United States Visa Applications
Nabízíme posouzení víza zcela zdarma jako pomoc cestujícím do USA, aby zjistili, zda jsou způsobilí ke vstupu do USA v rámci Programu bezvízového styku, nebo zda je nutné zažádat o vízumWebové stránky jsou provozovány soukromou společností a nejsou spojeny s vládou Spojených států. Nevydáváme ESTA cestovní povolení ani víza

Žádost o vízum do USA zahrnuje:

  • Podrobné pokyny pro vyplnění žádosti
  • Informace o způsobilosti pro získání víza do USA
  • Informace o vízech za účelem turistiky, podnikání a zdravotní péče
  • Jak se připravit na pohovor na velvyslanectví nebo konzulátu USA
  • Seznam nejobvyklejších otázek při pohovoru
  • Jak prodloužit pobyt v USA po příjezdu
  • Jak změnit vízový status v USA po příjezdu
  • Informace o Programu bezvízového styku, včetně seznamu zemí

Proces podání žádosti o vízum do USA může trvat několik týdnů nebo dokonce měsíců v závislosti na tom, jak rychle bude možné si na americkém velvyslanectví nebo konzulátu domluvit pohovor. Doporučujeme začít proces podání žádosti co nejdříve. Můžete požádat o vízum do USA, i když nemáte v blízké budoucnosti v plánu cestu do Spojených států. Při žádosti o vízum do USA není nutné uvádět konkrétní termín cesty. Víza do USA platí za normálních okolností 1 až 10 let.

INFORMACE O VÍZECH DO USA

Způsobilost pro získání turistického víza do USA

Zahraniční návštěvníci vstupující do Spojených států za účelem turistiky nebo rekreace obvykle žádají o turistické vízum B-2. Toto návštěvnické vízum je vyžadováno pro cestující, jejichž země trvalého bydliště nebo původu není dosud zapojena do bezvízového programu, ale i cestující ze zemí Programu bezvízového styku musí mít platné turistické vízum B-2 pro návštěvy Spojených států, které trvají déle než 90 dnů, nebo pokud chtějí upravit stav na jiné neimigrační vízum nebo trvalý pobyt (zelená karta) během svého pobytu ve Spojených státech.

Vízum pro zdravotní péči

Vízum B-2 potřebují také osoby vstupující do Spojených států za účelem obdržení lékařské péče. Zatímco proces žádosti je podobný jako u turistiky nebo rekreace, jsou nutné další podklady pro stanovení zdravotních důvodů pro cestu a způsobilost žadatele o vízum. Průvodce žádostí o turistické vízum B-2 uvádí požadovanou dokumentaci pro vízum pro zdravotní péči a průběh procesu žádosti.

Délka pobytu

Maximální délka pobytu pro držitele turistického víza B-2 je šest měsíců a běžné návštěvnické vízum bývá uděleno na celé šestiměsíční období. Nicméně, imigrační úředníci při vstupu do Spojených států mohou dle svého uvážení určit povolenou délku pobytu pro každého návštěvníka, a to případ od případu. Cestujícímu může být imigračním úředníkem při vstupu do Spojených států pobyt zkrácen. V takovém případě má právo požádat o prodloužení svého pobytu.

Změny stavu návštěvnického víza

Po vstupu do Spojených států na vízum B-2 mohou návštěvníci požádat o změnu jejich stavu na jiné platné vízum, ať už to je dočasné pracovní vízum, studentské vízum, nebo zelená karta, pokud na něj mají nárok. Změna stavu ve Spojených státech je k dispozici pouze pro návštěvníky vstupující v rámci turistického víza B-2 , a není možná v rámci bezvízového programu.