United States Visa Applications
Oferujemy darmową ocenę kwalifikacji wizowych, aby pomóc podróżnym pragnącym udać się do USA w ustaleniu, czy podlegają oni prawu wjazdu na teren USA w ramach Programu Zniesienia Wiz, czy też powinni ubiegać się o wizę wjazdową. Ta witryna obsługiwana jest przez prywatne przedsiębiorstwo i nie jest powiązana z rządem Stanów Zjednoczonych. Nie wydajemy zezwoleń ESTA ani wiz.

Poradnik dla wnioskujących o wizę USA zawiera:

  • Szczegółowe instrukcje uzupełnienia formularzy wnioskowych
  • Informacje o niezbędnych kwalifikacjach do uzyskania wizy USA
  • Informacje o wizach dla celów turystycznych, biznesowych oraz medycznych
  • Informacje o sposobie przygotowania się do wywiadu kwalifikacyjnego w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych
  • Listę najczęstszych pytań na wywiadzie kwalifikacyjnym
  • Sposoby na przedłużenie pobytu w Stanach Zjednoczonych w trakcie wizyty
  • Sposoby na zmianę statusu w trakcie wizyty w Stanach Zjednoczonych
  • Informacje dot. Programu Zniesienia Wiz wraz z listą uczestniczących państw.

Proces ubiegania się o wizę USA może trwać tygodniami, a nawet miesiącami, w zależności od terminu przesłuchania kwalifikacyjnego w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych. Zalecane jest rozpoczęcie procesu aplikacyjnego w najkrótszym możliwym terminie. Możesz ubiegać się o wizę USA nawet jeśli nie planujesz wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w najbliższym czasie. Przy składaniu wniosku wizowego nie musisz określać dokładnego terminu podróży. Wizy do Stanów Zjednoczonych obowiązują zazwyczaj przez okres od roku do 10 lat.

INFORMACJE O WZNAWIANIU WIZ USA

Kwalifikacje do uzyskania wizy turystycznej do Stanów Zjednoczonych

Władze Stanów Zjednoczonych nie przewidują formalnego procesu wznawiania wiz B-1 i B-2 za pośrednictwem ambasad lub konsulatów. Zamiast tego, wszelkie przedłużenia lub wznowienia wiz traktowane są jako nowy wniosek wizowy, który podlega identycznej procedurze aplikacji i wymogom, co pierwotnie wydana wiza. Złożenie wniosku o przyznanie nowej wizy B-1 lub B-2 kwalifikowane jest jako ich wznowienie.

Niemniej jednak, wybrane ambasady i konsulaty Stanów Zjednoczonych posiadają jednak procedury ponownego wykorzystania i nadawania wiz, które przyspieszają proces rozpatrywania wniosków o przyznanie wizy wjazdowej osobom, które posiadały już wcześniej wizę. Wytyczne dotyczące tych procedur dostępne są w poradniku dla wnioskujących o wznowienie wizy.

Kwalifikacje i wymogi do wznowienia wizy

Nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie wznawiania wiz wjazdowych do Stanów Zjednoczonych. Z uwagi na brak określonej procedury wznawiania wiz, każda osoba, która posiada lub posiadała wizę wjazdową Stanów Zjednoczonych, może wnioskować o przyznanie nowej wizy.

LWnioski o przyznanie kolejnych wiz mogą być jednak rozpatrywane szybciej lub być obarczone mniejszą ilością wymogów, zwłaszcza w przypadku osób z pozytywną historią posiadania wizy USA przez kilka kolejnych lat, które wielokrotnie podróżowały do Stanów Zjednoczonych i nie przekraczały dozwolonego terminu pobytu. W takich sytuacjach, obowiązek przesłuchania kwalifikacyjnego może zostać zniesiony, a w niektórych ambasadach lub konsulatach uruchomione mogą zostać specjalne, przyspieszone procedury ponownego wykorzystania i nadawania wiz.

Czy mogę udać się do Stanów Zjednoczonych jeśli posiadam ważną wizę, lecz mój paszport wygasł?

Wiza pozostaje ważna do upływu terminu wygaśnięcia, o ile nie zostanie anulowana. Ważne wizy wjazdowe USA dołączone do nieważnego paszportu przedłożyć można wraz z nowym, aktualnym paszportem, by uzyskać zezwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych. W celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących podróży z ważną wizą dołączoną do nieważnego paszportu, zapoznaj się z poradnikiem dla wnioskujących o wznowienie wizy.