United States Visa Applications

Elektroniczny System Zezwoleń na Podróż, w skrócie "ESTA", jest systemem składania wniosków prowadzonym przez rząd amerykański, którego celem jest wstępna kwalifikacja podróżnych starających się o prawo wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych drogą powietrzną lub morską. Zezwolenie na podróż ESTA stanowić może podstawę do wjazdu na teren lub tranzytu przez terytorium Stanów Zjednoczonych.

Uzupełnij formularz, aby złożyć wniosek o zezwolenie ESTA (Elektroniczny System Zezwoleń na Podróż). W przeciągu 24 godzin otrzymasz od nas wiadomość e-mail z twoim numerem potwierdzenia ESTA, który obowiązuje zazwyczaj przez okres 2 lat (jeżeli twój paszport nie wygasa wcześniej).

System ESTA dostępny jest dla posiadaczy paszportów z następujących krajów: Andora, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niderlandy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan i Wielka Brytania.

Jeżeli NIE posiadasz paszportu żadnego z wymienionego powyżej krajów: Musisz wnioskować o przyznanie normalnej wizy turystycznej USA.

Informacje dotyczące Programu Zniesienia Wiz:

 • Musisz posiadać ważny paszport wydany przez kraj objęty Programem Zniesienia Wiz
 • Posiadany paszport musi być uznawany za paszport elektroniczny lub być w formie umożliwiającej odczyt maszynowy
 • Zezwolenie ESTA jest obowiązkowe do wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych drogą powietrzną lub morską w ramach Programu Zniesienia Wiz
 • Zezwolenie na podróż pozostaje ważne przez okres 2 lat, jeżeli powiązany paszport nie wygasa wcześniej
 • Jednego zezwolenia można używać do wielokrotnych wjazdów lub tranzytów na terenie Stanów Zjednoczonych
 • Zezwolenie ESTA jest obowiązkowe dla wszystkich podróżnych objętych Programem Zniesienia Wiz, którzy udają się do USA drogą powietrzną lub morską

PROCES APLIKACJI O ZEZWOLENIE ESTA USA

Kroki 1 i 2

Kliknij przycisk Złóż wniosek o ESTA, aby przejść do formularza wnioskowego ESTA i dokładnie uzupełnij wymagane informacje. Wymagane informacje obejmują:

 • Imię i nazwisko oraz data urodzenia;
 • Numer paszportu, kraj wydania i termin wygaśnięcia;
 • Planowany adres pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych w momencie składania wniosku;
 • Historia chorób zakaźnych, jeśli dotyczy;
 • Historia aresztowań i wyroków za określone przestępstwa, jeśli dotyczy;
 • Historia deportowań lub wycofań wiz, jeśli dotyczy.

Krok 3

Wpisz swoje dane płatności i dane karty kredytowej, aby bezpiecznie wnieść opłatę wnioskową ESTA.

Krok 4

Po wniesieniu opłaty, twój wniosek zostanie ukończony i otrzymasz zatwierdzenie zezwolenia ESTA na podany adres e-mail.

CZY POSIADASZ UPRAWNIENIA DO BEZWIZOWEJ PODRÓŻY DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH?

Obywatele 39 krajów objętych Programem Zniesienia Wiz mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wizy. Mimo iż Program Zniesienia Wizobarczony jest pewnymi ograniczeniami, jego główną zaletą jest możliwość bezwizowego podróżowania do Stanów Zjednoczonych. Obywatele krajów objętych Programem Zniesienia Wiz mogą ubiegać się o "Zezwolenie na podróż" poprzez Elektroniczny System Zezwoleń na Podróż, znany powszechnie jako "ESTA". W ramach tego systemu można przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych przez okres do 90 dni w celach turystycznych, biznesowych lub medycznych, bez konieczności wnioskowania o wizę USA.

Programem Zniesienia Wiz objęte są następujące kraje: Andora, Australia, Austria, Belgia, Brunei, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Japonia, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Niderlandy, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, San Marino, Singapur, Słowacja, Słowenia, Korea Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan i Wielka Brytania.


ZŁÓŻ WNIOSEK ESTA JUŻ DZIŚ!

Uwaga: Jeśli nie posiadasz obywatelstwa jednego z wymienionych wyżej krajów, musisz ubiegać się o przyznanie normalnej wizy USA. W celu złożenia wniosku o wizę USA, zalecane jest pobranie poradnika dla wnioskujących o wizę z tej strony.