United States Visa Applications

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง หรือ ESTA เป็นระบบที่พัฒนาโดยรัฐบาลสหรัฐเพื่อคัดกรองผู้เดินทางก่อนที่จะอนุญาตให้พวกเขาเดินทางเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาโดยทางอากาศหรือทางทะเล เอกสาร ESTA ที่ได้รับการอนุมัติแล้วสามารถใช้เดินทางเข้าหรือเดินทางผ่านประเทศสหรัฐอเมริกาได้

โปรดกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำร้องขอ ESTA (ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง) โดยคุณจะได้รับอีเมลยืนยันจากเราภายใน 24 ชั่วโมง โดยจะมีหมายเลขยืนยัน ESTA ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีอายุ 2 ปี (ยกเว้นหนังสือเดินทางหมดอายุก่อน)

ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศเหล่านี้สามารถยื่นคำร้องขอได้: อันดอร์รา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, บรูไน, สาธารณรัฐเช็ค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักแซมเบิร์ก, สาธารณรัฐมอลตา, โมนาโค, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, ซาน มาริโน, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, เกาหลีใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน และ สหราชอาณาจักร.

หากคุณ ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางของหนึ่งในประเทศเหล่านี้: คุณจะต้องยื่นคำร้องขอ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ข้อควรทราบเกี่ยวกับโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า:

 • คุณจะต้องถือหนังสือเดินทางที่ออกให้โดยประเทศที่อยู่ในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า
 • หนังสือเดินทางจะต้องเป็นหนังสือเดินทางที่อ่านโดยเครื่องได้ หรือเป็นหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ESTA เป็นข้อบังคับสำหรับการเข้าประเทศสหรัฐฯผ่านโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า
 • การอนุญาตให้เดินทางมีอายุ 2 ปี ยกเว้นในกรณีที่หนังสือเดินทางหมดอายุก่อน
 • คุณสามารถใช้ใบอนุญาตเดินทางใบเดิมในการเดินทางเข้าประเทศหรือเดินทางผ่านสหรัฐฯหลายครั้ง
 • ผู้เดินทางภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าที่จะเข้าประเทศสหรัฐฯผ่านทางอากาศหรือทางทะเลจำเป็นต้องมี ESTA ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

Pขั้นตอนการยื่นคำร้องขอ ESTA

ขั้นตอนที่ 1 & 2

คลิก ยื่นคำร้องขอ ESTA เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอ ESTA และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ข้อมูลที่จะต้องกรอกคือ:

 • ชื่อเต็มและวันเกิดของคุณ;
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง, ประเทศที่ออก, และวันหมดอายุ;
 • ที่อยู่ที่คุณจะพำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกา;
 • ประวัติการเป็นโรคติดต่อของคุณ หากมี;
 • ประวัติการถูกจับกุม หรือประวัติอาชญากรของคุณ หากมี;
 • ประวัติการถูกส่งตัวออกนอกประเทศหรือการยกเลิกวีซ่าของคุณ หากมี

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลการชำระเงินและข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการขอ ESTA อย่างปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 4

เมื่อคุณทำการชำระเงินแล้ว จะถือว่าการยื่นคำร้องขอสำเร็จ และคุณจะได้รับใบอนุญาต ESTA ที่อีเมลที่คุณกรอก

คุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องใช้วีซ่าหรือไม่?

พลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า 39 ประเทศ สามารถเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า โดยโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าจะมีข้อจำกัดบางประการ แต่สิทธิประโยชน์หลักคือการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า คุณสามารถยื่นคำร้องขอ "ใบอนุญาตการเดินทาง " ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง หรือที่เรียกว่า "ESTA"ซึ่งทำให้ผู้ถือใบอนุญาตนี้สามารถเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาโดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว, ธุรกิจ, หรือเพื่อเหตุผลทางการแพทย์ และพำนักได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องใช้วีซ่า

ประเทศเหล่านี้อยู่ในโปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่า: อันดอร์รา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, บรูไน, สาธารณรัฐเช็ค, เดนมาร์ค, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักแซมเบิร์ก, สาธารณรัฐมอลตา, โมนาโค, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, ซาน มาริโน, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, เกาหลีใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไต้หวัน และสหราชอาณาจักร.


เริ่ม ยื่นคำร้องขอ ESTA วันนี้!

หมายเหตุ: หากคุณไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศในรายการข้างต้น คุณจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอเมริกาแบบทั่วไป สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าอเมริกานั้น โปรดดาวน์โหลดคู่มือการยื่นคำร้อง ที่นี่ ที่นี่.