které byly součástí programu bezvízového styku před rokem 2008, museli vyhovět následujícím požadavkům:
 • Pokud byl pas vydaný před 26. říjnem 2005, musel být strojově čitelný.
 • Pokud byl pas vydaný mezi 26. říjnem 2005 a 26. říjnem 2006, musel mít digitalizovanou fotografii, a navíc být strojově čitelný.
 • Pokud byl pas vydán po 26. října 2006, musel to být biometrický e-pas. To znamenalo, že obsahovat elektronický čip s biometrickými a osobními (biografickými) údaji o cestujícím. Požadavek mít elektronický pas se vztahuje na všechny nově přidané země bezvízového programu (Chile, Česká republika, Maďarsko, Slovenská republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Řecko a Jižní Korea).
 • ESTA

  Od 3. června 2008, pokud cestujete do USA v rámci bezvízového programu, je třeba požádat o ESTA (Elektronický systém cestovních povolení), ještě před odjezdem. Proces podání žádostí probíhá on-line, a doporučuje se zažádat nejméně tři dny (72 hodin) před odjezdem. Povolení ESTA je platné po dobu dvou let od data, kdy bylo vydáno. ESTA program je založen na systému elektronických cestovních povolení používaných v Austrálii.

  Účelem tohoto požadavku je umožnit osvobození od vízové povinnosti cestujícím a zkontrolovat, zda nejsou uvedeni v seznamech a databázích osob podezřelých z terorismu a osob se zákazem létání; jedná se především o bezpečnostní opatření. ESTA povolení je vyžadováno od cestujících ze zemí Programu bezvízového styku, ale samo o sobě není zárukou že jim bude umožněn vstup do Spojených států Toto rozhodnutí přísluší pracovníkům celní a pohraniční správy v místě, kde vstupujete do Spojených států.

  Některá fakta z Oddělení pro vnitřní bezpečnost USA:

  • Schválené povolení ESTA umožňuje cestovat do USA vícekrát.
  • Schválené povolení ESTA je platné po dobu dvou let, nebo do uplynutí platnosti vašeho pasu - podle toho, co nastane dříve.
  • Schválené povolení ESTA pouze umožňuje cestovat do USA se schváleným dopravcem v rámci programu bezvízového styku. Nezaručuje, že vám bude umožněn vstup - to je plně v kompetenci celní a pohraniční správy.
  • V tomto okamžiku musí mít všichni návštěvníci USA ze zemí bezvízového programu schválené povolení ESTA a cestovat do USA prostřednictvím schváleného leteckého či námořního dopravce.
  • Dopravci a jednosměrné / zpáteční jízdenky
  • Když přijedete v USA po moři nebo vzduchem, musíte:
  • Mít zpáteční letenku/jízdenku do své domovské země, nebo cestovat dále do jiné země, a
  • cestovat s komerčním přepravcem, který se účastní programu.

  Platný pas

  Ve většině případů USA požaduje, aby byl cestovní pas platný po dobu šesti měsíců po datu, kdy cestující opouští USA. Existují však dohody mezi Spojenými státy a několika zeměmi, kterých se tento požadavek netýká.

  Ostatní požadavky

  Pro cestu do USA v rámci Programu bezvízového styku musíte:

