United States Visa Applications
Làm thế nào để biết bạn cần Giấy thông hành Điện tử hay thị thực để nhập cảnh vào Mỹ?Hãy làm bài trắc nghiệm của chúng tôi và bạn sẽ có kết quả sau vài phút.Bài trắc nghiệm này hoàn toàn miễn phí! Trang web này không có liên hệ gì với Chính phủ Mỹ và được điều hành bởi một công ty tư nhân.

ESTA O VISA? ALAMIN KUNG ANONG DOKUMENTO SA PAGBIYAHE ANG KAILANGAN MO UPANG BUMISITA SA USA

Sagutan ang pagsusulit sa ibaba at alamin kung kailangan mo ng visa o kung pinapayagan kang bumisita sa USA sa ilalim ng Programang Waiver ng Visa gamit ang Dokumento sa Pagbiyahe ng ESTA. 100% libre, ligtas at kompidensyal ang pagsusulit.

ANG BUMIBIYAHE

MGA PLANO SA PAGBIYAHEesta visa

ESTA (ELECTRONIC SYSTEM FOR TRAVEL AUTHORIZATION)

Pinahihintulutan ng Programa ng Amerika sa WaIver ng Visa ang mga bumibiyahe mula sa mga piling bansa na pumasok sa US nang walang visa. Sa halip, maaaring mag-aplay ang mga bumibiyahe mula sa mga bansang ito para sa ESTA Travel Authorization sa pamamagitan ng online na form sa aplikasyon. Maaaring i-print ang ESTA Travel Authorization at dalhin ng bumibiyahe kapag papasok sa US sa pamamagitan ng himpapawid o dagat. Available lamang ang aplikasyon online, at ang aprubadong dokumentong ESTA ay ipapadala sa aplikante sa pamamagitan ng email sa loob ng 72 oras. Balido ang dokumento sa loob ng 2 taon at magagamit para sa maramihang pagpasok. Gayunman, kapag nagpalit ang aplikante ng mga detalye sa pasaporte, o anumang iba pang personal na impormasyon, kailangang i-renew ang ESTA.

 • Tanging mga mamamayan ng Mga Bansang may Waiver ng Visa ang maaaring mar-aplay
 • Online na aplikasyon
 • Balido para sa mga pamamalagi na hanggang 90 araw lamang
 • Hindi pinahihintulutan ang pagpapalit ng katayuan sa U.S.
 • Maaaring gamitin para sa mga layuning pangturismo, pangnegosyo o medikal Karaniwang balido para sa 2 taon Kinakailangan para sa pagpasok sa pamamagitan ng himpapawid o dagat (hindi sa hangganan ng mga lupain)
 • Kinakailangan ang pasaporteng elektroniko o machine-readable
 • Kinakailangan para sa pag-check-in sa mga paliparan at sa mga sea carrier
b2-visa

B-2 TOURIST VISA

Ang B-2 visa ay tinukoy bilang visa para sa mga bumibiyaheng mamamayan ng dayuhang bansa na nais bumisita sa US para sa paglilibang. Hindi maaaring mag-aplay para sa layunin ng pag-aaral o pagtatrabaho ang aplikante para sa B-2 visa. Gayunman, pinahihintulutan ang mga hindi sinasadyang programang pag-aaral na itinuturing bilang libangan at hindi nagbibigay ng anumang kredito. Karaniwan, ang isang mamamayan ng isang dayuhang bansa na nagnanais makapasok sa US ay dapat munang mag-aplay at makakuha ng visa. Maaari itong isang nonimmigrant visa para sa pansamantalang pamamalagi, o isang immigrant visa para sa permanenteng paninirahan. Ang B1/B2 visa ay mga nonimmigrant visa para sa mga bumibiyaheng nais pumasok sa US nang pansamantala lamang para sa negosyo (B-1), kasiyahan, turismo o pagbisita (B-2), o sa ilang kaso, kombinasyon ng pareho

 • Kahit sino ay maaaring mag-aplay para sa B-2 Tourist Visa
 • Kailangang kumpletuhin ang form ng aplikasyon nang online
 • Kinakailangan ang personal na panayam (sa karamihan ng mga kaso)
 • Maaaring tumagal nang ilang linggo o buwan ang aplikasyon
 • Pinahihintulutan ang pagpapalit ng katayuan sa U.S.
 • Maaaring gamitin para sa mga layuning pangturismo, pangnegosyo o medikal
 • Karaniwang balido para sa 1-10 taon
 • Kinakailangan para sa pagpasok sa pamamagitan ng himpapawid, dagat o mga hangganan ng mga lupain
 • Kinakailangan para sa pag-check-in sa mga paliparan at sa mga sea carrier