United States Visa Applications
אנו מציעים עזרה בחינם להנפקת וויזת תיירים אשר היעד שלהם הוא ארצות הברית, וזאת על מנת לבדוק זכאות תחת תנאי התוכנית להנפקת וויזה. האתר פותח באמצעות חברה פרטית ואינו קשור לממשלת ארצות הברית. אנו לא מנפקים ESTA או וויזות. אנו מציעים מידע עבור וויזה מסוג B-2 וסוגים אחרים הכלולים במדריך ה-PDF שלנו.

חוות דעת על וויזת תייר


הנכם נדרשים לוויזה מכל סוג במידה ואתם תושבים זרים הרוצים להכנס אל ארה"ב. אם אתם מבקרים באופן זמני, תקבל וויזה שאינה למטרות הגיעה. במידה ותחליטו אחרת הנכם נדרשים לוויזת מהגר בארה"ב.
וויזת תייר שלא למטרות הגירה נועדה למטיילים שמגיעים לארה"ב באופן זמני ולפרקי זמן קצרים למטרות עסקים (וויזה מסוג B-1), או כתיירים או למטרות דומות (גם וויזה B-1 וגם B-2).

 • B-1 וויזת עסקים:
 • מו"מ חוזים
 • החלטות עסקיות
 • התיישבות עסקית
 • מקצועי, עסקי, השכלה,או כנסים ומפגשים.

B-2 תייר/וויזת תייר

 • חופשה
 • תיור כללי
 • ביקור חברים או קרובי משפחה
 • טיפול רפואי
 • השתתפות חובבנית (ללא תשלום) בפעילות ספורטיבית, מוסיקלית, או אירועים דומים.
 • שיעורים שלא למטרת תואר.
 • חברתי, שירותי ,ארגונים

אינו מאושר


הדוגמאות הבאות ממחישות פעולות אשר אינן מתאפשרות למחזיקי וויזת תייר ונדרשים להגיש בקשה לוויזה אחרת:

 • תושבות קבע בארה"ב
 • עבודה בארה"ב
 • השכלה (למעט קורסים קצרים שלא למטרות תואר)
 • כל מקצוע או ביצוע בתשלום מול קהל משלם
 • עבודת עיתונאות או מדיה זרה
 • הגעה כחלק מצוות ימי או מוטס