United States Visa Applications
Chúng tôi cung cấp trắc nghiệm miễn phí giúp du khách xác định loại thị thực cần thiết khi đến nước Mỹ, để biết liệu họ có thể nhập cảnh vào Mỹ theo Chương trình Miễn Thị thực hay cần phải đăng ký xin cấp THỊ THỰC. Trang web này được điều hành bởi một công ty tư nhân, không có liên hệ với Chính phủ Mỹ.

Hướng dẫn Đăng ký Xin cấp Thị thực Mỹ bao gồm:

  • Thông tin chi tiết cách thức hoàn thành đơn đăng ký
  • Thông tin về điều kiện cần có để xin thị thực Mỹ
  • Thông tin về thị thực cho mục đích du lịch, công tác và chữa bệnh
  • Các việc cần chuẩn bị khi phỏng vấn xin thị thực tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ
  • Danh sách các câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin thị thực
  • Cách gia hạn thời gian lưu trú tại Mỹ sau khi nhập cảnh
  • Cách thay đổi tình trạng di trú tại nước Mỹ sau khi nhập cảnh
  • Thông tin Miễn Thị thực và danh sách các nước được miễn

Quá trình xin cấp thị thực Mỹ có thể kéo dài hàng tuần hoặc hàng tháng, phụ thuộc vào thời gian bạn có thể đăng ký phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ. Bạn nên bắt đầu đăng ký xin cấp thị thực càng sớm càng tốt. Bạn có thể xin cấp thị thực ngay cả khi bạn không có kế hoạch đến nước Mỹ trong tương lai gần. Bạn không bắt buộc phải cung cấp ngày tháng xuất nhập cảnh cụ thể khi xin thị thực Mỹ. Các loại thị thực vào Mỹ thông thường có giá trị từ 1 đến 10 năm.

THÔNG TIN GIA HẠN THỊ THỰC MỸ

Điều kiện xin Thị thực Du lịch Mỹ

Không có trình tự gia hạn thị thực B-1 hoặc B-2 chính thức tại các Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Mỹ. Thay vào đó, việc gia hạn hay kéo dài thị thực được coi như xin cấp thị thực mới, với trình tự đăng ký và yêu cầu tương tự như thị thực ban đầu. Việc nộp đơn đăng ký xin cấp mới thị thực B-1 hoặc B-2 được xem như gia hạn.

Tuy nhiên, một số Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ có Trình tự Tái sử dụng hoặc Tái cấp Thị thực, theo đó sẽ đơn giản hoá việc cấp thị thực du lịch cho cá nhân đã được cấp thị thực trước đó. Các bước cho trình tự này hiện có trong Hướng dẫn Đăng ký Gia hạn Thị thực.

Điều kiện và Yêu cầu để Gia hạn Thị thực

Không có hạn chế nào cho việc gia hạn thị thực du lịch Mỹ: Do không có một trình tự gia hạn thị thực cụ thể, bất cứ du khách nào có hoặc từng có thị thực du lịch đến Mỹ đều có thể nộp đơn xin cấp một thị thực mới.

Đơn xin cấp thị thực mới có thể được xét duyệt nhanh chóng, hoặc có ít yêu cầu hơn, đặc biệt là cho các du khách đã từng đến nước Mỹ và có hồ sơ tốt thể hiện qua việc có thị thực Mỹ nhiều năm và nhập cảnh hoặc xuất cảnh khỏi nước Mỹ nhiều lần mà không vi phạm thời gian cho phép trên thị thực. Đương đơn có thể được miễn phỏng vấn, và một số Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán có trình tự rút ngắn đặc biệt cho việc Tái sử dụng hoặc Tại cấp Thị thực.

Tôi có thể đi nếu thị thực còn hiệu lực nhưng hộ chiếu đã hết hạn không?

Thị thực có giá trị cho đến ngày hết hạn, trừ khi bị huỷ bỏ. Thị thực du lịch Mỹ còn hiệu lực trên một quyển hộ chiếu hết hạn có thể được kết hợp sử dụng với hộ chiếu mới, có giá trị và vẫn có thể được dùng khi nhập cảnh vào Mỹ. Để biết thông tin chi tiết khi nhập cảnh với một thị thực còn hiệu lực trên một hộ chiếu hết hạn, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Đăng ký Gia hạn Thị thực.