United States Visa Applications
Oferujemy darmową ocenę kwalifikacji wizowych, aby pomóc podróżnym pragnącym udać się do USA w ustaleniu, czy podlegają oni prawu wjazdu na teren USA w ramach Programu Zniesienia Wiz, czy też powinni ubiegać się o wizę wjazdową. Ta witryna obsługiwana jest przez prywatne przedsiębiorstwo i nie jest powiązana z rządem Stanów Zjednoczonych. Nie wydajemy zezwoleń ESTA ani wiz.

Poradnik dla wnioskujących o wizę USA zawiera:

  • Szczegółowe instrukcje uzupełnienia formularzy wnioskowych
  • Informacje o niezbędnych kwalifikacjach do uzyskania wizy USA
  • Informacje o wizach dla celów turystycznych, biznesowych oraz medycznych
  • Informacje o sposobie przygotowania się do wywiadu kwalifikacyjnego w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych
  • Listę najczęstszych pytań na wywiadzie kwalifikacyjnym
  • Sposoby na przedłużenie pobytu w Stanach Zjednoczonych w trakcie wizyty
  • Sposoby na zmianę statusu w trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych
  • Informacje dot. Programu Zniesienia Wiz wraz z listą uczestniczących państw.

Proces ubiegania się o wizę USA może trwać tygodniami, a nawet miesiącami, w zależności od terminu przesłuchania kwalifikacyjnego w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych. Zalecane jest rozpoczęcie procesu aplikacyjnego w najkrótszym możliwym terminie. Możesz ubiegać się o wizę USA nawet jeśli nie planujesz wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie. Przy składaniu wniosku wizowego nie musisz określać dokładnego terminu podróży. Wizy do Stanów Zjednoczonych obowiązują zazwyczaj przez okres od roku do 10 lat.

INFORMACJE DOT. WIZ USA

Kwalifikacje do uzyskania wizy turystycznej do Stanów Zjednoczonych

Cudzoziemcy udający się do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych lub rekreacyjnych mogą ubiegać się w większości przypadków o przyznanie wizy turystycznej B-2. Wiza turystyczna wymagana jest dla osób, których kraj zamieszkania nie jest objęty Programem Zniesienia Wiz, choć osoby z krajów objętych tym programem zobowiązane są wciąż uzyskać wizę turystyczną B-2 w przypadku pobytu w Stanach trwającego ponad 90 dni, albo w razie ubiegania się o zmianę statusu na inną wizę nieimigracyjną lub prawo stałego pobytu (zielona karta) w trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Wiza do celów medycznych

Wiza B-2 dostępna jest także dla osób udających się do Stanów Zjednoczonych w szczególnym celu uzyskania opieki medycznej. Podczas gdy proces ubiegania się o wizę przebiega w sposób podobny, co w przypadku wizy turystycznej lub rekreacyjnej, do uzyskania pozytywnej odpowiedzi wymagana jest dodatkowa dokumentacja określająca szczegółowe względy medyczne, które kwalifikują daną osobę do uzyskania takiej wizy. Poradnik dla wnioskujących o wizę turystyczną B-2 opisuje rodzaje dokumentów niezbędne do ubiegania się o wizę do celów medycznych oraz proces aplikacyjny.

Długość pobytu

Maksymalna długość pobytu dla posiadaczy wizy turystycznej B-2 wynosi sześć miesięcy, co równe jest pełnemu okresowi obowiązywania tej rutynowo wydawanej wizy. Niemniej jednak, urzędnicy imigracyjni Stanów Zjednoczonych w dowolnym porcie przybycia upoważnieni są do określenia dopuszczalnego okresu pobytu poszczególnych osób. Przy wjeździe na teren Stanów Zjednoczonych, urzędnicy mogą udzielić podróżnym jedynie skróconego zezwolenia na pobyt. W takich przypadkach, podróżni mają jednak prawo ubiegać się o przedłużenie pobytu.

Zmiana statusu wizy wjazdowej

Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych na podstawie wizy B-2, podróżni mogą, w przypadku spełnienia wymagań, ubiegać się o zmianę swojego statusu na inną właściwą wizę, w tym tymczasową wizę pracowniczą, wizę studencką, a nawet zieloną kartę. Możliwość zmiany statusu osoby na terenie Stanów Zjednoczonych przysługuje wyłącznie osobom uzyskującym prawo wjazdu na podstawie wizy turystycznej B-2 i nie obejmuje osób korzystających z Programu Zniesienia Wiz.