United States Visa Applications
אנו מציעים עזרה בחינם להנפקת וויזת תיירים אשר היעד שלהם הוא ארצות הברית, וזאת על מנת לבדוק זכאות תחת תנאי התוכנית להנפקת וויזה. האתר פותח באמצעות חברה פרטית ואינו קשור לממשלת ארצות הברית. אנו לא מנפקים ESTA או וויזות. אנו מציעים מידע עבור וויזה מסוג B-2 וסוגים אחרים הכלולים במדריך ה-PDF שלנו.

הגשת מועמדות הוויזה לארה"ב כוללת:

  • הוראות מפורשות כיצד להשלים את הטפסים
  • תנאי סף לוויה אל ארה"ב
  • מידע עבור וויזות תיירים, עסקים מטרות רפואיות
  • כיצד להתכונן אל הריאיון בשגרירות או בקונסוליה
  • רשימה של השאלות הנפוצות בריאיון
  • כיצד להאריך את שהותכם בארה"ב
  • כיצד לשנות את הסטטוס שלכם לאחר ההגעה לארה"ב
  • רשימת מדינות מאושרות לכניסה

תהליך הגשת המועמדות עלול להמשך כמספר שבועות או חודשים תלוי בזמינות קביעת הפגישה בשגרירות או קונסוליה. מומלץ להתחיל את התהליך מוקדם ככל האפשר. תוכלו להגיש בקשה לוויזה גם אם אינכם מתכננים לטייל לארה"ב בעתיד הקרוב. אינכם נדרשים לספק תאריכי טיול ספציפיים כאשר אתם מגישים טופס לבקשת וויזה. משך תקופת הוויזה נע בין 1-10 שנים

מידע אודות חידוש וויזה לארה"ב

תנאי סף לוויזת תייר

ארצות הברית אינה מנפקת חידושי וויזות B-1 B-2 באופן רשמי בשגרירויות או בקונסוליות. במקום זאת, כל חידוש וויזה או הארכה מטופלת כוויזה חדשה, עם אותם המסמכים וההליכים הנדרשים. הגשת מועמדות לוויזות B-1 B-2 חייבות להיות מתאימות לדרישות הסף.

בחר בקונסוליה או בשגרירות ארה"ב, אשר יבצעו שימוש חוזה או הנפקה חדשה, אשר תזרז את הגשת המועמדות לוויזת תייר כאשר החזקתם אחת בעבר. הקווים המנחים של נהלים אלה זמינים במדריך להגשת בקשה לוויזה.

הטפסים אשר מגיעים לאחר בגשת הוויזה, יחד עם זאת יכולים להכיל יותר או פחות דרישות, במיוחד לתיירים אשר מחזיקים במאזן חיובי בביקורם בארה"ב. וביקרו מספר פעמים אל ומחוץ לארה"ב ללא שהות שלא על פי חוק בהתאם לתנאי הוויזה שלהם. הריאיון אודות הוויזה עלול להכיל שאלות מיוחדות או נהלים מיוחדים אשר יאפשר לקונסוליות או לשגרירויות להנפיק מחדש את הוויזה בהתאם לנהליה.

האם אוכל לטייל אם הוויזה שלי תקפה אך פג תוקפו של הדרכון?

וויזה תקפה עד לתאריך הרשום המצוין אלא אם צוין אחרת. תאריך וויזת התיירים ממוקמת תחת הסעיף תאריך תפוגה ועלול לחפוף לתאריך הדרכון החדש. להוראות ספציפיות אודות וויזה תקפה אך דרכון שאינו תקף ניתן לקרוא במדריך הגשת בקשה לחידוש וויזה.