United States Visa Applications
Vi tilbyr gratis VISUM-vurdering for å hjelpe reisende med destinasjonen USA, Vi tilbyr gratis VISUM-vurdering for å hjelpe reisende med destinasjonen USA, for å vurdere om de er kvalifisert til å reise til USA under Visa Waiver-programmet eller om de er nødt til å søke om et VISUM. Nettsiden drives at et privat selskap, som ikke er tilknyttet den amerikanske regjeringen. Vi utsteder ikke ESTA visum eller VISUM.

USA Visumsøknad inkluderer:

  • Detaljerte instruksjoner om hvordan du fyller ut søknadsskjemaet
  • Informasjon om USA visumkvalifikasjon
  • Visuminformasjon for turisme, forretningsreiser og medisinske formål
  • Hvordan forberede seg til visumintervju ved den amerikanske ambassaden eller konsultatet
  • Liste over de vanligste visumintervjuspørsmålene
  • Hvordan forlenge oppholdet I USA etter ankomst
  • Hvordan endre din status i USA etter ankomst
  • Visa Waiver informasjon inkludert liste over kvalifiserte land

USA visaumsøknadsprosess kan ta flere uker eller måneder alt ettersom hvor raskt du får time ved den amerikanske ambassaden eller konsulatet. Det anbefales at du starter søknadsprosessen så tidlig som mulig. Du kan søke om et USA visum selv om du ikke har planer om å reise til USA i nærmeste fremtid. Du trenger ikke å oppgi spesifikke reisedatoer når du søker om visum. USA visum er vanligvis gyldig fra 1 til 10 år.

USA VISUMINFORMAJON

Kvalifikasjoner for turistvisum til USA

Utenlandske statsborgere som reiser til USA for turisme eller fritidsformål kan i hovedsak søke om et B-2 Turistvisum. Besøksvisumet er påkrevd for reisende som er statborgere i land som ikke er under Visa Waiver- programmet, men reisende som er fra land under Visa Waiver-programmet er fortsatt pålagt å ha et gyldig B-2 turistvisum for reiser til USA med opphold lenger enn 90 dager, eller hvis de planlegger å endre på status til et annet innvandringsvisum eller permanent oppholdstillatelse (Green Card) under oppholdet I USA.

Medisinsk behandlingsvisum

B-2 visumet er også tilgjengelig for individer som reiser til USA med formål om å motta medisinsk behandling. Søknadsprosessen er lik som turisme eller fritidsformål, men ytterligere dokumentasjon er påkrevd for å legge til grunn for de medisinske årsakene til reisen og søkerens visumkvalifikasjoner. B-2 turistvisum-søknadsguide gir en oppsummering av de påkrevde dokumentene for et medisinsk visum og søknadsprosessen.

Oppholdets lengde

Maksimal lengde på oppholdet for innehavere av et B-2 turistvisum er seks måneder, og rutinebesøksvisumet utstedes for hele seks-måneders perioden. Men det er immigrasjonsmyndighetene ved den amerikanske grensekontrollen som bestemmer lengden på oppholdet til den reisende basert på hver enkelt situasjon. Reisende kan få utstedt et kortere opphold av en passkontrollør ved ankomst til USA. I dette tlfellet så har den reisende rett til å be om en forlengelse av oppholdet.

Endring av status på et besøksvisum

Etter innreise til USA med et B-2 Visum, er reisende kvalifiserte til å søke om endringer i statusen for å søke om et annet visum, enten om det er et midlertidig arbeidsvisum, studentvisum, eller Green Card hvis kvalifisert til oppholdetillatelse. Muligheten for oppdatering av statusen i USA er kun tilgjengelig for besøkende som reiser med et B-2 Turistvisum, og er ikke tillatt under Visa Waiver-programmet.