United States Visa Applications
เราให้บริการประเมินวีซ่าฟรีเพื่อช่วยผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา เพื่อดูว่าพวกเขาสามารถเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้โปรแกรมการยกเว้นการขอวีซ่าหรือจำเป็นต้องขอวีซ่า เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการอเมริกา เราไม่ได้อนุมัติ ESTA หรือวีซ่า

สรุปเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกา


คุณจะต้องใช้วีซ่าหากคุณเป็นพลเมืองต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา หากคุณต้องการไปเยี่ยมเยือนชั่วคราวคุณจะต้องขอวีซ่าสำหรับคนอยู่ชั่วคราว หากคุณต้องการพำนักอาศัยถาวรในสหรัฐฯ คุณจะต้องขอวีซ่าถาวร
วีซ่าเยี่ยมเยือนเป็นวีซ่าชั่วคราวสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯชั่วคราวโดยมีจุดประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจ (วีซ่า B-1), การท่องเที่ยว (วีซ่า B-2) หรือทั้งสองอย่าง (B-1/B-2)

ตัวอย่างกิจกรรมที่สามารถทำได้ภายใต้วีซ่าแต่ละประเภท:

 • B-1 วีซ่าธุรกิจ
 • การเจรจาสัญญา
 • การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
 • การตั้งถิ่นฐานอสังหาริมทรัยพ์
 • การประชุมทางวิชาชีพ, ธุรกิจ, การศึกษา, หรือวิทยาศาสตร์

B-2 วีซ่าท่องเที่ยว/เยี่ยมเยือน

 • วันหยุดพักผ่อน
 • การท่องเที่ยวทั่วไป,
 • เยี่ยมเพื่อนหรือญาติ
 • การรักษาทางการแพทย์,
 • การเข้าร่วมในกิจกรรมกีฬา, ดนตรี, หรือกิจกรรมหรือการประกวดอื่นๆที่เกี่ยวข้องแบบสมัครเล่น (โดยไม่ได้รับค่าจ้าง)
 • การเรียนระยะสั้นแบบไม่ได้หน่วยกิตและไม่ได้ปริญญาบัตรเพื่อการสันทนาการ
 • ทำกิจกรรมเกี่ยวกับสังคม/บริการ/ภราดรภาพ

ไม่อนุญาต


ตัวอย่างกิจกรรมที่ไม่สามารถทำได้ภายใต้วีซ่าเยี่ยมเยือน โดยจะต้องมีวีซ่าชนิดอื่น:

 • เป็นผู้พำนักอาศัยถาวรในสหรัฐฯ
 • ทำงานในสหรัฐฯ
 • เรียน (นอกเหนือจากการเรียนเพื่อสันทนาการระยะสั้น)
 • การแสดงที่ได้รับค่าจ้างหรือการแสดงแบบมืออาชีพต่อหน้าผู้ชมที่จ่ายค่าเข้าชม
 • การทำงานของสื่อต่างชาติเพื่อรายงานข่าว, เรื่องราว หรืออื่นๆ
 • การเดินทางของลูกเรือ