United States Visa Applications
Jak określić, czy potrzebujesz zezwolenia na podróż w systemie ESTA, czy wizy na wjazd do USA? Wystarczy wypełnić nasz test kwalifikacyjny, by uzyskać odpowiedź w parę minut. Test jest w 100% darmowy! Niniejsza witryna nie jest powiązana z rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki i prowadzona jest przez prywatne przedsiębiorstwo. Nie wydajemy zezwoleń na podróż ESTA ani wiz.

ESTA CZY WIZA? SPRAWDŹ, JAKIEGO DOKUMENTU PODRÓŻOWEGO POTRZEBUJESZ DO WJAZDU NA TEREN USA

Wypełnij test poniżej i przekonaj się, czy potrzebujesz wizy, czy też możesz dostać się do USA w ramach Programu Zniesienia Wiz (VWP) na podstawie zezwolenia ESTA. Test jest w 100% darmowy, bezpieczny i poufny.

PODRÓŻNY

CELE PODRÓŻYesta visa

ESTA (ELEKTRONICZNY SYSTEM ZEZWOLEŃ NA PODRÓŻ)

Amerykański Program Zniesienia Wiz umożliwia podróżnym z wybranych krajów bezwizowy wjazd na teren USA. Zamiast wizy, podróżni z tych krajów mogą ubiegać się o zezwolenia na podróż ESTA za pośrednictwem formularza online. Zezwolenia na podróż ESTA należy wydrukować i zabrać ze sobą na podróż powietrzną lub morską do Stanów Zjednoczonych. Wnioski o przyznanie zezwolenia ESTA składać można wyłącznie przez Internet, a zatwierdzony dokument zostanie wysłany wnioskującemu poprzez e-mail w przeciągu 72 godzin. Dokument ten pozostaje ważny przez okres 2 lat i można na jego podstawie dokonywać wielokrotnego wjazdu do USA. Jednakże, w przypadku zmiany danych paszportowych lub innych danych osobowych, konieczne jest odnowienie zezwolenia ESTA.

 • Dostępne tylko dla obywateli państw objętych Program Zniesienia Wiz
 • Wniosek składa się przez Internet
 • Okres pobytu wynosi tylko 90 dni
 • Zmiana statusu na terenie USA nie jest dopuszczalna
 • Przeznaczone do celów turystycznych, biznesowych lub medycznych
 • obowiązuje zazwyczaj przez 2 lata.
 • Wymagany do wjazdu przy użyciu środków podróży powietrznej lub morskiej (z wyłączeniem granic lądowych)
 • Wymaga paszportu elektronicznego lub w formie umożliwiającej odczyt maszynowy
 • Wymagane do odpraw na lotniskach i u przewoźników morskich
b2-visa

WIZA TURYSTYCZNA B-2

Wiza B-2 określana jest jako wiza dla podróżnych posiadających obywatelstwo innego państwa, którzy pragną odwiedzić Stany Zjednoczone dla celów rekreacyjnych. Ubiegający się o przyznanie wizy B-2 nie mogą wykorzystywać jej do celów edukacji lub pracy. Niemniej jednak, programy szkoleniowe o charakterze rekreacyjnym, które nie oferują punktów w systemie szkolnictwa są dopuszczalne. Zwyczajowo, obywatele państw obcych, którzy chcą uzyskać prawo wjazdu do USA, muszą najpierw wnioskować o przyznanie i uzyskać wizę. Może to być wiza nieimigracyjna do czasowego pobytu lub wiza imigracyjna dająca prawo stałego pobytu. Wizy B1/B2 są wizami nieimigracyjnymi dla podróżnych, którzy starają się jedynie o tymczasowe prawo wjazdu do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych (B-1), albo turystycznych, rekreacyjnych, czy wizytacyjnych (B-2), a w niektórych przypadkach, w więcej niż jednym z wymienionych powyżej celów.

 • Każdy może ubiegać się o wizę turystyczną B-2
 • Formularz wnioskowy należy wypełnić przez Internet
 • Wymagana obecność na wywiadzie kwalifikacyjnym (zazwyczaj)
 • Proces rozpatrywania wniosków może trwać tygodniami lub miesiącami
 • Zmiana stanu wizy na terenie USA jest dopuszczalna
 • Przeznaczona do celów turystycznych, biznesowych lub medycznych
 • Typowy okres ważności to 1-10 lat
 • Wymagana do wjazdu przy użyciu środków podróży powietrznej, morskiej lub przekraczaniu granic lądowych.
 • Wymagane do odpraw na lotniskach i u przewoźników morskich