United States Visa Applications
Chúng tôi cung cấp trắc nghiệm miễn phí giúp du khách xác định loại thị thực cần thiết khi đến nước Mỹ, để biết liệu họ có thể nhập cảnh vào Mỹ theo Chương trình Miễn Thị thực hay cần phải đăng ký xin cấp THỊ THỰC. Trang web này được điều hành bởi một công ty tư nhân, không có liên hệ với Chính phủ Mỹ.

Hướng dẫn Đăng ký Xin cấp Thị thực Mỹ bao gồm:

  • Thông tin chi tiết cách thức hoàn thành đơn đăng ký
  • Thông tin về điều kiện cần có để xin thị thực Mỹ
  • Thông tin về thị thực cho mục đích du lịch, công tác và chữa bệnh
  • Các việc cần chuẩn bị khi phỏng vấn xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ
  • Danh sách các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin thị thực
  • Cách gia hạn thời gian lưu trú tại Mỹ sau khi nhập cảnh
  • Cách thay đổi tình trạng di trú tại nước Mỹ sau khi nhập cảnh
  • Thông tin Miễn Thị thực và danh sách các nước được miễn

Quá trình xin cấp thị thực Mỹ có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng, phụ thuộc vào thời gian bạn có thể đăng ký phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ. Bạn nên bắt đầu đăng ký xin cấp thị thực càng sớm càng tốt. Bạn có thể xin cấp thị thực ngay cả khi bạn không có kế hoạch đến nước Mỹ trong tương lai gần. Bạn không bắt buộc phải cung cấp ngày tháng xuất nhập cảnh cụ thể khi xin thị thực Mỹ. Các loại thị thực vào Mỹ thông thường có giá trị từ 1 đến 10 năm.

THÔNG TIN THỊ THỰC MỸ

Điều kiện cần có để xin Thị thực Du lịch Mỹ

Du khách nước ngoài nhập cảnh vào nước Mỹ với mục đích du lịch hoặc nghỉ dưỡng thông thường có thể đăng ký xin cấp Thị thực Du lịch B-2. Loại thị thực du lịch này được áp dụng cho du khách cư trú hoặc xuất thân từ các nước không nằm trong Chương trình Miễn Thị thực, tuy nhiên du khách từ các nước trong Chương trình Miễn Thị thực vẫn phải có thị thực B-2 nếu muốn ở lại nước Mỹ nhiều hơn 90 ngày hoặc nếu có ý định thay đổi tình trạng sang một thị thực không định cư khác hoặc xin cư trú dài hạn (Thẻ Xanh) trong thời gian lưu lại nước Mỹ.manenteng paninirahan (ang Green Card) sa panahon ng kanilang pamamalagi sa Estados Unidos.

Thị thực cho mục đích Chữa bệnh

Thị thực B-2 cũng được cấp cho các cá nhân nhập cảnh vào nước Mỹ với mục đích chữa bệnh. Tuy quá trình cấp tương tự như đối với thị thực du lịch hoặc nghỉ dưỡng, đương đơn sẽ phải xuất trình giấy tò bổ sung chứng minh mục đích chữa bệnh của chuyến đi, cũng như các điều kiện cần có khác cho việc cấp thị thực. Hướng dẫn Đăng ký Xin cấp Thị thực B-2 sẽ liệt kê các giấy tờ cần thiết cho việc xin thị thực chữa bệnh và quá trình đăng ký.

Thời gian lưu trú

Thời gian lưu trú tối đa của người có thị thực B-2 là sáu tháng, và thị thực du lịch thông thường được cấp cho khoảng thời gian sáu tháng tròn. Tuy nhiên, nhân viên di trú tại bất kỳ cửa khẩu nào của Mỹ cũng có quyền xác định thời gian lưu trú tối đa cho mỗi cá nhân theo từng trường hợp cụ thể. Du khách có thể nhận được thời gian lưu trú ngắn hơn từ nhân viên di trú khi nhập cảnh vào nước Mỹ. Trong trường hợp này, du khách có quyền yêu cầu gia hạn thời gian lưu trú.

Thay đổi tình trạng Thị thực Du lịch

Sau khi nhập cảnh vào nước Mỹ bằng Thị thực B-2, du khách có thể đăng ký xin thay đổi tình trạng sang một thị thực thích hợp khác, như thị thực lao động ngắn hạn, thị thực học tập, hoặc Thẻ Xanh nếu đủ điều kiện. Việc thay đổi tình trạng di trú ở nước Mỹ chỉ áp dụng cho người mang Thị thực Du lịch B-2, và không được phép áp dụng trong Chương trình Miễn Thị thực.