United States Visa Applications
אנו מציעים עזרה בחינם להנפקת וויזת תיירים אשר היעד שלהם הוא ארצות הברית, וזאת על מנת לבדוק זכאות תחת תנאי התוכנית להנפקת וויזה. האתר פותח באמצעות חברה פרטית ואינו קשור לממשלת ארצות הברית. אנו לא מנפקים ESTA או וויזות. אנו מציעים מידע עבור וויזה מסוג B-2 וסוגים אחרים הכלולים במדריך ה-PDF שלנו.

הגשת מועמדות הוויזה לארה"ב כוללת:

  • הוראות מפורשות כיצד להשלים את הטפסים
  • תנאי סף לוויה אל ארה"ב
  • מידע עבור וויזות תיירים, עסקים מטרות רפואיות
  • כיצד להתכונן אל הריאיון בשגרירות או בקונסוליה
  • רשימה של השאלות הנפוצות בריאיון
  • כיצד להאריך את שהותכם בארה"ב
  • כיצד לשנות את הסטטוס שלכם לאחר ההגעה לארה"ב
  • רשימת מדינות מאושרות לכניסה

תהליך הגשת המועמדות עלול להמשך כמספר שבועות או חודשים תלוי בזמינות קביעת הפגישה בשגרירות או קונסוליה. מומלץ להתחיל את התהליך מוקדם ככל האפשר. תוכלו להגיש בקשה לוויזה גם אם אינכם מתכננים לטייל לארה"ב בעתיד הקרוב. אינכם נדרשים לספק תאריכי טיול ספציפיים כאשר אתם מגישים טופס לבקשת וויזה. משך תקופת הוויזה נע בין 1-10 שנים

מידע אודות וויזה ארה"ב

זכאות לוויזת תייר לארה"ב

מבקרים זרים אשר נכנסים לארה"ב למטרות תיור או שהות ממושכת צריכים להחזיק בוויזה מסוג B-2 . וויזת המבקר נדרשת לאזרח השייך למדינה אשר אינה שייכת לתוכנית ויתור הוויזה של ארה"ב, אך אזרחים אשר כן שייכים לתוכנית זו נדרשים להחזיק בוויזה מסוג B-2 בעת ביקור בארה"ב מעל לכ90 ימים או אם מתכננים לשנות את הסטטוס הוויזה אל לא מהגר או תושב קבע (גרין קארד) במהלך השהייה שלהם בארה"ב.

וויזה למטרה רפואית

וויזה B-2 זמינה ליחידים אשר מגיעים לארצות הברית למטרות רפואיות או טיפולים רפואיים. הליך הבקשה דומה להליך בקשת תיירים, מסמכים נוספים יידרשו על מנת לאמת את הצורך הרפואי כמטרת הביקור בארה"ב. המדריך לוויזה מסוג B-2 מדגיש את המסמכים הנדרשים למטרה רפואית ואת ההליך.

אורך שהיה

זמן השהייה המקסימלי למחזיקה וויזה מסוג B-2 הינו עד שישה חודשים, יחד עם זאת, משרדי הגירה בארה"ב בעלי סמכות לאפשר שהייה אשר עולה על זמן זה בהתאם לנסיבות. תיירים יכולים ליצור קשר עם משרד ההגירה גם בעת הכניסה לארה"ב. במקרה כזה, התיירים יכולים לבקש הארכה לשהותם.

שינוי סטטוס בוויזת תיירים

לאחר הכניסה לארה"ב בעזרת וויזה B-2, תיירים רשאים לבקש שינוי בסטטוס ביקור שלהם לוויזה אחרת, אם לוויזת עבודה זמנית,וויזת סטודנט, או גרין קארד במידה ועונה על התנאים. היכולת לעדכן את הסטטוס בארה"ב אפשרית לתיירים אשר נכנסו לארה"ב בעזרת וויזה B-2 , ואינם חלק מהמדינות אשר לא מצריכות אשרת כניסה לארה"ב