United States Visa Applications
Vi tilbyder at hjælpe rejsende, der gerne vil til USA, med at vælge, om de er kvalificeret til at deltage i USA under Visa Waiver Program, eller hvis de skal ansøge om et visum. Denne hjemmeside er en privat informationsside, og er ikke tilknyttet den amerikanske regering. Vi udsteder ikke ESTA visa eller normale visa.

ESTA PROGRAMMET

ESTA er Electronic System for Travel Authorization. Det er påkrævet af den amerikanske regering for rejsende fra Visa Waiver Program (VWP) lande, der deltager i VWP. Gennemførelsesbestemmelserne fra 9/11 Commission Act fra 2007 bemyndigede kravet om ESTA.
ESTA bruger et automatiseret system til at afgøre, om den rejsende er berettiget til at besøge USA under VWP. ESTA programmet beslutter dog ikke, om en besøgende har tilladelse til at rejse til USA. Det er besluttet af U.S. Customs and Border Protection (CBP) officerer på det tidspunkt, hvor det besøgende ankommer i USA.

Du kan indsende en ESTA ansøgning (som beder om oplysninger om dig, og omfatter spørgsmål om ting, som kan påvirke din støtteberettigelse) til enhver tid, før du rejser til USA Du kan endda muligvis få en ESTA i den lufthavn, som du rejser fra. Dog er det bedst at ansøge på et tidligt tidspunkt, og før du køber billetterne til din rejse til USA

Det er vigtigt at få en ESTA. Hvis du ikke har en, må du ikke tjekke ind. Denne regel gælder for såvel børn som voksne.
Kravet om en ESTA gælder kun for ankomst med fly eller på et krydstogtskib. Luftfarts- eller søfartsselskabet skal godkendes. Hvis du rejser til USA fra Mexico eller Canada gennem land, behøver du ikke en ESTA. Du behøver heller ikke en ESTA, hvis du rejser til staten Washington fra Victoria eller Vancouver i British Columbia, Canada med færge.

VWP tillader dig at besøge USA i op til 90 dage. Hvis du rejser til Mexico, Canada, de Caribiske øer eller Bermuda fra USA, medtages den tid i disse lande i den 90-dages periode.


Lande, der er berettiget til ESTA

United States Secretary of Homeland Security og U.S. Secretary of State bestemmer begge, hvilke lande der indgår i VWP. Du skal være statsborger i et af disse lande for at være berettigede til et visa Waiver. Hvis du er ikke en borger i et VWP land, men er permanent bosiddende i en, vil du ikke kvalificere dig.
Immigration and Nationality Act (afsnit 8 USC § 1187) opstiller de grundlæggende krav for et land at kvalificere sig til VWP. Navnligt afsnit 217 (c)(2)(A) angiver, at afvisningsraten for et visum til ikke-immigrerende besøgende skal være 3% eller mindre. Faktorer såsom overholdelse af den amerikanske udlændingelovgivning og et høje sikkerhedsforanstaltninger mht. pas også er vigtigt.
I januar 2016 blev ESTA ophævet for borgere fra følgende lande:
Irak, Syrien, Iran og Sudan. Borgere i disse lande skal ansøge på en amerikansk ambasade om et normalt turistvisum for at besøge USA.

Hvis du har en ESTA, og at CPB vurderer, når du ankommer til USA, at du har rejst til Irak, Syrien, Iran, Sudan, Somalia, Libyen eller Yemen på eller efter 1. marts 2011, vil du ikke få lov til at komme ind i landet, medmindre du er kvalificeret til en Waiver. Din ESTA vil imidlertid ikke blive annulleret.

Dispensation af denne type kan ydes til rejsende, der har besøgt et af landene gennem internationale eller regionale organisationer, humanitære ikke-statslige organisationer eller subnationale regeringer. Sådanne dispensationer kan også ydes til journalister, der har besøgt et af de nævnte lande for at dække en historie. Disse dispensationer behandles dog på individuel basis, og det er Secretary of Homeland Security, der kan vælge at udstede sådan en dispensation baseret på amerikansk national sikkerhed eller retshåndhævende interesser.


