United States Visa Applications
Pakume USAsse reisivatele inimestele tasuta sobivustesti, mis näitab, kas neil tuleb taotleda viisat või nad saavad USAsse siseneda viisavabadusprogrammi raames. Käesolevat veebilehte haldab eraettevõte, mis pole seotud Ameerika Ühendriikide valitsusega. Me ei väljasta ESTA reisilube ega viisasid.

USA viisa taotlemine sisaldab:

  • Üksikasjalikke juhiseid taotlusvormide täitmiseks
  • Teavet USA viisa taotlemise abikõlblikkuse kohta
  • Teavet turismi, äri ja tervishoiu eesmärkidel taotletava viisa kohta
  • Kuidas valmistuda viisataotluse vestluseks USA saatkonnas või konsulaadis
  • Nimekirja enimesitatavatest viisaintervjuu küsimustest
  • Kuidas USAsse saabumise järgselt oma maalviibimise aega pikendada
  • Kuidas USAsse saabumise järgselt oma maalviibimise eesmärki muuta
  • Teavet viisavabadusprogrammi kohta ja programmiga liitunud riikide nimekirja

USA viisa taotlemise protsess võib kesta mõnest nädalast mitme kuuni, sõltuvalt sellest, kui kiiresti sul õnnestub USA saatkonda või konsulaati vastuvõtuaeg broneerida. Taotlusprotsessi on soovitatav alustada võimalikult varakult. USA viisat on võimalik taotleda ka juhul, kui sa ei kavatse lähitulevikus Ameerika Ühendriikidesse reisida. USA viisa taotlemiseks ei pea sul olema kindlaid reisikuupäevi. Ameerika Ühendriikide viisad kehtivad tavaliselt 1-10 aastat.

TEAVE USA VIISA KOHTA

Ameerika Ühendriikide turistiviisa abikõlblikkus

Võõrriikide kodanikud, kes reisivad Ameerika Ühendriikidesse turismi või puhkuse eesmärgil, saavad üldjuhul taotleda B-2 turistiviisat. Nimetatud viisat vajavad reisijad, kelle elukoha- või päritoluriik pole veel viisavabadusprogrammiga liitunud, kuid ka viisavabadusprogrammiga liitunud riikide kodanikel on vaja kehtivat B-2 turistiviisat, kui nad soovivad Ameerika Ühendriikides viibida kauem kui 90 päeva või juhul, kui nad soovivad Ameerika Ühendiikides viibimise ajal taotleda mõnda teist mitte-immigrandi viisat või püsivat elamisluba (rohelist kaarti).

Raviviisa

B-2 viisa sobib ka neile Ameerika Ühendriikidesse reisivatele inimestele, kelle reisi peamiseks eesmärgiks on ravi saamine. Raviviisa taotlemise protsess sarnaneb tavalise turismiviisa taotlemisele, kuid viisat taotledes tuleb esitada täiendavaid dokumente, mis kinnitavad viisataotleja tervislikel põhjustel riiki sisenemise abikõlblikkust. B-2 turistiviisa taotlemise juhend kirjeldab meditsiinilise viisa taotlemiseks vajaminevaid dokumente ning taotlusprotsessi.

Reisi kestus

B-2 turistiviisa omanikud saavad riiki jääda maksimaalselt kuueks kuuks ning tavaline turistiviisa väljastataksegi üldjuhul kuue kuu pikkuseks ajaperioodiks. USA immigratsiooniametnikud saavad aga Ameerika Ühendriikide piiril oma äranägemise järgi iga reisija maalviibimise aja üle iga juhtumi puhul eraldi otsustada. On võimalik, et riiki sisenedes määrab immigratsiooniametnik reisijale lühema maalviibimise aja. Sellistel juhtudel on reisijail aga õigus taotleda nende maalviibimise perioodi pikendamist.

Turistiviisa staatuse muutmine

B-2 viisaga Ameerika Ühendriikidesse sisenemise järel on reisijail õigus taotleda turistiviisa muutmist mõnda muud tüüpi viisaks, näiteks ajutiseks tööviisaks või tudengiviisaks. Abikõlblikkuse korral saab taotleda ka rohelist kaarti. Oma staatust on Ameerika Ühendriikides riiki sisenemise järgselt võimalik muuta vaid neil reisijail, kes on riiki sisenenud B-2 turistiviisaga. Viisavabadusprogrammi raames riiki reisinud inimesed seda teha ei saa.