  • Mít v úmyslu navštívit USA za účelem turistiky, krátkodobého podnikání nebo tranzitu. Pokud jste novinář nebo máte v úmyslu navštívit USA a pracovat na příběhu, není možné cestovat v rámci programu bezvízového styku, namísto toho musíte použít standardní vízum.
  • Pokud jste navštívili USA dříve, dodržet všechny podmínky těchto návštěv.
  • Nesmíte být kdykoliv v minulosti zatčeni pro nebo odsouzeni za a) dva nebo více trestných činů, za které byl dohromady uložen maximální trest odnětí svobody pět a více let, b) trestný čin zahrnující regulované látky, nebo c) mravnostní delikt. Zákony, které po určité době mažou trestní rejstřík, nemají vliv na tento požadavek (včetně rehabilitace pachatelů ve Velké Británii podle zákona z roku 1974). Otázka ohledně žádosti ESTA v souvislosti s tímto bodem je velmi specifická a je třeba na ni odpovědět přesně. Za určitých okolností můžete mít nárok na výjimku, o níž rozhodne USA. Okolnosti, které mohou umožnit výjimku, zahrnují následující: a) pokud jste se dopustili jednoho trestného činu čin, pro který je maximální trest v USA rok nebo méně, a odseděli jste si méně než šest měsíců, nebo b) jestliže jste spáchali jediný čin, když jste byli mladší 18 let, a byli jste propuštěni z vězení více než pět let před podáním žádosti o vízum.
  • Nesmí existovat jiný důvod pro zákaz vstupu do Spojených států, včetně otázek národní bezpečnosti a zdraví.
  • Pokud nesplňujete tyto požadavky, je třeba požádat na americkém konzulátu nebo velvyslanectví o standardní turistické vízum.

  Upozorňujeme, že za určitých okolností, některá velvyslanectví a konzuláty USA doporučují návštěvníkům požádat o standardní turistické vízum (místo VWP), i když může návštěvník i nadále mít nárok na program bezvízového styku. K tomu může dojít, pokud vám již dříve byl odepřen vstup do USA - stále můžete mít nárok na program bezvízového styku, ale pokud jste nevyřešili počáteční problém, může vám být odmítnut vstup. Můžete vám být také doporučeno, abyste požádali o standardní turistické vízum, pokud jste byli zatčeni nebo odsouzeni pro trestný čin, i když, jak bylo popsáno výše, se na vás může vztahovat výjimka. Nezpůsobilí jste jen tehdy, pokud nesplňujete požadavky stanovené pro bezvízový styk.

  Pokud imigrační úředník rozhodne, že vám neumožní vstup do USA, budete mít právo na odvolání, pokud jste držitelem víza, což vám umožní obrátit na imigračního soudce.

  Omezení v rámci Programu bezvízového styku

  V rámci programu bezvízového styku:

  • Nemůžete požádat o prodloužení pobytu. Můžete to však udělat, pokud máte standardní vízum. Můžete také požádat o změnu statusu, pokud jste na cestách v rámci bezvízového programu, pokud žádáte o azyl nebo si berete občana USA.
  • Nemůžete se odvolat proti odepření vstupu. Když jste na cestách v rámci bezvízového programu, úředníci celní a pohraniční správy rozhodnou, zda vám bude umožněn vstup. Jejich rozhodnutí je konečné, i když máte povolení ESTA, a není žádný prostředek pro odvolání nebo přezkum.
  • Nemůžete prodloužit svůj pobyt návštěvou některé z blízkých zemí (Mexika, Kanady nebo Karibiku), a poté znovu vstoupit do USA. Vaše návštěva se stále bude počítat 90 dnů od data, kdy jste poprvé vstoupili na území Spojených států.
  • Musíte prokázat, že jste vázáni ekonomickými a sociálními vazbami na zemi původu.
  • Během vaší návštěvy nemůžete pracovat ve většině typů zaměstnání v USA. Výjimkou jsou profesionální / obchodní schůzky v souvislosti se zaměstnáním ve vaší domovské zemi, a mohou zahrnovat i profesionální služby jménem zaměstnavatele mimo USA, a montáž, servis, nebo opravy průmyslových zařízení jako součást prodeje. Pokud jste výkonný umělec, jako například hudebník či herec, a máte v úmyslu uspořádat živé vystoupení nebo nahrát výkon pro použití ve své domovské zemi, nebo pokud jste sportovec přicházející do USA v rámci atletické události, musíte použít O nebo P vízum, spíše než cestovat v rámci bezvízového programu. Pokud jste novinář, který přichází do USA pracovat na příběhu, musíte mít I vízum.