ESTA ansøgningsprocessen

Ifølge den amerikanske regering er det bedst at sende en online anmodning mindst 72 timer (tre dage) før den dato, hvor du rejser til USA De fleste ansøgninger bliver godkendt meget hurtigt (inden for et minut). 72-timers perioden er kun en anbefaling, og ikke et krav.
Du bør dog være opmærksom på, at hvis du ikke er berettiget til en ESTA, skal du igennem en meget længere proces for at ansøge om et visum på en amerikansk ambassade eller konsulat og eventuelt have et interviet med en amerikansk konsulær embedsmand. Dette kan ifølge nogle observatører give nogle forsinkelser på sidste-øjebliks-rejser til USA, så du bør planlægge i overensstemmelse hermed.

En ESTA rejsegodkendelse er gyldig i op til to år. Du skal ansøge om en ny ESTA, hver gang, du ændrer dit navn, køn, eller landet hvor du er statsborger, eller hvis der er en ændring til en af dine svar på de støtteberettigede spørgsmål i ESTA ansøgningen, eller når du anskaffer et nyt pas.

U.S. Customs and Border Protection (CBP) officerer foretager den endelige beslutning om, hvorvidt du vil blive tilladt at komme ind i USA. De er i stand til at afvise eller annullere din ESTA på ethvert tidspunkt under dit besøg, så besiddelse af en ESTA er ikke en garanti for at komme ind i USA

Visa Waiver Program (VWP)

VWP, eller Visa Waiver Program, er den amerikanske regerings rejsetilladelsesprogram, som gælder for borgerne i de angivne lande. Det giver mulighed for besøgende fra disse lande at rejse til USA uden visum i op til 90 dage for forretnings- eller ferierejse. Besøgende under VWP kan rejse til alle halvtreds stater, samt USA Jomfru-øerne og Puerto Rico. Der er begrænset rejser til andre amerikanske territorier under VWP.

Udvælgelse og status af VWP lande

Lande udvalgt til VWP har udviklede økonomier og høje indkomster med høje Human Development Index vurderinger. Når et land er nomineret til VWP, begynder U.S. Department of Homeland Security at undersøge dens politikker vedrørende immigration og landets interne sikkerhed. Nomineringsprocessen slutter med en accept eller afvisning, men det kan fortsætte på ubestemt tid.

Nomineringen kan indledes af en "roadmap" status. Roadmap-lande er typisk i korrespondance med USA omkring optagelsen i VWP. Sådanne diskussioner om roadmap har været i gang siden 2005. De involverede oprindeligt 19 lande. Ni af disse lande (Argentina, Brasilien, Uruguay, Polen, Rumænien, Bulgarien, Cypern, Israel og Tyrkiet) er stadig involveret i sådanne diskussioner. De andre 10 er nu en del af VWP.

Specifikke spørgsmål, der påvirker VWP støtteberettigelse

Berettigelsen kan blive påvirket af en række forskellige omstændigheder, og et land kan når som helst blive fjernet fra VWP. Den mest almindelige årsag til tabet af berettigelse er ændringer i forhold som i den amerikanske regerings mening øger sandsynligheden for at borgerne i det berørte land bliver boende ved deres besøg, arbejder ulovligt eller på anden måde overtræder VWP restriktioner.

Dette betyder, at økonomisk og politisk ustabilitet kan have en indirekte virkning på støtteberettigelse (selvom det ikke anses for at være direkte faktorer). Borgere i lande med sådan en ustabilitet kunne fra et amerikansk synspunkt har større grund til at overtræde vilkårene eller deres visum eller arbejde i USA uden tilladelse, end borgere i lande, som er politisk og økonomisk stabil og udviklet. Typisk vil et amerikansk konsul tage sådanne faktorer i betragtning, når man overvejer en visumansøgning.

Argentina (2002) og Uruguay (2003) mistede begge deres VWP støtteberettigelse på grund af manglende økonomisk stabilitet som følge af finanskrisen. USA var bekymret for, at borgerne i hvert land ville udvandre i stort tal og misbruge deres besøg.

Andre omstændigheder kan påvirke VWP berettigelse, herunder behandling af amerikanske borgere, der rejser til de pågældende lande. Dette ser ud til at være årsagen til, hvorfor Israel ikke er medtaget i VWP. Det har været kendt for at placere palæstinensisk-amerikansk besøgende under streng kontrol, at det er i strid med kravet om gensidighed.

