United States Visa Applications
จะทราบได้อย่างไรว่าคุณสามารถใช้การอนุญาตเดินทาง ESTA หรือจำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศอเมริกา? เพียงทำแบบทดสอบคุณสมบัติของเราซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที การทดสอบนี้ฟรี 100%! เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัทเอกชน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการอเมริกา เราไม่สามารถอนุมัติการอนุญาตเดินทาง ESTA หรือวีซ่า เราเพียงให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับ ESTA และวีซ่าเท่านั้น

ESTA หรือวีซ่า? ดูว่าคุณต้องใช้เอกสารการเดินทางแบบใดในการเข้าประเทศอเมริกา

ทำแบบทดสอบด้านล่างนี้เพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องมีวีซ่าหรือคุณสามารถเข้าประเทศอเมริกาภายใต้โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าด้วยเอกสารการเดินทาง ESTA การทดสอบนี้ปลอดภัยและจะถูกเก็บเป็นความลับ และฟรี 100%

ผู้เดินทาง

แผนการเดินทางesta visa

ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง (ESTA)

โปรแกรมยกเว้นการขอวีซ่าของประเทศอเมริกาทำให้ผู้เดินทางจากบางประเทศสามารถเข้าประเทศอเมริกาได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่า โดยผู้เดินทางสามารถพิมพ์ใบอนุญาตเดินทาง ESTA และนำไปพร้อมกับการเดินทางเข้าอเมริกาผ่านทางอากาศหรือทะเล โดยสามารถยื่นขอได้ทางออนไลน์เท่านั้น และเอกสาร ESTA ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะส่งไปยังอีเมล์ของผู้สมัครภายใน 72 ชั่วโมง เอกสารนี้มีอายุ 2 ปีและสามารถใช้เดินทางเข้าประเทศได้หลายครั้ง อย่างไรก็ตามหากผู้สมัครมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนังสือเดินทางหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องทำการยื่นขอ ESTA ใหม่

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าเท่านั้น
 • ยื่นขอออนไลน์
 • สามารถพำนักได้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วันเท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสถานะในสหรัฐอเมริกา
 • สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว, ธุรกิจ, หรือการแพทย์ โดยทั่วไปมีอายุ 2 ปี และต้องใช้ในการเดินทางโดยทางอากาศหรือทางทะเล (ไม่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางข้ามพรมแดนทางบก)
 • จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทางที่เครื่องสามารถอ่านได้
 • จำเป็นต้องใช้ในการเช็คอินที่สนามบินและเช็คอินสำหรับการเดินทางทางทะเล
b2-visa

วีซ่าท่องเที่ยว B-2

วีซ่า B-2 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่เป็นพลเมืองต่างประเทศที่ต้องการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อพักผ่อน ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า B-2 ไม่สามารถยื่นขอวีซ่าเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนหรือทำงาน อย่างไรก็ตามสำหรับโปรแกรมการเรียนเพื่อการสันทนาการและไม่ได้รับหน่วยกิตนั้นสามารถทำได้ โดยทั่วไปแล้ว พลเมืองต่างประเทศที่ต้องการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อน โดยสามารถขอวีซ่าเพื่อพำนักอาศัยชั่วคราว หรือวีซ่าถาวร วีซ่าประเภท B1/B2 เป็นวีซ่าเพื่อพำนักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้เดินทางที่ต้องการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อจุดประสงค์ธุรกิจ (B-1), การพักผ่อน, ท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยือน (B-2) หรือทั้งสองแบบในบางกรณี

 • ทุกคนสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า B-2 ได้
 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • มาสัมภาษณ์ด้วยตนเอง (ในกรณีส่วนใหญ่)
 • กระบวนการสมัครอาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรือเดือน
 • สามารถเปลี่ยนสถานะในสหรัฐอเมริกาได้
 • สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยว, ธุรกิจ, หรือทางการแพทย์
 • โดยปกติแล้วมีอายุ 1 – 10 ปี
 • จำเป็นต้องใช้ในการเข้าประเทศโดยทางอากาศ, ทะเล, หรือทางบก
 • จำเป็นต้องใช้ในการเช็คอินที่สนามบินและเช็คอินสำหรับการเดินทางทางทะเล