United States Visa Applications
Pakume USAsse reisivatele inimestele tasuta sobivustesti, mis näitab, kas neil tuleb taotleda viisat või nad saavad USAsse siseneda viisavabadusprogrammi raames. Käesolevat veebilehte haldab eraettevõte, mis pole seotud Ameerika Ühendriikide valitsusega. Me ei väljasta ESTA reisilube ega viisasid.

USA viisa taotlemine sisaldab:

  • Üksikasjalikke juhiseid taotlusvormide täitmiseks
  • Teavet USA viisa taotlemise abikõlblikkuse kohta
  • Teavet turismi, äri ja tervishoiu eesmärkidel taotletava viisa kohta
  • Kuidas valmistuda viisataotluse vestluseks USA saatkonnas või konsulaadis
  • Nimekirja enimesitatavatest viisaintervjuu küsimustest
  • Kuidas USAsse saabumise järgselt oma maalviibimise aega pikendada
  • Kuidas USAsse saabumise järgselt oma maalviibimise eesmärki muuta
  • Teavet viisavabadusprogrammi kohta ja programmiga liitunud riikide nimekirja

USA viisa taotlemise protsess võib kesta mõnest nädalast mitme kuuni, sõltuvalt sellest, kui kiiresti sul õnnestub USA saatkonda või konsulaati vastuvõtuaeg broneerida. Taotlusprotsessi on soovitatav alustada võimalikult varakult. USA viisat on võimalik taotleda ka juhul, kui sa ei kavatse lähitulevikus Ameerika Ühendriikidesse reisida. USA viisa taotlemiseks ei pea sul olema kindlaid reisikuupäevi. Ameerika Ühendriikide viisad kehtivad tavaliselt 1-10 aastat.

TEAVE USA VIISA PIKENDAMISE KOHTA

Sobivus Ameerika Ühendriikide turistiviisa taotlemiseks

Ameerika Ühendriikid ei paku oma saatkondades ja konsulaatides ametlikku B-1 või B-2 viisa pikendamise teenust. Kõiki viisa pikendamise või uuendamise taotlusi koheldakse uute viisataotlustena ning neile kohaldatakse samu taotlusprotsesse ja nõudeid nagu algsele viisalegi. Uue B-1 või B-2 viisa taotluse esitamine kvalifitseerub viisa pikedamisena.

Valitud Ameerika Ühendriikide saatkonnad ja konsulaadid pakuvad sellegipoolest korduvkasutuse ja uuesti väljastamise viisaprotseduure, mis kiirendavad turistiviisa taotlusprotsessi juhul, kui taotlejale on sama viisa juba varem väljastatud. Nimetatud protseduuride juhised on ära toodud Viisa pikendamise juhendis.

Viisa pikendamise sobivus ja tingimused

Ameerika Ühendriikide turistiviisa pikendamisele pole seatud piiranguid: kuna viisa pikendamiseks pole olemas eraldi protseduuri, võib iga reisija, kel on või on olnud Ameerika Ühendriikide turistiviisa, esitada taotluse uue viisa saamiseks.

Järgnevate viisade taotlemine võib võtta vähem aega või nende taotlemisega võib kaasneda vähem nõudeid, eriti reisijaile, kelle viisaajalugu on positiivne, kel on USA viisa olnud juba mitu aastat ning kes on Ameerika Ühendriikidesse reisinud korduvalt viisatähtaega ületamata. Võib juhtuda, et viisaintervjuu ei osutu vajalikuks ning valitud saatkonnad ja konsulaadid võivad pakkuda ka korduvkasutuse ja uuesti väljastamise viisaprotseduure.

Kas ma saan reisida, kui mul on kehtiv viisa, kuid mu pass on kehtivuse kaotanud?

Viisa kehtib selle kehtivusaja lõpuni või tühistamise hetkeni. Kehtivaid USA turistiviisasid teie aegunud passis võib kombineerida teie uue, kehtiva passiga ning sel viisil on Ameerika Ühendriikidesse sisenemine siiski võimalik. Täpsemad juhised selle kohta, kuidas on võimalik reisida aegunud passis oleva kehtiva viisaga, leiate meie Viisa pikendamise juhendist.