Andre lande kan også være under pres for at indgå i VWP. Fem EU-lande (Bulgarien, Cypern, Kroatien, Polen og Rumænien) er ikke i øjeblikket i VWP. Af disse er det kun Kroatien, der for nylig blev en del af EU, som ikke er et roadmap-land. EU har lagt pres på USA for at medtage alle disse lande, og i november 2014 tog Bulgarien det ekstra trin, hvor de udtrykte, at medmindre de fik VWP status, ville de ikke ratificere den transatlantiske handel og investeringspartnerskab.

VWP: en historie

Visa Wavier programmet begyndte med en lov vedtaget af kongressen i 1986. Dens formål var at gøre kortfristede forretninger og turistbesøg til USA lettere, og at lade State Department koncentrere sig om højere risici. Det første VWP land var England (juli, 1988). Andet var Japan (16. december, 1988). Finland, Frankrig, Vesttyskland, Italien, Sverige og Schweiz fulgte alle med i oktober 1989.
I 1991 blev Spanien, Danmark, Finland, Island, Norge, Østrig, Belgien, Luxembourg, Andorra, Liechtenstein, Monaco og San Marino tilføjet til programmet. New Zealand var det første land fra Oceanien til at deltage, også i 1991. Brunei var den anden asiatiske land, der blev en del i 1993.
Irland blev optaget til VWO d. 1. april, 1995. Australien og Argentina (det første latinamerikanske land faldt senere fra programmet i 2002) deltog i 1996. Slovenien blev medlem den 30. september, 1997. Singapore, Portugal og Uruguay (røg ud i 2003) blev en del af programmet den 9. august 1999.

George W. Bush-administrationen strammede adgangskravene efter angrebet den 11. september. Disse omfattede en lov, der kræver, at VWP besøgende til USA skal fremlægge et maskinlæsbart pas, der begynder den 1. oktober 2003. Flere VWP lande udstedte stadig pas, som ikke opfyldte kravet om maskinlæsbar. Over 33% af spanske og franske rejsende havde pas, som ikke var maskinlæsbare. Som et resultat blev kravet om maskinlæsbarhed forsinket indtil den 26. oktober 2004. Denne forsinkelse gjaldt ikke Belgien, da USA havde alvorlig tvivl med hensyn til integriteten og sikkerheden af pas fra det pågældende land.

USA havde også tidligere sat den 26. oktober 2004 som den dato, hvor kravet om at alle pas for VWP besøgende skulle være biometriske, ville begynde. Da kravet om maskinlæsbarhed blev nulstillet den dato, omplanlagte USA det biometriske krav om at begynde den 26. oktober, 2005. Denne dato blev senere flyttet til den 26. oktober, 2006, da EU troede, at flere lande ikke ville kunne nå at følge kravene i 2005.

Kravet om biometri gik endelig i kraft den 26. oktober, 2006. Alle VWP pas udstedt på denne dato eller senere skulle være biometriske. Men på det tidspunkt udstedte Brunei, Liechtenstein og Andorra stadig ikke biometriske pas.

ESTA (Electronic System for Travel Authorization) blev afsløret i november, 2006. Det var baseret på Australiens Electronic Travel Authority programmet, og havde til formål at tillade VWP besøgende at give rejseinformation til den amerikanske regering før deres besøg. USA vil derefter give dem elektronisk tilladelse til at besøge landet (dog uden en garanti for optagelse).

Siden programmet opstod i Australien, var det værd at tage et kig på den australske gennemførelsen af Electronic Travel Authority systemet. Den australske ETA (Electronic Travel Authority) er et elektronisk visum, der er gemt på computersystemet DIAC (Department of Immigration and Citizenship). Alle rejsende til Australien er forpligtet til at ansøge om et visum (om så det er en ETA eller andet), med undtagelse af newzealændere, der automatisk tildeles et visum, når de ankommer til Australien i henhold til Trans-Tasman rejsearrangementet. Med den enkelte undtagelse af NZ-borgere, har ETA effektivt erstattet visumfri besøg til Australien. Selvom besøgende skal købe en ETA (online fra DIAC eller et autoriseret flyselskab eller rejsebureau), og Australien er den eneste nation at kræve sådan et køb for at besøge amerikanske borgere, er processen tilstrækkeligt uformel, så USA accepterer det som et arrangement, der opfylder de standard (dvs. 90 dage af visumfri rejse for forretning eller turisme) gensidige krav. Mange europæiske rejsende (herunder borgerne i EU-landene) bruge meget lignende (men gratis) eVisitor program for elektronisk rejsetilladelse. Generelt er der en stærk lighed mellem eVisitor systemet og USA VWP krav for rejsende til at ansøge om en ESTA.

VWP krav

En rejsende skal opfylde følgende krav for at kvalificere sig til Visa Wavier programmet:

 • Fra 1. april, 2016 skal alle besøgende have et elektronisk pas.
 • Derudover skal hver rejsende under VWP have et individuel pas. Det betyder, at dine børn skal have deres eget pas, hvis de rejser med dig, de kan ikke medtages i dit pas.
 • Inden denne dato var paskravet som følger:
 • Alle pas skal være biometriske og maskinlæsbare.
 • Borgere i de lande, der var en del af VWP før 2008, havde følgende krav:
 • Hvis et pas blev udstedt før den 26. oktober, 2005, skulle det være maskinlæsbart.
 • Hvis et pas blev udstedt mellem den 26. oktober, 2005 og den 26. oktober, 2006, omfattede et digitaliseret fotografi ud over at være maskinlæsbart.
 • Hvis et pas blev udstedt efter den 26. oktober, 2006, skulle det være et biometrisk e-pas. Dette betød, at det skulle indeholde en elektronisk chip med biometriske og personlige (biografiske) oplysninger om den rejsende. Dette krav gjaldt alle for nyligt tilføjede VWP lande (Chile, Tjekkiet, Ungarn, Den slovakiske republik, Estland, Letland, Litauen, Malta, Grækenland og Sydkorea).

ESTA

Fra den 3. juni, 2008, hvis du rejser til USA under VWP, skal du ansøge om en ESTA (Electronic System for Travel Authorization), før du rejser til USA Ansøgningsprocessen er online, og det er foreslået, selvom ikke påkrævet, at du ansøger tre dage (72 timer) før afrejsen til USA En ESTA er gyldigt i to år fra den dato, hvor det er udstedt. ESTA programmet er baseret på Electronic Travel Authority systemmet, der anvendes i Australien.

Formålet med dette krav er at give mulighed for, at VWP rejsende kan kontrolleres op mod lister og databaser af terrormistænkte og uønskede individer. Det er primært en sikkerhedsforanstaltning. ESTA autorisation er påkrævet for VWP rejsende, men i sig selv er det ikke en garanti for at du vil få lov til at rejse til USA Denne beslutning ligger hos CBP-officerer på det punkt, hvor du kommer ind i USA.

Nogle fakta fra USA Department of Homeland Security:

 • En ESTA, som er blevet godkendt, tillader dig at rejse til USA flere gange.
 • En godkendt ESTA er gyldigt i to år, eller indtil udløbet af dit pas --hvad der så kommer først.
 • En godkendt ESTA tillader dig kun at rejse til USA på en godkendt transportør under VWP. Det garanterer ikke, at du vil få lov til at komme til USA CBP-officerer vil ved ankomst afgøre, om du får lov til at komme ind.
 • På dette tidspunkt skal alle besøgende til USA fra VWP lande have en godkendt ESTA inden afrejsen til USA på en godkendt luft- eller søfartsselskab under VWP.
 • Luft-/søfartsselskaber og returbilletter
 • Når du ankommer til USA med skib eller fly, skal du:
 • have en billet til at vende tilbage til dit hjemland, eller at rejse videre til et andet land, og
 • rejse med et kommercielt selskab, der deltager i autorisationsprogrammet.

Gyldigt pas

Under de fleste omstændigheder kræver USA, at den rejsendes pas skal være gyldig i seks måneder fra den dato, hvor den rejsende forlader USA Der er dog aftaler mellem USA og flere lande hvor dette krav ophæves.

Diverse krav

For at rejse til USA under VWP, skal du:

 • Har til hensigt at besøge USA for turisme, kortfristede forretninger eller transit. Hvis du er en journalist eller ansat i et journalistisk blad og har til hensigt at besøge USA for at arbejde på en historie, kan du ikke rejse under VWP, og du skal i stedet bruge et I visum.
 • Hvis du har besøgt USA tidligere, og har overhold alle betingelserne for dine besøg.
 • Ikke på noget tidspunkt er blevet anholdt eller dømt for a) to eller flere forbrydelser, som sammen havde en maksimal fængselsstraf på fem år eller mere, b) en forbrydelse, der involverer et kontrolleret stof, eller c) en forbrydelse, der involverede moralsk fordærv. Love, som fjerner straffeattester efter en vis periode påvirker ikke dette krav (herunder 1974 Rehabilitation of Offenders Act i England). Spørgsmålet om ESTA ansøgningen vedrørende dette punkt er meget specifik, og du skal besvare det præcist. Under visse omstændigheder kan du være berettiget til fritagelse, selv om beslutningen om en fritagelse er op til USA Omstændigheden, som kan tillade en undtagelse, omfatter følgende: a) hvis du begået en enkelt lovovertrædelse, hvor strafferammen i USA ville være et år eller mindre, og du var fængslet i mindre end seks måneder, eller b) hvis du har begået en enkelt lovovertrædelse, da du var under 18 år, og blev løsladt fra forbrydelsen længere end fem år, før du ansøgte om et visum.
 • Ikke være afvist USA af andre grunde, herunder national sikkerhed og sundhed.
 • Hvis du ikke opfylder disse krav, skal du ansøge på det amerikanske konsulat eller ambassade om et normalt turistvisum.

Bemærk, at under visse omstændigheder vil nogle amerikanske ambassader og konsulater rådgive besøgende om at ansøge om et standard turistvisum (i stedet for VWP), når besøgende måske stadig er berettiget til VWP. Dette kan ske, hvis du tidligere er blevet nægtet indrejse til USA Du kan stadig være berettiget til VWP, men medmindre du har taget dig af det oprindelige problem, vil du blive nægtet indrejse. Du kan også rådes til at ansøge om et standard turistvisum, hvis du er blevet arresteret eller dømt for en forbrydelse, selvom, som beskrevet ovenfor, at man kan blive fritaget. Du er kun støtteberettiget, hvis du ikke opfylder kravene i VWP.

Hvis en immigrationsofficer beslutter at nægte at lade dig komme ind i USA, har du ingen ret til at appellere, medmindre du har et visum, så du kan appellere til en immigrationsdommer.

Begrænsninger under VWP

Under Visa Waiver programmet:

 • Du kan ikke anmode om en forlængelse af opholdet. Du kan dog gøre det, hvis du har et standard visum. Du kan også anmode om en statusændring, hvis du rejser under VWP, hvis du ansøger om asyl eller giftes med en borger i USA
 • Du kan ikke appellere en nægtelse af indrejse. Når du rejser under VWP, vil CPB (Customs and Border Protection) officerer beslutte, om du har tilladelse til at komme ind. Deres bestemmelse er afgørende, selvom du har en ESTA godkendelse, og der er ingen måde at appellere.
 • Du kan ikke forlænge dit ophold ved at besøge en af de nærliggende lande (Mexico, Canada, eller de caribiske øer), for derefter at komme ind i USA igen Dit besøg baseres på 90 dage fra, når du først ankommer til USA.
 • Du skal vise, at du er bundet af økonomiske og sociale bånd til dit hjemland.
 • Du kan ikke arbejde på de fleste typer job i USA under dit besøg. Undtagelser omfatter typisk forretningsmøder i forbindelse med dit job, og kan (men er ikke garanteret) omfatte professionelle tjenester på vegne af en arbejdsgiver uden for USA, og installation, service eller reparation af industrielt udstyr som led i et salg. Hvis du er en udøvende kunstner, såsom en musiker eller skuespiller, og du planlægger at optræde live eller optage en ydelse til en produktion i dit hjemland, eller hvis du er en atlet, der kommer til USA for at være en del af en atletisk begivenhed, skal du bruge et O eller P visum i stedet for at rejse under VWP. Hvis du er en journalist, der skal til USA for at arbejde på en historie, skal du ansøge om et I visum.